Rozhodnutí správce SVJ

Vložil 1967 (bez ověření), 3. Listopad 2023 - 13:53 ::

Dobrý den,

opakuji svůj dotaz poté, co se dále vyvíjí situace

jsme v procesu revitalizace domu – zateplení, nové balkony. Na revitalizaci čerpáme úvěr a je zažádáno o dotaci. Člen výboru SVJ obešel vlastníky s tím, že zábradlí, které je naceněno v položkovém rozpočtu, není kvalitní a dal návrh, aby se dalo zábradlí hliníkové, údajně bezúdržbové. Došlo by tak k navýšení ceny cca o 60 000, tato částka by se však nehradila z úvěru, který se vzal na revitalizaci, ale z peněz na fondu svj. Později dostali vlastníci e-mail, že se toto zábradlí dalo do výroby, bude použito na balkony a peníze se vezmou z fondu oprav svj. Neproběhlo žádné hlasování na shromáždění, ani per rollam.

Později jsem zjistila, že v původním rozpočtu je skutečně naceněný průmyslový typ zábradlí, který se do obytných domů nepoužívá. Můj názor je, že uchazeč, který se o revitalizaci ucházel formou VŘ, počítal s postupem, který jsem popsala výše a cenu za zábradlí nacenil původně tak, aby se vlezl do částky dané pro VŘ.

Máte, prosím, nějaké zkušenosti, co mohu se situací dělat? Já s tímto postupem nesouhlasím.

Děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 3. Listopad 2023 - 15:27

  Nesouhlasit samozřejmě můžete.
  Svůj nesouhlas můžete dát najevo vhodným způsobem, například křikem, dupáním, válením se po podlaze, pláčem, hysterickým záchvatem, hladovkou.
  Prý to pomáhá.

  Justitianus

  Vložil Čtenář. (bez ověření), 3. Listopad 2023 - 16:17

  Justitianus, vy jste fakt blb.

  Firma evidentně podváděla, aby vyhrála VŘ. Velmi bych hlídal průběh revitalizace, potom bude pozdě.

  Vložil 1967 (bez ověření), 3. Listopad 2023 - 17:08

  Děkuji za reakci. Na velké chyby jsme upozornili, ale reálně nevím, jak by se průběh měl v praktickém životě hlídat.

  Vložil Justitianus, 3. Listopad 2023 - 16:46
  • Čtenář.: „Firma evidentně podváděla, aby vyhrála VŘ.“

  Jste ignorant a žvanil. Firma nejspíše podala cenovou nabídku přesně podle požadavků. Nejste schopen obhájit Vaši zmatenou fantazii o nějakém podvádění.

  Jiná záležitost je, že objednatel si dodatečně poručil něco navíc, co v zadání původně vůbec nebylo. Blbem jste tedy pouze Vy. Vždy Vy neznáte ani § 2613 a § 2614 občanského zákoníku. Blbe.

  Justitianus

  Vložil 1967 (bez ověření), 3. Listopad 2023 - 17:03

  Objednatel o nic navíc nežádal. S informací o změně zábradlí a změně ceny chodil člen výboru svj poté, co ho o to požádal náš interní správce svj.

  Vložil Justitianus, 3. Listopad 2023 - 20:16
  • 1967: „Objednatel o nic navíc nežádal.“

  Plácáte nesmysly. SVJ jako objednatel požádalo o změnu zakázky a dohodlo se o tom se zhotovitelem. Jinak by zhotovitel nezměnil provedení zábradlí ! Víte o tom velké kulové. Něco jste zaslechl(a) na chodbě a věříte tomu.

  Justitianus

  Vložil 1967 (bez ověření), 4. Listopad 2023 - 2:58

  tak to určitě víte, jak to probíhá, jak svj žádá o „změnu zakázky“, aniž by mělo souhlas stanovami určeného počtu vlastníků. To svj, jak to pojmenováváte, jsou v tomto případě kdo? Správce svj nebo výbor svj nebo všichni vlastníci? A na základě jaké právní normy jen tak bez ničeho se vezme 60 000 z fondu oprav a převede na účet zhotovitele, který chybně nastavil v položkovém rozpočtu položku? Už se u mých dotazů, prosím, k ničemu nevyjadřujte, jste arogantní a vulgární, neznáte základní společenské normy, nikdo tady není povinen trpět vaši aroganci.

  Vložil Justitianus, 4. Listopad 2023 - 13:13
  • 1967: „Už se u mých dotazů, prosím, k ničemu nevyjadřujte, jste arogantní a vulgární …“

  Protiřečíte si. Chcete, abych se nevyjadřoval, ale zároveň mi pokládáte tři dotazy, takže chcete abych se vyjadřoval. Tipuji Vás na nervózní, vznětlivou a hádavou ženu. Nevíte co chcete, ale mít to musíte.

