Potvrzeno: neexistuje povinnost instalovat registrující přístroje

Vložil lake, 17. Červen 2014 - 5:33 ::

Potvrzeno přímo Ministerstvem průmyslu a obchodu: Povinnost instalovat „přístroje registrující dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům“ dnes neexistuje, i když ji zákon ukládá.

Již delší dobu zde tvrdím, že příslušná část zákona č.406/2000 Sb. je dnes neplatná pro neurčitost a nesrozumitelnost. Ministerstvo do dnešního dne nevydalo příslušnou vyhlášku a nestanovilo o jaké přístroje by se mělo jednat, ani co by tyto přístroje vlastně měly registrovat, ani kde v budově se mají nacházet. Při tom bez prováděcí vyhlášky nelze příslušné ustanovení zákona použít.

Potvtrdilo to ministerstvo průmyslu a obchodu na dotaz pana Bronislava Češky dne 14.5.2014 ve svém oficiálním vyjádření č.j. MPO 23199/­2014. Toto vyjádření je přístupné na webové stránce http://www.rklamia.cz/…k_mereni.pdf. Cituji z textu:

„Ministerstvo žadateli sděluje, že podle ustanovení zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 318/2012 Sb., §7 odst. 4 písm. a), připravuje zákonem požadovaný prováděcí právní předpis.“

Ministerstvo je si tedy vědomo skutečnosti, že bez vydání prováděcího předpisu k zákonu je příslušná část zákona neurčitá, tedy neaplikovatelná. Nic nového: toto tvrdím již od okamžiku přijetí zákona č. 318/2012 Sb.

Třešničkou na dortu je, že MPO v citovaném materiálu poodhaluje tajemství „registrujících přístrojů“ a uvádí co možná jednou bude obsahem oné vyhlášky, až ji MPO vydá.

Ovšem kdo ví, zda ji vůbec někdy vydá. Předvídatelnost kroků státních úřadů je velmi malá: http://www.portalsvj.cz/…byt-jednotek#…. Už dnes je totiž v připomínkovém řízení novela zákona č. 406/2000 Sb. a tajemnné „registrující přístroje“ z něj budou odstraněny – dříve, než se dozvíme o co se mělo jednat: http://www.portalsvj.cz/…byt-jednotek#….

lake

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Petr Patočka, 10. Červenec 2014 - 9:13

  Na webu je nová verze návrhu novelizace energetického zákona.

  https://apps.odok.cz/kpl-detail…

  Nově je přidáno upravené písmeno g do par 7 odst. 4.

  g) vybavit, v případě bytových domů a víceúčelových staveb s dodávkou tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo s ústředním vytápěním nebo chlazením anebo společnou přípravou teplé vody v domě, v každém bytě a nebytovém prostoru vnitřní tepelná zařízení budov přístroji registrujícími dodávku tepelné energie, kterými jsou stanovená měřidla podle zákona o metrologii anebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, způsobem podle prováděcího právního předpisu; vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.

  Stále tedy čekáme na prováděcí předpis, ale podle návrhu by zde mělo být něco následujícího:

  (2) Za zařízení registrující dodávku tepelné energie pro vytápění v jednotce u konečného spotřebitele se považují v případě tepelné energie určené k vytápění

  1. indikátory vytápění instalované přímo na každém otopném tělese,
  2. indikátory vytápění na odtokové trubce z otopného tělesa, nebo
  3. měřící zařízení se snímačem vnitřní teploty daného vytápěného prostoru a venkovní teploty k příslušející budově s trvalým průběhovým záznamem rozdílů teplot za měřicí interval.

  Petr Patočka VIPA CZ s.r.o.

  Vložil RadekV, 10. Červenec 2014 - 10:15

  Naštěstí ani tento, ani žádný jiný předpis nikoho nenutí tyto indikátory k čemukoli používat.

  Vložil Pavel, 17. Červen 2014 - 9:05

  Pane lake,

  asi máte velkou fantazii, když na základě dopisu MPO tvrdíte:

  „Ministerstvo je si tedy vědomo skutečnosti, že bez vydání prováděcího předpisu k zákonu je příslušná část zákona neurčitá, tedy neaplikovatelná.“

  Já se domnívám, na základě stejného přípisu MPO, že ministerstvo si je pouze vědomo, že prováděcí předpis není vydán, ale že se připravuje.

  O tom, že by příslušná část zákona byla neaplikovatelná, v tomto přípisu nic nestojí. Pochybuji, že by si toho MPO bylo vědomo.

  Počítám, že v zimě (snad 2014) bude prováděcí předpis vydán, nejasnost co jsou měřidla bude odhalena a povinnosti něco namontovat do 31.12.2014 nebude nic z legislativního hlediska stát v cestě.

