prostor neuvedený v Prohlášení

Vložil kr1234, 26. Únor 2024 - 17:10 ::

Dobrý den,

v našem domě existují půdní prostory (cca 12 m2), které nejsou v Prohlášení vlastníka (ZoVB 72/1994) nijak definovány (nejsou uvedeny ani jako součást společných prostor, ani označeny jako součást bytových jednotek, ze kterých jsou ovšem výhradně přístupné). Majitelé těchto BJ si je zmodernizovali a rozšířili si o ně své jednotky. Ovšem nesouhlasí s legalizací tohoto stavu a změnou Prohlášení. Jak mohou ostatní členové SVJ postupovat?

 • společné části

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 26. Únor 2024 - 18:49
 • „Majitelé těchto BJ si je zmodernizovali a rozšířili si o ně své jednotky.“

To je nesmyslné tvrzení. Jednotky si nerozšířili !

Jednotky jsou definovány v prohlášení vlastníka budovy. Vše mimo místností bytové jednotky je samozřejmě společný prostor. Existují 2 řešení:

 1. Odstranit poškození společných částí na náklad vlastníků jednotek, kteří společné části poškodili a neoprávněně je zabrali.
 2. Sjednat smlouvu o výstavbě, ve které se nynější společné čàsti stanou součástmi jednotek. Podle toho se změní spoluvlastnické podíly. Veškeré náklady na změnu prohlášení, kolaudaci a na vklady do katastru budou hradit ti vlastníci, kterým se mají zvětšit podlahové plochy jednotek.

Justitianus

Vložil Vilém (bez ověření), 27. Únor 2024 - 11:03

Napsal jste:

„Odstranit poškození společných částí na náklad vlastníků jednotek, kteří společné části poškodili a neoprávněně je zabrali.“

Otázka je, zda by neměly být uvedené společné prostory ve výlučném užívání vlastníků jednotek, ze kterých jsou, jak uvedl tazatel, ovšem výhradně přístupné.

Vložil Anonymous55 (bez ověření), 27. Únor 2024 - 17:02

Ale mají právo užívat tyto prostory v rozporu s kolaudačním rozhodnutím resp. bez kolaudace (tazatel uvedl, že se jedná o půdní prostory)?

Vložil P_V (bez ověření), 26. Únor 2024 - 19:29

2 řešení existují, ale jak do nich ty vlastníky přimět, když odmítají? Trestním oznámením podle § 208 ?

Vložil Petr, 26. Únor 2024 - 18:34

"půdní prostory (cca 12 m2), které nejsou v Prohlášení nijak definovány. Neuvedeny

 • ani součást společných prostor,
 • ani jako součást BJ (ze kterých jsou výhradně přístupné).

Majitelé těchto BJ si … rozšířili o ně své BJ"

 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

NOZ § 1166 – 1169

§ 1166

(1)

(2) … se přiloží půdorysy všech podlaží, popř. jejich schémata, určující polohu bytů a společných částí domu, spolu s údaji o podlahových plochách bytů.

 • – – – – – – –

Z vašeho vysvětlení není jasné, zda UŽÍVANÁ PLOCHA (dotyčných bytů) v m2 odpovídá PROHLÁŠENÍ.

Co mají dotyční vlastníci uvedeno

 • na cuzk.cz ?
 • na Listu vlastnictví ?
 • v Prohlášení ?
 • platí za ony m2 půdních prostor Daň z nemovitosti ?

Dle mne okupují neoprávněně území nikoho (území u kterého není v Prohlášení určen vlastník).

Hradí za uvedené m2 Příspěvek správy domu ?

Naúčtovat jim úhradu za neoprávněné užívání za dobu jak povoluje zákon

„HIC SUN LEONES“, „ZDE JSOU LVI“

Nebo to je dle Juatitiana jinak ?

Vložil kr1234, 26. Únor 2024 - 21:34

V kupní smlouvě, v katastru, na LV i v Prohlášení mají uvedenou vždy stejnou podlahovou plochu (plocha těch půdních prostor tam zahrnuta není, tyto prostory nejsou uvedeny ani v popisu těch jednotek). V Prohlášení je také jasně uvedeno, že v BD nejsou vyhrazeny žádné místnosti/prostory k výhradnímu užívání majitelům jen některých BJ. Příspěvek na správu domu z plochy těchto půdních prostor samozřejmě také neplatí.

Vložil Petr, 27. Únor 2024 - 7:58

"Vložil kr1234, 26. Únor 2024 – 17:10 :: Stavební úpravy

půdní prostory (12 m2), Prohlášení (ZoVB 72/1994) nijak definovány (neuvedeny ani jako součást společných prostor, ani jako součást BJ, ze kterých jsou výhradně přístupné). Majitelé těchto BJ si je zmodernizovali a rozšířili si o ně své BJ. Nesouhlasí s legalizací tohoto stavu a změnou Prohlášení. Jak postupovat?

 • – – – – – – – –

Vložil P_V (bez ověření), 26. Únor 2024 – 19:29

2 řešení existují, ale jak do nich ty vlastníky přimět, když odmítají? Trestním oznámením podle § 208 ?

 • – – – – – – – – – – – – –

Vložil kr1234, 26. Únor 2024 – 21:34

kupní smlouva, katastr, Prohlášení, LV uvedena vždy shodná podlahová plocha (plocha půdních prostor tam zahrnuta není, tyto neuvedeny ani v popisu BJ). Dle Prohlášení nejsou v BD vyhrazeny žádné místnosti/prostory k výhradnímu užívání majitelům jen některých BJ. Příspěvek na správu domu z plochy těchto půdních prostor také neplatí.

 • – – – – – – – – – –

Pokud jde o trestní oznámení tak by soud nebo policie odkázal žalobce na nejvyšší orgán SVJ.

Dle mne jde o to, že

 • vlastnící BJ (nejspíše proti půdě) si ji zabrali a adaptovali "dle KR1234 ‚zmodernizovali‘ (což muselo být dost nákladné). Do prostor vstupují buď společným vchodem nebo dokonce probourali vchody samostatné.

Tazatel bližší okolnosti neuvedl !!!

Pokud chcete na zdejší diskusi další radu, tak

 • nakreslete situaci a přiložte (asi v rámci dalšího nového vlákna, a zkopírovat dosavadní diskusi).

Nevím zda dle NOZ (§ Prohlášení) může majorita vlastníků přehlasovat okupanty a požadovat úhradu škody za okupování prostoru bez úhrady Příspěvku (za 12 m2) za léta zpětně.

Případný prodej prostor okupantům (a změna Prohlášení a LV) viz Justitianus.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".