  • 1967: „… tak to určitě víte, jak to probíhá, jak svj žádá o „změnu zakázky“, aniž by mělo souhlas stanovami určeného počtu vlastníků.“

  Ano, tak to určitě vím, jak to probíhá. Podle ustanovení § 167 NOZ platí, že „právnickou osobu zavazuje protiprávní čin, kterého se při plnění svých úkolů dopustil člen voleného orgánu, zaměstnanec nebo jiný její zástupce vůči třetí osobě“. Z uvedeného plyne, že právnickou osobu SVJ zavazuje jednání jejích statutárů vůči zhotoviteli zakázky. To platí bez ohledu na to, zda změnu zábradlí shromáždění projednalo či neprojednalo, zda ji schválilo či neschválilo. Vítejte v SVJ.

  • 1967: „To svj, jak to pojmenováváte, jsou v tomto případě kdo? Správce svj nebo výbor svj nebo všichni vlastníci? “

  To „svj“ je právnická osoba společenství vlastníků jednotek, zapsaná v rejstříku společenství vlastníků jednotek. Má své stanovy, má přidělené IČ a DIČ, má osoby které ji zastupují navenek, má majetek a vede účetnictví. Mimochodem: Pokud to nevíte, správcem SVJ je samozřejmě samotné SVJ. Každá právnická osoba spravuje sama sebe; u SVJ jsou zmíněny „vlastní správní činnosti“ v ustanovení § 1180/2 NOZ.

  • 1967: „A na základě jaké právní normy jen tak bez ničeho se vezme 60000 z fondu oprav a převede na účet zhotovitele …“

  Je to na základě ustanovení § 2610 NOZ. Podle § 2610 platí, že „právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla“. Dílo bylo provedeno, SVJ má povinnost zaplatit. Mimochodem: SVJ nemá v účetnictví žádný fond oprav, takže se naprosto mýlíte ohledně zdroje těch peněz.

  • 1967: „… zhotovitele, který chybně nastavil v položkovém rozpočtu položku?“

  Zhotovitel nic chybně nenastavil ! Vymýšlíte si vlastní fantazie, které nemají nic společného se skutečností. Už jednou jsem Vás na to upozornil. To jenom Vy nechápete, že to bylo SVJ (tedy objednatel), kdo požádal o změnu díla; SVJ bylo při tom zastupováno svými statutáry. Zhotovitel pouze vyhověl tomuto požadavku objednatele a upravil podle toho celkovou cenu díla.

  Nemusíte být Albert Einstein, abyste pochopila, že za dražší zábradlí je třeba zaplatit víc peněz.

  Justitianus

  Vložil 1967 (bez ověření), 11. Listopad 2023 - 13:20

  „právnickou osobu SVJ zavazuje jednání jejích statutárů vůči zhotoviteli zakázky. To platí bez ohledu na to, zda změnu zábradlí shromáždění projednalo či neprojednalo, zda ji schválilo či neschválilo“

  Statutár je omezen stanovami a zákonem. Co když jejich jednání je v rozporu se stanovami?

  Vložil Justitianus, 11. Listopad 2023 - 14:57
  • 1967 napsal: „Statutár je omezen stanovami a zákonem. Co když jejich jednání je v rozporu se stanovami?“

  Cha, cha. Označte mi zákon, který statutár porušil a napište čím jej porušil. Pokud jde o stanovy, ty nejsou betonová zeď. Stanovy jsou kusem popsaného papíru.

  Ano, statutár který porušil stanovy, může být samozřejmě potrestán: tím, že jej shromáždění odvolá z funkce. (Ale odvolat jej přece můžete kdykoliv, i bez toho, že by něco porušil.) Odvoláním statutára však nemůžete zpětně zrušit dohody a smlouvy, které podepsal za SVJ při své činnosti statutára.

  § 167

  Právnickou osobu zavazuje protiprávní čin, kterého se při plnění svých úkolů dopustil člen voleného orgánu, zaměstnanec nebo jiný její zástupce vůči třetí osobě.

  Čemu na tom nerozumíte? Kterému slovu, nebo kterému písmenu jste neporozuměl ?

  Justitianus

  Vložil 1967 (bez ověření), 21. Listopad 2023 - 14:26

  nerozumím tomu, že jsem jako právnická osoba odsouzena být zavázána protiprávním činem, kterého se dopustil člen voleného orgánu. Jaká je možnost obrany?

  Vložil Rozumím (bez ověření), 11. Listopad 2023 - 17:25

  „Čemu na tom nerozumíte?“ (Vložil Justitianus, 11. Listopad 2023 – 14:57)

  Rozumím, že stututár může škodit.

  Vložil 1967 (bez ověření), 3. Listopad 2023 - 15:58

  Děkuji za odpověď plně odpovídající vaší mentální kapacitě.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".