  V praxi bude „pouze“ problém to projednat na shromáždění a zajistit instalaci. Asi to skončí tím, že bude vydán interní pokyn, aby se tato povinnost do nějaké doby nesankcionovala, jsme v ČR. :-))

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil ladik12 (bez ověření), 17. Červen 2014 - 9:19

  Pane Pavle, zákon 406/2000 Sb nikde neuvádí povinnost instalovat měřidla. V původním textu je pojem „přístroj, registrující dodávku tepla“, v návrhu novely je „měřič“. Měřidlo tepla je totiž jen jedno – kalorimetr. Indikátory topných nákladů (ať již na radiátoru, na zpátečce nebo v místnosti) jsou svým principem registrační teploměry a ty nemohou měřit teplo ani náhodou.

  Vložil RadekV, 17. Červen 2014 - 9:41

  Jest ovšem otázkou, k čemu by byl případný kalorimetr. Průměrný byt průměrného paneláku je obklopen jinými průměrnými byty a obvodový plášť, kterým jediným odchází teplo z budovy představuje necelých 15% plochy ohraničující byt. Těchto obvodových 15% je podstatně lépe tepelně izolováno. Teplo se tedy podstatně ochotněji šíří budovou, než ven z ní.

  Takže i když se najde nějaký zlovolný tepelný mrhač, víc tepla nainvestuje do sousedů, než vymrhá. Ze sousedů se pak stanou chválihodní spořílci, aniž cokoli uspořili.

  Navrhované rozúčtovávání „podle spotřeby“ je podle principu – kdo si dá nejvíc knedlíků, platí za celou hospodu.

  Vložil RadekV, 17. Červen 2014 - 6:35

  Takže lze říci, že za stavu takovéto nejistoty, je nákup a instalace prozatím neurčených a možná i nepovinných (ale především nesmyslných) zařízení, velmi nerozumným nakládáním s našimi společnými úsporami.

  Příští týden se na toto téma budeme hádat v rámci našeho SVJ. Tak jsem zvědav na své demagogické (v pojetí Periklově) schopnosti.

  Vložil tomassovak, 19. Červen 2014 - 14:33

  Byla by to paráda

  Vložil Eva Sůvová (bez ověření), 2. Červenec 2014 - 8:39

  Dobrý den. přečetla jsem si diskuze k indikátorům tepla dle zákona 318/2012 Sb. Přečetla a vůbec nerozumím....­......... Dělám předsedkyni SVJ O 6-ti bytech. Účetnictví nám spravuje OSBD. Včera jsem obdržela dopis ohledně „povinnosti instalovat měřiče tepla“ Termín do 31.12.2014..Sa­mozřejně s doporučení na firmu, která toto zajistí. Zároveň přiložen dopis na Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy. Samozřejmě s doporučením na firmu. Prosím laskavě co s tím???????????? Jen mě napadlo, že se to snad musí týkat SVJ, které revitalizovaly a čerpaly na toto dotace. My jsme nezateplili, ani nemají všichni nová okna. Máme nový eko kotel, který je poddimenzovaný(prá­ce výboru přede mnou). Takže při krutější zimě mají podkrovní byty chladněji o cca 5 stupňů celsia méně než byty níže. Celkem je v domě chladněji. Při mrazech cca 18–20 stupňů. Takže by nejchladnější byty zaplatily topení těm ostatním, protože jim nic jiného nezbývá než více topit?????? To po mě snad vláda ČR nemůže chtít, abych toto dala vlastníkům za povinnost.???????????­?????? Děkji za pomoc.

  Vložil lake, 2. Červenec 2014 - 9:07

  Paní Evo, neexistuje právní povinnost instalovat „měřiče tepla“, ani indikátory, protože žádný celostátně platný právní předpis takovou povinnost nestanoví dostatečně jednoznačně a určitě. Všichni čekáme na prováděcí vyhlášku k zákonu. O tom se zde psalo vícekrát, použijte „Hledat“.

  Průkaz energetické náročnosti bude muset SVJ nechat zpracovat, ale nikoliv ihned: platí termíny uvedené v příslušném zákonu. I o tom se zde psalo vícekrát, použijte „Hledat“.

  lake

  Vložil RadekV, 3. Červenec 2014 - 13:29

  Zeptal bych se člověka právnicky erudovaného. Co znamená v 318/2012 Sb:

  § 7

  6). Pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody se nevztahují na dodávky uskutečňované

  c). pro byty ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek, pokud společenství vlastníků jednotek vyjádří souhlas s odlišnými pravidly, za podmínky nepřekročení limitů stanovených prováděcím právním předpisem a neohrožení zdraví a majetku; nepřekročení limitů se prokazuje energetickým posudkem.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".