Převzetí správy od Družstva

Vložil Werewolf, 25. Leden 2016 - 7:22 ::

R. 2010 vznik Svj ze zákona. Nyní po ustavení budeme chtít převzít správu, kterou doteď vykonává družstvo. V prohlášení vlastníka je ale přímo napsáno, že správu vykonává jmenovitě přímo toto družstvo. Můžeme tedy vůbec správu převzít, zbavit se družstva, když je v prohlášení, nebo je nutno před tím toto prohlášení změnit?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil JaVa, 25. Leden 2016 - 15:15

  Schválením vašich stanov,volbou předsedy SVJ a zápisem na RS SVJ se automaticky SVJ stává jediným správcem ze zákona a veškeré náležitosti o původním vlastníkovi a správci,ve vašem případě „Družstvu“,které jsou uvedeny v prohlášení vlastníka pozbývají tímto okamžikem právního účinku a již se k nim nepřihlíží.To,že jsou stále uvedeny v prohlášení vlastníka na tom nic nemění.K vůli takové maličkosti nemusíte hned měnit prohlášení vlastníka.To je praxe většiny SVJ vzniklých z původních SBD.Toto všechno a spoustu dalších informací zde uvedl Lake již 19.5.2010 v diskuzi „Vznik SVJ snadno a rychle“. http://www.portalsvj.cz/…m-vzniku-svj#…

  JaVa

  Vložil David2 (bez ověření), 26. Leden 2016 - 15:51

  SVJ vzniklé ze zákona v roce 2010 má stanovy i výbor. Myslím si, že správa přešla vznikem SVJ, nikoliv až volbou. Ta volba se týkala spíše SVJ bez právní subjektivity. Družstvo je jediným členem výboru SVJ se všemi povinnostmi plynoucími ze vzorových stanov (vedení účetnictví, povinnost platit správu výhradně na účet SVJ atd.)

  Od 1.1.2014 pak platí dle NOZ

  § 1190 Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je společenství vlastníků. Nevzniklo-li společenství vlastníků, je osobou odpovědnou za správu domu správce.

  Vložil lake, 26. Leden 2016 - 16:49

  Davide, co Vy si myslíte je bezvýznamné.

  Bylo judikováno (a je to ostatně jediné logické řešení), že SVJ se může ujmout správy domu teprve po volbě svého statutárního orgánu. Jak jinak byste si to představoval? Čtěte FAQ a nevymýšlejte fantazie.

  Ustanovení § 1190 se samozřejmě na SVJ(2000) nijak nevztahuje, takže opět trefa mimo.

  lake

  Vložil David2 (bez ověření), 26. Leden 2016 - 19:00

  Lake, 22 Cdo 734/2008 popisuje případ, kdy SVJ vzniklé před 1.7.2000 nemělo orgány a nemohlo tak fakticky vykonávat správu. Tazatel však uvedl, že SVJ vzniklo, stalo se tak roce 2010 a pak podle §9 odst.10 zákona č. 72/1994 plnilo původní družstvo funkci orgánů SVJ až do doby, kdy budou orgány zvoleny případně podle odst.9 tak činil většinový vlastník. Můžeme se zamyslet co znamená plnit funkci orgánů právnické osoby.

  Vložil lake, 26. Leden 2016 - 20:29

  Pane Davide, můžete se sice zamyslet „co znamená plnit funkci orgánů právnické osoby“, ale nebude Vám to nic platné.

  Od samého počátku nikdo netušil co tím chtěl zákonodárce vlastně říci. ZoVB je paskvil a jakési plnění funkce někoho jiného je jen jedna z absurdit: jde o cosi neurčitého, nesrozumitelného a právně nedefinovaného. Žádný jiný zákon, ani žádný jiný právní předpis, se o takové specialitě nezmiňuje. Proto se Nejvyšší soud vyjádřil v rozsudcích 22 Cdo 734/2008 a 22 Cdo 734/2008 tak, jak se vyjádřil.

  Klidně se tedy zamyslete, třebas i hluboce, ale pochybuji, že to bude mít nějaký účinek. Zvášť když jde o věc, která dnes již je naprosto zbytečná a nepoužitelná.

  lake

  Vložil David2 (bez ověření), 26. Leden 2016 - 20:53

  Dostal jsem příležitost svůj názor v únoru obhájit u okresního soudu.

  1. Původní družstvo jako vlastník.
  2. Prohlášení vlastníka 2007
  3. Vznik SVJ po prodeji druhého bytu 2011
  4. Žádné Shromáždění vlastníků se dosud nekonalo.
  5. V roce 2014 jsem koupil byt a neplatím družstvu „DZOI“ neboť z dlouhodobé zálohy platí nějaký úvěr družstva na zateplení z roku 2012. V otázce jiných plateb trpím status quo, tedy platím vše.
  6. Družstvo podalo jako Správce žalobu, tvrdím, že není Správce.

  Nechci dráždit hada bosou nohou, ale čistě teoreticky pokud přijmeme tezi, že NOZ zrušil BytZ, pak družstvo ani neplní funkci výboru a soud by měl určit opatrovníka. Pracovně si myslím, že BytZ tím „plněním funkce někoho jiného“ tvořil právní fikci volby.

  Vložil lake, 26. Leden 2016 - 21:48

  Pane Davide, to je ale jiný případ než ten, o kterém jste diskutoval předtím. S převzetím správy to nemá žádnou spojitost.

  Pokud po Vás družstvo požadovalo platby na nějaký svůj vlastní vnitřní účel (DZOI), a zároveň z toho splácí svůj úvěr bance, pak se dopouští trestného činu podvodu. Splácení úvěru samotného není nikdy účetním nákladem. Proto tyto částky nejsou u družstva nákladem na správu domu. Nemohou být spláceny ze záloh, určených na úhradu oprav a investic. Vám pochopitelně nevznikla povinnost žádnou částku DZOI hradit.

  DZOI nejste povinen hradit ještě z jiného důvodu. Zkratka „DZOI“ znamená dlouhodobá záloha na opravy a investice. Vlastník jednotky však není povinen hradit žádné dlouhodobé zálohy na investice! Je pouze povinen hradit zálohy na budoucí nutné náklady podle § 15 odst. 2 ZoVB.

  Dále: Tyto zálohy jsou podle ZoVB určeny pouze na „předpokládané náklady, které bude nutné vynaložit v následujících měsících i v dalších letech“. Náklad na zateplení však už byl vynaložen v roce 2012, a do těchto záloh nespadá. Vás to tedy nezajímá. Děláte dobře, že neplatíte.

  Družstvo není správcem domu ze zákona. Může být snad „osobou pověřenou správou domu“, uvedenou v prohlášení vlastníka podle § 4 odst. 2 písm h ZoVB.

  lake

  Vložil David2 (bez ověření), 26. Leden 2016 - 21:02

  Koupe bytu 2013 :)

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".