požadavek plateb zpětně za několik let

Vložil Anonymous, 1. Leden 2009 - 16:57 ::

Nový předseda SV je zároveň majitelem mnoha bytů v našem domě zároveň používá plné moci od některých vlastníků.V jeho bytech bydlí atřídající se nájemníci,často Romové, někteří z nich patří mezi problémové rodiny a bydlení v domě se velice zhoršilo (nepořádek, hluk,vandalismus). Na schůzi nás předseda svými hlasy všechny majitele bytů (kteří mají zájem o zlepšení situace)přehlasuje. Na poslední schůzi rozhodl o tom, že všichni, komu byly v bytě v letech 2005–2008 vyměněny radiátory,je budou muset nyní zpětně zaplatit.Nesou­hlasili jsme,ale měli jsme jen 22procent hlasů proti a on 78procent pro. Můžeme se nějak bránit? Radiátory byly velmi staré, některé nefunkční, k výměnám docházelo kvůli poruchám nebo nefunkčnosti. DOE

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Matějka Jaroslav, 1. Leden 2009 - 18:00

  Vážený DOE,

  načtěte prosím „Prohlášení vlastníka“, kde je uvedeno, co jsou společné části domu. Jak je zde definována otopná soustava?

  Matějka

  Vložil E56 (bez ověření), 1. Leden 2009 - 17:01

  Radiátory jsou společnou částí domu a tím se řídí i úhrada jejich výměny.

  Vložil Matějka Jaroslav, 1. Leden 2009 - 19:43

  Vážený E56,

  osobně jsem technik a vím, a zde neustále tvrdím, že radiátor je součástí technického celku = otopné soustavy.

  K původně dané otázce je ale důležité, jak je určeno v „Prohlášení vlastníka“.

  Chybou vlastníků pak je, že nemají zájem opravit chybné určení uvedená v „Prohlášení vlastníka“. Poté vznikají v budoucnu nemalé problémy.

  Matějka

  Vložil Anonymousik (bez ověření), 1. Leden 2009 - 18:40

  kde pane berete tu jistotu že radiatory jsou společné, ono opravdu záleží na tom co je uvedeno v prohlášení a ne co zde prezentujete vy

  Haluz

  Vložil Anon (bez ověření), 1. Leden 2009 - 21:31

  Radiátory jsou společnou částí domu s ústředním/dál­kovým topením podle ZoVB.

  Vložil Matějka Jaroslav, 2. Leden 2009 - 16:05

  Vážený Anone,

  můžete prosím citovat, kde v ZoVB se hovoří o radiátorech? Děkuji.

  V §2 písm.g, jsou vyjmenovány: „…, výměníky tepla, rozvody tepla,…“. Výraz otopná soustava, radiátor či otopné těleso, zde není uveden. Proto je nutné znát obsah „Prohlášení vlastníka“.

  Matějka

  Vložil Anon (bez ověření), 2. Leden 2009 - 16:20

  V ZoVB jsou mezi společnými částmi domu výslovně uvedeny „rozvody tepla“.

  Radiátor nesporně slouží výhradně právě rozvodu tepla ze zdroje tepla do vytápěného prostoru (ať už do jednotky nebo do společné části domu) a je tak součástí rozvodů tepla.

  Nevylučuji, že v technické normě může být případně jiná definice rozvodů tepla, k ČSN nemám přístup, pokud tomu tak je, prosím o citaci, i když na žádnou ČSN ZoVB v daném odstavci přímo neodkazuje. Více definic pojmu vždy představuje problém (v ZoVB je kupř. „správa domu“ definována nejméně čtyřmi různými způsoby).

  Vložil G.X, 2. Leden 2009 - 17:27

  Rozvodem rozumím prvky, zejména potrubí, sloužící k dopravě daného média ke spotřebiteli.

  Radiátor slouží již k vyzáření tepla. Držel bych se tedy toho, že v zákoně explicitně uveden není. Analogií budiž například umyvadlo (v rozvodech vody), elektrický spotřebič (v rozvodech NN), televizní přijímač (u rozvodu anténního signálu).

  Všechny mají něco společného: slouží pouze k potřebě uživatele dané jednotky, přesto tvoří propojený systém, kde za jistých okolností může koncové „zařízení“ ovlivnit soustavu jako celek (potenciálně negativně).

  U otopné soustavy bude záležet na konkrétním řešení – tj zda např. jsou radiátory na společných stoupacích potrubích; nebo naopak v jednotce je hvězdicový rozvod, kde vliv jednolivých radiátorů na soustavu je menší).

  Z toho důvodu se domníván že je správné, že radiátory nejsou uvedeny v zákoně jako společná část domu a toto případné určení je tak v kompetenci tvůrce prohlášení vlastníka dané budovy.

  G.X.

  Vložil E56 (bez ověření), 2. Leden 2009 - 17:31

  Je potřeba rozlišovat rozvod teplonosného média (pak dobře sedí analogie pana G.X. s rozvodem televizního signálu, elektřiny, vody a je možné souhlasit, že radiátor rozvodu teplonosného média příliš neslouží) od rozvodu tepla (pak stejná analogie příliš nesedí, přitom radiátor slouží právě a výhradně rozvodu tepla).

  ZoVB přitom výslovně hovoří o rozvodech tepla, nikoliv teplonosného média, což jistě není omyl zákonodárce.

  Jenom na okraj, přenos tepla z radiátoru se děje zářením jenom z malé části a název je tak poněkud zavádějící.

  Vložil Bea (bez ověření), 1. Leden 2009 - 17:19

  Za odpověď děkuji.

  Vložil Pavlina, 1. Leden 2009 - 22:40

  Vlastníkem radiátorů dle mých zkušeností je ten na koho jsou upsány v ´´Prohlášení vlastníka.´´ Bránit se můžete u soudu, podání má odkladný charakter. Prohlášení vlastníka musí být v souladu ze zákonem 72/1994 Sb., jinak by ho KÚ nezaregistroval, potažmo kupní smlovy na jednotky.
  Do prohlášení vlastníka můžete na KÚ zdarma nahlédnout.Pavlína.

  Vložil Anony (bez ověření), 2. Leden 2009 - 11:54

  V našem prohlášení vlastníka není o radiátorech ani slovo.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".