Posun NObčZ?

Vložil Pavel, 27. Únor 2013 - 8:24 ::

Dnes má jednat vláda o posunu účinnosti NObčZ na 1.1.2015.

Nestíhají navazující předpisy, které mohou být publikovány až někdy v 11/2013 (tvrdí Kalousek). Některé předpisy nejsou dosud ani ve vnějším připomínkovém řízení.

Po pravdě řečeno, pokud se neopraví alespoň nejvážnější chyby NObčZ, tak mu ani posun mnoho nepomůže. A tady to vidím špatně, dnes ráno jsem slyšel náměstka Korbela z MS, který tvrdí, že NObčZ je jasný a psaný krásnou češtinou, protože to tvrdí posudek Ústavu pro jazyk český.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil hidden999, 27. Únor 2013 - 12:42

  Vláda rozhodla, účinnost NObčZ posunuta nebyla, platí tedy 1. leden 2014.

  Vložil renča (bez ověření), 28. Únor 2013 - 2:04

  Nový obč. zákonik platí od 1. ledna 2014. Z některých paragrafů moc moudrá nejsem. Jak si např. vysvětlujete následující. Co je vada jednotky?

  § 1196

  (2) Vzniknou-li vlastníkům jednotek práva vadou jednotky, zastupuje společenství vlastníků vlastníky jednotek při uplatňování těchto práv.

  Vložil lake, 28. Únor 2013 - 2:16

  Nu, to můžu vysvětlit. Nový ObčZ odnímá vlastníkům jednotek právo na reklamaci vad stavby. Zřejmě výsledek nějakého lobbystického tlaku developerů a stavebních společností.

  Nebude možné, aby si vlastník jednotky sám uplatnil právo na odstranění vad či podal reklamaci. Bohužel se bude muset nechat zastupovat a svěří se povinně do rukou SVJ, které v novostavbách bývá vždy obsazeno osobami spřízněnými s developerem.

  Lze očekávat, že reklamace budou vyřizovány pomalu, liknavě, nedůsledně a často se „zapomene“ na promlčení práva na odstranění vad. Takže si sice koupíte jednotku, ale právo reklamovat vady Vám bude odepřeno. Toto protiústavní ustanovení schválili naši skvělí zákonodárci a pan president to podepsal. Zbývá jedině napadnout to u Ústavního soudu.

  lake

  Vložil Zdenek 22, 28. Únor 2013 - 7:25

  Neřekl bych, že NObčZ odnímá vlastníkovi právo na reklamaci bytu – viz § 1159.

  Já rozumím § 1196 odst. 2 tak, že společenství zastupuje vlastníky v případech, kdy jim vznikla vada jednotky, ale v místě společných částí. Toto ustanovení, bude-li takto chápáno a aplikováno, je naopak užitečné.

  Vložil lake, 28. Únor 2013 - 8:29

  Pane Zdenku, podle nObčZ se „jednotka“ skládá jednak z bytu či nebytového prostoru a druhak i ze společných částí. Jednotka tvoří jedinou spojenou, nerozdílnou věc. V tom je zásadní rozdíl proti současnému ZoVB. Četl jste definici jednotky v novém ObčZ?

  Takže reklamace z důvodu „vady jednotky“ se týká také všech stavebních závad uvnitř bytu, závad na dveřích, vestavěných skříních, podlahové krytině, prasklá dlaždice v koupelně, atd.

  Nikde nevidím prostor pro Vaši interpretaci – že § 1196 by se měl občas vztahovat na jednotku a občas zase nikoliv.

  lake

  Vložil Zdenek 22, 28. Únor 2013 - 10:20

  Pane lake, definici jednotky jsem četl a odkazoval jsem se na ni.

