Sdružení podílových spoluvlastníků

Vložil Zuzana Vaněčková, 20. Únor 2013 - 14:46 ::

Dobrý den, prosím o Vaše vyjádření. Kupuji byt ve starším bytovém domě, vč. podílu na ostatních prostorách a pozemcích k domu. V katastru nemovitostí jsou uvedeny jednotlivě bytové jednotky vč. spoluvlastníků a jejich podílů na společných částech domu a pozemku. Původně tento dům prodávala obec jednotlivým vlastníkům někdy od roku 1987. V roce 1999 bylo sepsáno prohlášení vlastníka budovy, které vymezuje jednotlivé bytové jednotky, vlastníky, a podíl na společných částech domu a pozemku, a zahrnuje i dohodu o vypořádání (v jedné listině). Je možné, že by dům zůstal pořád „ve sdružení podílových spoluvlastníků“? V domě jsou od roku 2004 čtyři nový vlastníci různých bytů, vzniklo tedy automaticky společenství vlastníků bytových jednotek? Děkuji za odpověď.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 20. Únor 2013 - 15:02

  Nelze říci, zda dům je stále v podílovém spoluvlastnictví více osob. Je to samozřejmě možné. S tím je ovšem v naprostém rozporu Vaše tvrzení „V domě jsou od roku 2004 čtyři nový vlastníci různých bytů“.

  Na Vaše otázky si musíte odpovědět sama. My neznáme ani obsah dohody o vypořádání, ani vlastnické vztahy v domě, ani nemůžeme zkontrolovat vlastnictví jednotek v katastru.

  lake

  Vložil Zuzana Vaněčková, 20. Únor 2013 - 18:04

  Je tedy možné, že přestože existuje listina „prohlášení vlastníka budovy“, aby dům zůstal v podílovém spoluvlastnictví? Kupní smlouva je na bytovou jednotku, nikoliv na podíl.

  Vložil G.X, 20. Únor 2013 - 23:01

  Pokud je vloženo prohlášení vlastníka, nemůže zůstat dům (jako celek) v podílovém spoluvlastnictví, neboť vlastnictví domu (jako celku) vkladem zaniklo.

  Abychom „nevařili z vody“ , napiště sem adresu domu, ať lze stav ověřit.

  Co se týká " sdružení podílových spoluvlastníků" , tak pokud jste si skutečně založili nějaké (občanské) sdružení, tak bude existovat, dokud ho nerozpustíte.

  G.X.

  Vložil Vladimír Václavík (bez ověření), 16. Květen 2022 - 22:44

  Kupní smlouvou byl dům rozdělen na 13 spoluvlastníků na různé podíly v 1000 hodnotách podle velikosti bytů, které adresně určuje umístění bytů. Spoluvlastníci krátce po zaplacení domu založili Sdružení podílových spoluvlastníků , vypracovali Stanovy a požádali Ministerstvo vnitra o registraci. Jsme pod velkým tlakem, abychom zrušili Sdružení a založili Společenství bytových jednotek. Prakticky nikdo ze spoluvlastníků nové uspořádání nechce. O dům se pečlivě staráme, všechny smlouvy máme uzavřené na Sdružení a chováme se pečlivě o náš společný majetek. Finanční prostředky máme uložené u ČS a pracovnice nám dělá potíže, že prý podle nějakého zákona neexistujeme. V kupní smlouvě nikdo nemá uvedeno, že musí něco založit. Tak se chováme tak, jak nám to už po desítky let vyhovuje. Děkuji za odpověď Vladimír Václavík – zakladatel Sdružení

  Vložil Justitianus, 17. Květen 2022 - 3:48

  Pane Václavíku, nikdo nemůže nutit spoluvlastníky budovy jinému uspořádání vlastnických vztahů ke stavbě/pozemku, ani k založení SVJ.

  Jediným problémem je vaše sdružení. Podle § 3045 zákona č. 89/2012 Sb. platí, že „[s]družení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, (…), se považují za spolky podle tohoto zákona“.

