Shromáždění § 1206

Vložil Pavel Přib, 7. Leden 2016 - 15:45 ::

Pěkný den.

Asi budu mnohým pro smích, ale potřeboval by jsem konkrétní čísla.

Mám rozpor s předsedou společenství ohledě toho, kolik členů (vlastníků jednotek) je potřeba např pro schválení nových stanov a následně kolik je nutné pro schvalování operativních záležitostí (např opravy) dle NOZ.

Společenství má 65 členů (včetně výboru).

Ve stávajících stanovách je uvedeno: Shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni vlastníci jednotek, kteří mají nadpoloviční většinu hlasů. (tedy 33 vlastníků) K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek. (defakto z 33 pouze 17).

A nyní NOZ § 1206

(2) Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.

Takže je to opět tak, že na schválení postačuje 17 kladných hlasů z 65 celkových ?

Děkuji předem za odpověď.

Pavel Přib

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Werewolf, 13. Leden 2016 - 1:10

  K předchozím příspěvkům přidám upozornění jak počítáte kvorum. Nemůžete počítat stylem 65/2 a to ještě /2. Najděte si n stránkách katastru váš dům a tam naleznete všechny vlastníky a jejich podíl na společných částech domu. Je to zlomek. A tyto zlomky se musí sčítat. Kdo má větší byt má větší váhu hlasu než vlastník s garsonkou, pozor na to!

  Nám družstvo též podstrkovalo takovéto stanovy. Díky tomuto webu jsem se rychle zorientoval a nyní jsme již na správné cestě. Nalezl byste zde celé dlouhé a pro mě velmi poučné vlákno.

  Vložil Ing. Miroslav Krejča (bez ověření), 13. Leden 2016 - 11:15

  Werwwolf dobře doporučuje. Upozorňuji však na to, aby se účást do kvora počítala a upřesňovala vždy před hlasováním. Důležitá otázka je též zastoupení plnou mocí. Mám zkušenost, že jsem napadl hlasování o nových stanovách, soud rozhodl v můj prospěch. Na shromáždění se nelze nechat pro účely hlasování zastoupit – pokud to není ve stanovách . Na stejném principu- viz judikát NS – bylo zrušeno hlasování v našem SVJ o nových stanovách , které navíc nebyly řádně projednány před schválením.

  Krejča

  Vložil svjvmt, 7. Leden 2016 - 18:51

  Vlastníků máte v baráku 65, výbor nevýbor. Podivoval bych se, že byste ve stanovách neměli stanoven počet hlasů pro schválení stanov, no budiž. Pak se můžete podívat do ZoVB, původního zákona upravujícího SVJ. Nebo pokud chcete rozhodovat dle OZ, tak do něj. Není-li tam o schvalování stanov, platí obecné. Nové stanovy zřejmě ještě nemáte. Ale i vzorové stanovy kopírovaly ZoVB. My máme 3/4 přítomných. Neúčastníci na shromáždění by si měli uvědomit, že menšina jim může určit povinnosti!

  Vložil Pavel Přib, 7. Leden 2016 - 20:43

  Není stanoven počet hlasů :( Shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni vlastníci jednotek, kteří mají nadpoloviční většinu hlasů. K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek. (defakto z 33 pouze 17).

  Vložil lake, 7. Leden 2016 - 18:46

  Potřebujeme v první řadě vědět, zda jde o SVJ(2000) vzniklé do 31.12.2013, nebo SVJ(2012), vzniklé od 1.1.2014. V obou případech se sčítají hlasy, nikoliv vlastníci.

  (1) U SVJ(2000) se stanovy v rámci režimu ZoVB mohly měnit tříčtvrtinovou většinou přítomných hlasů (§ 11 odst. 4 ZoVB). Při tom však je třeba vyjít ze znění ZoVB. Podle § 245 NOZ platí: *"Na usnesení členské schůze nebo jiného orgánu, které se příčí dobrým mravům, nebo mění stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením zákona, se hledí, jako by nebylo přijato. Donucující ustanovení zákona jsou v tomto případě obsažena v ZoVB, viz § 3028 odst. 3 NOZ.

