Proč je v občanském zákoníku oddíl bytové spoluvlastnictví?

Vložil Anonymous, 12. Únor 2021 - 1:23 ::

Co vedlo zákonodárce k tomu, zařadit do občanského zákoníku oddíl bytové spoluvlastnictví? Je k tomu nějaký rozumný důvod?

Solidně je řešena jak správa majetku, tak spoluvlastnictví, tak plnění spojená s užíváním bytu ad. Tato úprava je dobře použitelná i pro správu domu ve spoluvlastnictví. Speciální úprava věc spíše komplikuje.

Umožnit prodej bytu bylo možné daleko stručnějším způsobem.

  • NOZ

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil TN. (bez ověření), 12. Únor 2021 - 10:18

Pocit pana Eliáše, že v obč. zák. musí být všechno, aby šlo o co nejtlustší veledílo, které vstoupí do dějin. Obdobnou otázku kladou rodinní právníci, zástupci občanských sdružení (resp. dnes spolků) a jiných právnických osob.

Výhodou NOZ je, že byla odstraněna dualita soukromého práva (něco se řešilo v ObčZ, něco v ObchZ, a občas nebylo jasné, který zákon použít a lidé se zbytečně soudili a po 13 letech sporu byly obě strany překvapeny, že je smlouva od počátku neplatná). Na druhou stranu NOZ zavedl dualitu korporátního práva (něco řeší NOZ, něco ZOK, a je třeba hledat), což je taky špatně.

Jinak v NOZ vidím jen samé nevýhody. Od totální nepřehlednosti, po nelogičnost, nejasného výkladu řady ustanovení, která se nikdy nevyjasní, nevyváženosti (některé nepodstatné blbosti jsou otrocky řešeny ve 20 paragrafech, důležité otázky jsou zakotveny jednou větou, která ale umožnuje 6 výkladů).

Občas někdo volá pro obnovení samostatného ZoVB, resp. sepsání nového zákona. Otázky vlastnictví nelze řešit retroaktivně, takže by tu pak byl nejméně trojí režim.

Vložil není to tak (bez ověření), 12. Únor 2021 - 10:52

Domnívám se, že v oz najde občan vše co potřebujete téměř na jednom místě, vše se vším souvisí. Nemusí hledat jiné zákony, udělá si přehled a zjistí, zda byl porušen atd. Pak se může obrátit na advokáta, ale už ví v kostce o čem je řeč. Bytové hospodářství je tam na jednom místě. V § 1221 si najdete, že organizace SVJ je dle spolku, který máte o trochu výš. Nemůže tam být naprosto vše, protože některé věci se často mění a proto jsou ve vyhláškách. Vzorové stanovy dle NV č. 371/2004 Sb. Dle tohoto vzoru si SVJ sepíší stanovy, mohou tam být i změny, které neodporují zákonu. V podstatě jsou ve stanovách veškeré údaje, kterými se musí SVJ řídit (i z NV 366/2013 Sb), tedy pro toho kdo nechce hledat v zákonech, najde vše ve stanovách. Kdo se zajímá o zákony a vyhlášky, tak vždy najde na netu ty, kterými se SVJ musí řídit. Vím, že i soudci byli rozčarovaní z NOZ, ale zvykli si, tak jako si zvyknou občané. Někteří občané a soudci si nezvykli, proto naše soudnictví vypadá jak vypadá. Proto máme nad sebou tolik soudů, aby se každý mohl odvolat. Soudce za to, že něco odsoudil v rozporu se zákonem vůbec nezodpovídá. Na rozdíl od kopáče, když chybně kopne a je mu strháno z platu. Souvislosti NOZ např: Předmět a obsah vlastnického práva: § 1011 Vše, co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i nehmotné, je jeho vlastnictvím. § 1012 Vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit. Pro SVJ: § 1175 Vlastník jednotky má právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt.....

Vložil Justitianus, 12. Únor 2021 - 15:40

Diskutující „není to tak (bez ověření)“ se mýlí, když napsala že SVJ se musí řídit NV č. 366/2013 Sb..

Z celého toho nařízení je závazný (kogentní) pouze výpočet podlahové plochy jednotky(2012). Ani ten není závazný pro SVJ, nýbrž pouze pro původního vlastníka budovy. Vše ostatní co je obsaženo v NV 366/2013 jsou jen nezávazná (dispozitivní) pravidla, povídačky a směšné omyly, dokonce místy zcela v rozporu se zdravým rozumem a se zákonem.

Je tam např. (dispozitivní) ustanovení o limitu 1000 Kč na jednotku, do kterého rozhoduje statutární orgán o opravách a zlepšení domu. Toto ustanovení by se použilo pouze pokud stanovy SVJ neobsahují něco jiného. V žádném případě neplatí, že by nařízení vlády obsahovalo nějaké „údaje, kterými se SVJ musí řídit“.

To je jako byste si koupila jízdní řád Českých drah a tvrdila byste, že MUSÍTE projet všechny tratě, které tam jsou uvedeny.

Justitianus

Vložil Člen SVJ (bez ověření), 12. Únor 2021 - 16:18

Já bych to ještě upřesnil:

„Toto ustanovení by se použilo pouze pokud stanovy SVJ nebo Prohlášení vlastníka, neobsahují něco jiného.“

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".