  Z uvedeného plyne, že sdružení se ze zákona stalo spolkem dne 1.1.2014 a mělo splnit zákonem předepsané povinnosti, například:

  • přijetí stanov spolku,
  • jmenování, volba či jiné určení člena/členů statutárního orgánu spolku,
  • zápis spolku do rejstříku spolků,
  • vedení účetnictví a každoroční vkládání účetní závěrky do sbírky listin rejstříkového sou­du,
  • ohlášení „skutečného majitele“ spolku (což nejspíše bude každá fyzická osoba, která je členem statutárního orgánu).

  Pokud se nechcete zabývat všemi těmito záležitostmi, ani rozdělit stavbu na jednotky, pak pokračujte – tak jako dosud – v režimu podílového spoluvlastnictví. Ke správě stavby/pozemku si můžete sjednat společenskou smlouvu a vytvořit společnost podle § 2716 až § 2740. (Společnost by nebyla právnickou osobou.) Určete si správce; na jeho jméno bude veden bankovní účet s vklady spoluvlastníků/spo­lečníků.

  Doporučuji vybrat IHNED všechny finanční prostředky z účtu bývalého sdružení, dříve než ten účet banka zablokuje.

  Justitianus

  Vložil Jozef (bez ověření), 17. Květen 2022 - 9:35

  Napsal jste:

  „Pokud se nechcete zabývat všemi těmito záležitostmi, ani rozdělit stavbu na jednotky, pak pokračujte – tak jako dosud – v režimu podílového spoluvlastnictví. Ke správě stavby/pozemku si můžete sjednat společenskou smlouvu a vytvořit společnost podle § 2716 až § 2740.“

  Je třeba si ale uvědomit, že v takové společnosti se rozhodnutí o záležitostech společnosti přijímají většinou hlasů; každý společník má jeden hlas dle § 1231 (nikoliv hlasů podle velikosti spoluvlastnického podílu jak je tomu u SVJ).

  V takové společnosti také platí, že z dluhů vzešlých ze společné činnosti jsou společníci zavázáni vůči třetím osobám společně a nerozdílně dle § 1194 tj. třetí osoba může celý dluh vymáhat po kterémkoliv společníkovi na rozdíl od SVJ, kde vlastník ručí v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech.

  Vložil lake, 21. Únor 2013 - 7:48

  Není pravdou, že by „vlastnictví domu (jako celku) vkladem zaniklo.“. Vlastnictví domu se mění na vlastnictví jednotek podle ZoVB teprve převodem vlastnického práva k první jednotce (§ 7 ZoVB). Do převodu první jednotky v domě se listy vlastnictví jednotek v katastru nezakládají.

  Proto jsem tazatelku upozornil, že samotné Prohlášení, byť bylo spojené s dohodou o vypořádání, nemělo na vlastnické vztahy žádný vliv. Podílové spoluvlastnictví domu v takovém případě trvá i nadále bez časového omezení. Jak už jsem dříve napsal, záleží na obsahu toho, co si tehdejší spoluvlastníci budovy ujednali. Aktuální právní stav lze ověřit v katastru.

  lake

  Vložil lake, 20. Únor 2013 - 18:17

  Už jsem Vám odpověděl. Prohlášení vlastníka budovy nemá spojitost s tím, zda v domě později vznikne SVJ nebo nevznikne. Prohlášením se pouze mění budova na dům s jednotkami a společnými částmi. Nic více se neděje než to, že bývalí podíloví spoluvlastníci budovy se stávají podílovými spoluvlastníky všech jednotek v domě.

  Je-li v domě alespoň pět jednotek ve vlastnictví tří různých vlastníků, pak SVJ již vzniklo.

  lake

  Vložil Zuzana Vaněčková, 21. Únor 2013 - 9:31

  Dobrý den,

  jedná se o dům v Cínové ulici č. 145, obec Březová, okres Karlovy Vary, katastrální území Březová. Děkuji.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".