Rozhodčí komise v SVJ podle KANCL není možná

Vložil Pavel, 16. Listopad 2015 - 10:51 ::

Dotaz:

„Podle § 1 221 se na SVJ použijí přiměřeně ustanovení o spolku. Podle § 265 může spolek zřídit rozhodčí komisi. V § 14 návrhu zákona o řízení před rozhodčí komisí spolku je uvedeno, že "Rozhodnutí nabývá dnem doručení účinku pravomocného soudního rozhodnutí a stává se soudně vykonatelné.“

Může SVJ zřizovat rozhodčí komisi podle navrženého zákona o řízení před rozhodčí komisí spolku?“

Odpověď KANCL:

Vážený pane, dovolte mi odpovědět na Váš dotaz.

Ustanovení § 1221 NOZ sice připouští použití právní úpravy spolku na společenství vlastníků, nicméně pouze (jak je zde výslovně uvedeno) v přiměřené míře. Použití konkrétního spolkového ustanovení na poměry společenství vlastníků tedy musí nezbytně předcházet úvaha o rozdílech v povaze daných právnických osob.

V rámci připravovaného zákona o rozhodčí komisi spolku se plánuje přiznat rozhodnutí tohoto orgánu obdobné účinky jako soudnímu rozhodnutí. Tím je posílen prvek samosprávy spolku, neboť o věcech, o kterých rozhodne rozhodčí komise, nebude moci (až na určité výjimky) již rozhodovat soud. Vzhledem k tomu, že čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod garantuje každému možnost domáhat se svého práva u soudu, popř. u jiného orgánu; je zcela nezbytné, aby v eventualitě podřízení se rozhodnutí jiného orgánu než soudu (na tomto místě tedy rozhodčí komisi) zde byl obsažen prvek dobrovolnosti. Takový prvek je nepochybně obsažen u spolků, neboť členem spolku se osoba stává zcela dobrovolně. Rozhodně však není obsažen v případě společenství vlastníků, kde je možné stát se členem i povinně ze zákona.

Dále nelze opomenout, že smyslem rozhodčí komise je rozhodovat sporné záležitosti náležející do spolkové samosprávy. Společenství vlastníků však samosprávu v pravém slova smyslu nevykonává, neboť jejím účelem je výhradně zajišťování správy domu a pozemku (srov. § 1194).

Na základě těchto argumentů je zřejmé, že společenství vlastníků nemůže zřizovat rozhodčí komisi ve smyslu § 265 NOZ. Závěrem mi dovolte poznamenat, že Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy a do jeho působnosti nespadá podávání závazného výkladu právních předpisů. Ten náleží výhradně nezávislým soudům. Považujte tedy prosím výše uvedené právní názory pouze za informativní

S pozdravem

Mgr. Filip Glotzmann

vedoucí Komise pro aplikaci nové civilní legislativy

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Kopčem podle Laka (bez ověření), 17. Listopad 2015 - 16:49

  Pan Mgr. Filip Glotzmann píše na naše poměry mimořádně zdvořile, je to podezřelé.

  Vložil PELE (bez ověření), 16. Listopad 2015 - 11:02

  Odpověď zní rozumně. Jaké je prosím data?

  Vložil Pavel, 16. Listopad 2015 - 11:08

  Soubor mám datovaný 7.4.2013. Takže e-mail jsem dostal o nějaký den dříve.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil PELE (bez ověření), 16. Listopad 2015 - 11:16

  Pokud jsem to správně pochopil, tak zákon o řízení před rozhodčí komisí spolku vůbec nebyl přijat, a záležitost byla včleněna mezi paragrafy 40e – 40k zákona o rozhodčím řízení. I stanovisko úředníka MinSpr je starší a nepochybně se mezitím názory a výklad mohly posunout dál. Nikdo nečetl něco novějšího?

  Vložil Pavel, 17. Listopad 2015 - 14:13

  PELE,

  nic novějšího jsem nečetl a domnívám se, že nic novějšího ani nebylo publikováno. Asi proto, že se s rozhodčí komisí v SVJ neuvažuje.

  Zákon 216/1994 Sb. se o SVJ také nezmiňuje.

  Navíc v takové rozhodčí komisi by bylo vhodné mít účast právníka resp. právníků. Dovedete si představit, kolik je asi právníků v běžném SVJ, kteří by chtěli dělat takovou nevděčnou funkci?

  Něco jiného je to u velkých spolků, kde členové rozhodčí komise nebydlí s ostatními v jednom domě.

  Hezký den!

  Pavel

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".