  (2) U SVJ(2012) se vyžaduje ke schválení stanov souhlas vlastníků všech jednotek (§ 1200 NOZ). NOZ však překvapivě mlčí o postupu při změně stanov; pouze uvádí, že o této věci rozhoduje shromáždění (§ 1208 NOZ).

  1. Ke schválení stanov je nutný souhlas vlastníků všech jednotek (§ 1200 NOZ).
  2. Obsahují-li stanovy způsob hlasování při změně stanov, použije se co obsahují stanovy.
  3. Neobsahují-li stanovy způsob hlasování při změně stanov, použije se obecná úprava hlasování podle § 1206 NOZ (většinou hlasů přítomných vlastníků jednotek).

  I v případě SVJ(2012) platí, že není možné změnit stanovy tak, aby odporovaly donucujícímu ustanovení zákona. V tomto případě je oním donucujícím zákonem NOZ.

  lake

  Vložil Pavel Přib, 7. Leden 2016 - 20:32

  Původní stanovy mají datum 19.3.2002. Nové stanovy porovnávám se vzorovými, které jsem předsedovi doporučil http://www.bulletin-advokacie.cz/…d-1.-1.-2014 a s NOZ. Předseda zanesl do toho takový balast, až běda. Třeba to, že si nelze pořídit jakékoli kopie smluv, z jednání, … (lze pouze „nahlédnout“) . Byly vynechány např náhrady škody vzniklé při výměně vodoměrů, opravě stoupaček. Povinnost předat společenství projektovou dokumentaci na rekonstrukci bytu (jádra). V nových stanovách je např uvedený výbor (který máme), tak i předseda společenství vlastníků. A perlička: i bez předchozí výzvy umožnit vstup společenství (výbor) ke kontrole zařízení pro měření plynu, vody, tepla bez předchozí výzvy. Atd, atd, … .

  Vložil lake, 7. Leden 2016 - 21:39

  Nu, tak jsme se tedy dozvěděli, že vaše SVJ je SVJ(2000) podle zákona č. 72/19945 Sb.. Takže o změně stanov se hlasuje tříčtvrtinovou většinou přítomných.

  Upozorňuji, že i nové stanovy musí být stanovami SVJ(2000). Právní osobnost (právní subjektivita) právnické osoby SVJ(2000) je definována pouze v ZoVB. Podle § 16 NOZ platí, že právní osobnosti ani svéprávnosti se nikdo nemůže vzdát ani zčásti; učiní-li tak, nepřihlíží se k tomu. Pokus změnit SVJ(2000) pomocí stanov na SVJ(2012) by měl za následek nicotnost příslušné části stanov.

  Obecně lze říci, že všechny nově publikované „vzorové“ stanovy jsou určeny pouze pro SVJ(2012). A navíc obsahují řadu chyb a skrytých pastí, kterými se omezují práva vlastníků jednotek.

  lake

  Vložil votrok (bez ověření), 12. Leden 2016 - 7:49

  Pane Lake,

  byl byste tak laskav a podrobněji rozvedl větu: „A navíc obsahují řadu chyb a skrytých pastí, kterými se omezují práva vlastníků jednotek.“

  Děkuji předem.

  Vložil Anon, (bez ověření), 7. Leden 2016 - 21:17

  podle NOZ neexistují. To na co uvádíte odkaz jsou jakési stanovy, které jsou na uvedených stránkách. Nic víc. Můžete a nemusíte z nich něco akceptovat.

  Společenství nemá oprávnění chodit na kontroly zařízení pro měření plynu, vody, tepla. K tomu je oprávněný pouze revizní technik , který má kulaté razítko nebo technik s jiným oprávněním. Kontroluje se podle konkrétní vyhlášky ne podle představ členů výboru.Společenství revize pouze zajišťuje. Společenství taky nepřebralo funkci Stavebního úřadu. Pokud Vás to potěší, tak s takovým paskvilem bojuji taky. U nás ten paskvil vytvořilo bývalé družstvo a tři hlupáci ve výboru (ano, to je ten správný výraz, hlupáci to jsou)se taky povýšili na kontrolní orgán pro kontrolu všeho a čehokoliv a to teď a hned. Dokonce i s fotoaparátem „operují“. Dělá jim problém rozlišovat co znamená výraz zajišťovat kontrolu a kontrolovat.Nezbývá než se bránit, což je náročné a zdlouhavé.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".