Potvrzení podle § 1186 NOZ (z hlediska SVJ)

Vložil lake, 1. Září 2014 - 23:22 ::

V jiné diskusi na tonto portálu jsem popsal možné případy, které mohou nastat ohledně přechodu existujících dluhů na nabyvatele jednotky: Potvrzení podle § 1186 NOZ.

Je třeba si uvědomit, že k přechodu/pře­vodu/převzetí dluhů je vždy nutný souhlas tří stran: převodce, nabyvatele i SVJ. Nesouhlas kterékoliv ze stran má za následek, že ke změně v osobě dlužníka nedojde. Viz § 1888 a 1889 NOZ; ustanovení § 1893 a § 2177 se na tento případ nevztahují.

Pokud se někdo domnívá opak, ať zde laskavě uvede celostátně platný právní předpis, který by pro změnu vlastníka jednotky uzákonil přechod dluhů bez souhlasu všech dotčených osob.

V tomto pokračování nabízím členům statutárního orgánu přehled možné činnosti SVJ v případech „běžných“ již existujících dluhů, nezajištěných zapsaným zástavním právem ve prospěch společenství.

V tabulce si najdete zda se převodce a nabyvatel prokazatelně dohodli o osudu těchto dluhů; poznáte to nejspíše z návrhu smlouvy, kterou výboru předloží převodce či nabyvatel. K tomu bude následovat (podle uvážení SVJ) buď souhlas, nebo odmítnutí ze strany SVJ. Podle toho existuje celkem šest možných variant.

A Žádné dluhy nejsou. SVJ vydá potvrzení podle § 1186, že nejsou dluhy, které přejdou na nabyvatele jednotky. To je ten nejjednodušší případ: dluh neexistuje, dlužník neexistuje. §1186/2
B Dluhy jsou, převodce a nabyvatel nepředložili dohodu. SVJ vydá potvrzení, že nejsou dluhy, které přejdou na nabyvatele jednotky. Ke změně v osobě dlužníka nedochází, protože SVJ neudělilo souhlas se změnou v osobě dlužníka. Dlužníkem zůstává převodce. §1186/2
C Dluhy jsou, převodce a nabyvatel nepředložili dohodu. SVJ vydá potvrzení jaké dluhy přejdou na nabyvatele jednotky. SVJ jedná protiprávně a může tím uvést jiné osoby v omyl. SVJ neví, zda jsou splněny podmínky pro změnu v osobě dlužníka, protože nezná postoj převodce a nabyvatele. SVJ by nemělo tvrdit skutečnost, která možná nenastala a o které není jisto, zda nastane. §1888/1
D Dluhy jsou, převodce a nabyvatel nepředložili dohodu. SVJ potvrdí existující dluhy převodce a uvede, že neodmítne přijmout nabyvatele jako nového dlužníka. Ke změně v osobě dlužníka tím nedochází. SVJ se potvrzením jednostranně zavazuje, že udělí souhlas později, bude-li k tomu vyzváno původním dlužníkem nebo přejímatelem dluhu. §1888/1
E Převodce a nabyvatel si sjednali převzetí dluhů a předložili dohodu. SVJ odmítne dát souhlas k převzetí dluhu a potvrdí, že nejsou dluhy, které přejdou na nabyvatele jednotky. Ke změně v osobě dlužníka nedochází, protože SVJ odmítlo dát souhlas. SVJ se tím jednostranně vzdává svého práva podle § 1767. Dohoda převodce a nabyvatele o převzetí dluhu platí, ovšem pouze mezi nimi navzájem. §1889
F Převodce a nabyvatel si sjednali převzetí dluhů a předložili dohodu. SVJ vydá potvrzení jaké dluhy přejdou na nabyvatele jednotky. Dochází ke změně v osobě dlužníka: nabyvatel nastupuje jako dlužník na místo dosavadního dlužníka. Za dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí i nadále převodce. §1888/2
§1086/2

Všimněte si, že k okamžitému přechodu/převzetí dluhů (o kterém se tolik zmateně píše) dojde pouze v případě F, neboť jen tehdy je nepochybně dosažen souhlas všech dotčených osob.

Variantu B či E (odmítnutí) zvolí SVJ nejspíše jen v tom případě, kdy u nabyvatele jednotky by budoucí vymáhání pohledávek mohlo být problematické (například zdržuje se mimo ČR v australské provincii Queensland, nebo jako lékař pobývá v Nigérii a léčí pacienty nakažené ebolou, apod.).

SVJ by se mělo vyhnout postupu podle varianty C, neboť SVJ vytvořením falešného „potvrzení“ nedosáhne změny v osobě dlužníka; navíc se tím vystavuje nebezpečí žaloby na náhradu případné škody z důvodu poskytnutí nepravdivých údajů.

Zdá se Vám to vše příliš složité a nesrozumitelné? Poděkujte hlavnímu autorovi NOZ profesoru Karlu Eliášovi a našim zákonodárcům.

Upozornění: Tento příspěvek je zpracován striktně podle současného právního stavu ke dni 01.09.2014, bez svévolných pokusů „doplnit“ znění NOZ o nějaká neexistující ustanovení.

lake

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil AsiTak, 2. Září 2014 - 10:36

  Pokud jsem to dobře pochopil pak obsah potvrzení dle Vašeho výkladu je popisem stavu předání dluhů. Ale tonto stav jednající strany případu prodeje znají z jiných dokumentů, takže postrádám praktický význam. Další negativní důsledky sice může být dílem autora ale i dílem mylných vykladačů obsahu. Já ovšem to nejsem schopen posoudit. V tomto případě pokud vede zákon k absurdním závěrům, autoři novely by asi uvítali návrh „svévolného pokusu „doplnit“ znění NOZ“ aby paragraf měl smyslplný výklad a praktické použití. O SVJ mají zkušenosti návštěvníci tohoto servru. Diskutujme o tom jak by mělo vypadat „dobře“, a ne o tom jak je to blbý a ještě blbější…!

  Vložil lake, 2. Září 2014 - 23:56

  Pane AsiTak,
  tak hlavně: proč se domníváte, že stav předání dluhů „jednající strany případu prodeje znají z jiných dokumentů“? Z jakých jiných dokumentů???

  Když si projdete zdejší diskuse, najdete samé stesky o tom, že vlastník nemá informace, nedostává informace, výbor odmítá podávat informace. Že zájemce o koupi jednotky nemůže z prodávajícího vypáčit žádné dokumenty a výbor se s ním odmítá bavit.

  Já sám jsem napsal asi 15 příspěvků o tom švindlu, kdy nabyvateli se neřekne, že prodávající splácí SVJ nějaký svůj dluh a teprve po koupi jednotky se výbor snaží nabyvatele drze podvést a strčit mu splácení toho cizího dluhu (skryto v předpisu záloh jako součást tajemného „fondu oprav“). Tak s tím je konec – díky § 1186.

  Zákonem uložená povinnost SVJ vyložit karty na stůl a říci jasně prodávajícímu i kupujícímu kolik kdo dluží a kolik bude kdo splácet po změně vlastníka jednotky – to je povinnost správná, spravedlivá a rozumná.

  Pokud tedy „postrádáte praktický význam“ a domníváte se, že „zákon vede k absurdním závěrům“, pak se spolu neshodneme.

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".