Prosím o pomoc,radu!

Vložil motes, 7. Listopad 2008 - 23:07 ::

Jsme vlastníci bytového domu o 6 bytov.jed­notkách. Už 10 let.Do současné doby nemáme založené SVJ. Pověřená správkyně řekla na schůzi, že SVJ mít nemusíme.Do současné doby nebyla provedena kontrola hospodaření. Když jsem ji provedl sám, zjistil jsem schodek a dal jsem to policii. Jelikož nejsou stanovené pravidlá,jak může správkyně hospodařit s fondem oprav,tak schodek dorovnala počas šetření policie. Správkyně vybere pouze finance do fondu oprav a rozúčtuje vodné-stočné. Za to má úlevu-do fondu oprav dává o 500,– Kč/měs. míň.Co asi taky není vpořádku. Co mám teda dělat??? U spoluvlastníků podporu nemám. Správkyni jsme svolili na schůzi na dobu dvou let. Tá doba už dávno vypršela.Nebo se automaticky prodlžuje? Nemá po dvou letech přispívat do fondu oprav v plné výši? Poradí mi prosím někdo? Děkuji.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Anon (bez ověření), 9. Listopad 2008 - 13:05

  Pomohla Vám nějak policie? Hemží se to tu radami typu „předat věc policii“, ale nikdo už nenapíše, zda takový postup vede k řešení.

  Děkuji za odpověď.

  Vložil motes, 4. Prosinec 2008 - 11:42

  Tak policie mi pomohla i nepomohla. kladný výsledek byl ten, že skontrolovala a to skutečně poctivě všechny příjmy, výdaje atd, udělali to formou poklad.deníku. Vyžadali si i doklady na výdaje , které chybeli. a došli ke konečnému číslu. Výsledek- policie mi dala částtku, písemně, která má být na účtu k určitému dni.Další plus- bylo to zadarmo a kontrola našeho účetnictví za 9 let. Za to jim děkuji. Taky poukázali na základní chybu-jmenovaná nemá určené „mantinel“ v kterých musí hrát. A to je základní chyba.

  Vložil Anon (bez ověření), 4. Prosinec 2008 - 13:49

  Vážený pane motes,

  rád čtu, že Vám policie pomohla. Jenom mne překvapuje, že kontrolovala 9 let, domníval jsem se, že před obecnou promlčecí lhůtu nemá smysl jít. Netušíte, proč právě 9 let, a jaký smysl má kontrolovat delší odbdobí, než je promlčecí lhůta? Děkuji za Váš názor.

  Vložil motes, 5. Prosinec 2008 - 6:19

  9 let proto, že tak dlouho máme bytov. dům ve vlastníctví a tak dlouho to uvedená správkyně dělala. A taky proto, že nikdy za celou dobu kontrola účetnictví nebyla provedená. Museli začít od začátku.Od nulového stavu.

  Vložil Pavel, 4. Prosinec 2008 - 14:20

  Trochu mne překvapil postup policie. To jsem od nich nečekal. Já vždy dostanu za 5 týdnů dopis, že provedli šetření, nic nezjistili a případ odložili. Ale jsou asi i výjimky.

  Těm 9 letům rozumím, protože by se jinak nedal sestavit konečný stav.

  Navíc je několik promlčecích lhůt např. občanskoprávní, trestněprávní. A pokud by nedali dohromady o kolik je případně okradla, tak by nemohli stanovit v kterém odstavci by se to stíhalo a tím také promlčelo.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Alois, 9. Listopad 2008 - 10:29

  Jsem se vyděsil,že někdo popsal naší situaci v domě.Vše souhlasí, jen s tím rozdílem že naše zvolená správkyně měla 2000Kč měsíčně.Vám nezbyde nic jiného než založit SVJ anebo se odstěhovat.My jsme založily SVJ, správu financí dělá profi firma.O vše ostatní se stará výbor SVJ.Celkové náklady na správu domu jsou podstatně nižší!! Přeji pevné nervy.

  Vložil Petr, 4. Prosinec 2008 - 12:13

  Zde v tomto diskusním odedíle je přeci dost příspěvků na toto théma. je překvapující, že v tom není jasno. SVJ není už 10 let, to je Kocourkov. No když si to necháte líbit.

  Zákon o vlastnictví Společenství vlastníků jednotek § 9 (3) Společenství vzniká v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, a to dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí nebo jiné listiny, kterou příslušný státní orgán osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce, poslednímu z těchto vlastníků. Příslušný katastrální úřad vyrozumí ostatní vlastníky jednotek o provedení vkladu vlastnictví jednotky do katastru nemovitostí. Další osoby, které nabyly vlastnictví k jednotce jiným způsobem než smlouvou, jsou povinny o tom uvědomit původního vlastníka budovy. (7) Orgány společenství jsou

  1. shromáždění vlastníků jednotek (dále jen „shromáždění“),
  2. výbor společenství (dále jen „výbor“) nebo ten vlastník jednotek, kterého v případě, že není zvolen výbor, shromáždění pověří výkonem funkce výboru (dále jen „pověřený vlastník“),
  3. další orgány podle stanov společenství.

  (8) Shromáždění je nejvyšším orgánem společenství. První schůze shromáždění se musí konat nejdéle do 60 dnů po vzniku společenství (odstavec 3); svolá ji původní vlastník budovy. Na této schůzi shromáždění schvaluje stanovy společenství a volí orgány společenství podle odstavce 7 písm. b) a c). Tato schůze se může konat jen za účasti notáře, který o jejím průběhu, volbě a složení orgánů společenství a schvalování stanov pořídí notářský zápis, jehož přílohu tvoří schválené stanovy společenství. (9) Pokud se nesejde shromáždění k volbě orgánů společenství nebo nejsou-li tyto orgány zvoleny, plní funkci orgánů společenství vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí nejméně jednu polovinu, jinak vlastníci jednotek, kteří se stali členy společenství dnem jeho vzniku. (10) Pokud shromáždění neschválí stanovy společenství, řídí se právní poměry společenství vzorovými stanovami vydanými nařízením vlády. V případech družstev uvedených v § 24 odst. 1 a 2, která byla původním vlastníkem budovy a vykonávají správu domu, plní funkci orgánů společenství toto družstvo až do doby, kdy budou orgány společenství zvoleny. (13) Statutárním orgánem společenství je výbor nebo pověřený vlastník. Za výbor jedná navenek jeho předseda, kterého výbor zvolí z řad členů výboru. Jde-li o písemný právní úkon, musí být podepsán předsedou výboru a dalším členem výboru. Je-li statutárním orgánem pověřený vlastník, postačí k písemnému právnímu úkonu jeho podpis.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".