  Při vší úctě, interpretaci § 1196 budou tvořit soudy a jejich judikatůra a nikoliv Vaše (ale i moje) názory. A já bych si na Váš výklad nevsadil, už i k existenci úvodních ustanovení NObčZ, které jsou dobře komentovány v důvodové zprávě, z níž vyjímám:

  V tom směru se čelí zejména bezhodnotovému právnímu formalismu, jehož masivní nástup v 90. letech působí mnoho škod. Uvedený formalismus má různé příčiny, z nichž do popředí významně vystupuje tradice výkladu zákona, jaká byla typická zejména pro období tzv. socialistického práva. Zároveň však osnova usiluje čelit i tendencím k možné libovůli při výkladu zákona, a to právě nařízením, že zákonným ustanovením nelze přikládat jiný smysl, než jaký odpovídá jejich slovům a jasnému (to jest zřejmému, jasně projevenému a z textu zákona interpretací odvoditelnému) zákonodárcově úmyslu. Protipólem bezduchého formalismu jsou právě ty případy z rozhodovací praxe, kdy při právním hodnocení věci rozhoduje jen vůle soudce, byť třeba i ignoruje jasná slova zákona.
  Rozlišuje se tudíž mezi literou zákona a jeho duchem v tom smyslu, že litera zákona je jen celkový smysl holých slov. „Význam slov totiž, skoro všech, je buď v nich samých nebo v přeneseném jich užívání velmi různý a může znamenati velmi mnoho. Ale význam zákona nemůže být než jeden.“ Předpokládá se, že úmysl zákonodárce je vždy spravedlnost. Mezi literou a duchem zákona však není rozpor: duch zákona pomáhá odhalit pravý význam slov zákonných ustanovení. Proto navržené ustanovení zdůrazňuje, že zákon nelze vykládat jen z jeho slov, ale je nutno přihlížet především k jeho smyslu. Zákonodárce si musí být vědom, že slova zákona nemusí vždy dokonale vyjádřit jeho úmysl, a proto ukládá soudci, aby tato slova zvažoval, poměřoval je právními principy a zásadami, nespokojil se jen s gramatickým výkladem a hledal skutečný obsah zákona.

  Vložil lake, 1. Březen 2013 - 8:10

  Pane Zdenku,
  zákonodárce jistě mohl § 1196 nObčZ formulovat takto: „Vzniknou-li vlastníkům jednotek práva vadou jednotky, je společenství vlastníků způsobilé zastupovat vlastníky jednotek při uplatňování těchto práv.“.

  Avšak jak víme, zákonodárce toto nenapsal. Co napsal je zákonné zastupování bez výjimky a bez ohledu na vůli obou stran (vlastníka jednotky a SVJ). Samotný text zákona neposkytuje žádnou oporu pro Vaši interpretaci (která by byla pro vlastníka jednotky příznivější).

  Rád bych se mýlil. Proto jsem dříve uvedl, že je to na Ústavní soud. A stále je ve hře další možnost: že současná SVJ pojedou dál podle právních vztahů nastolených zákonem č. 72/1994 Sb. Ani tuto zásadní věc totiž nový ObčZ neřeší určitým, srozumitelným a jednoznačným způsobem.

  lake

  Vložil Zdenek 22, 1. Březen 2013 - 8:57

  Zákon v § 1196 hovoří o právech „vlastníků“, nikoliv „vlastníka“. Nevím, nakolik je to důležité, já to ale interpretuji tak, že společenství zastupuje vlastníky v případě, že vzniknou práva vadou jednotky více vlastníkům (všem?) současně, a to se může stát jen při vadě na společných částech.

  To je mezi námi rozdíl. Já se snažím v zákoně v rámci jeho znění najít takový výklad, který je přirozený potřebám vlastníků. Vy vidíte pouze jeho text. Ale možná, že se mýlím.

  Nakousnul jste ale závažnou skutečnost. A to, jaké právní poměry nastanou pro stávající SVJ po 1. 1. 2014. Co z nového zákona bude pro ně závazné a případně s jakým přechodným obdobím. Tato problematika by si zasloužila samostatné téma.

  Vložil Pavel, 1. Březen 2013 - 9:20

  Zdenku,

  jaké bude postavení starých SVJ podle nového ObčZ jsme již diskutovali např. zde:

  http://www.portalsvj.cz/…-ridit-nobcz

  Pachatelé NObčZ nezvládli do NObčZ zapracovat postavení starých SVJ a tak se snaží tuto jasnou legislativní chybu překlenout výkladem, že stará SVJ se budou považovat za SVJ vzniklá podle NObčZ. Takové maličkosti, že jednotka podle ZoVB je něco jiného než jednotka podle NObčZ, nejsou schopni intelektuálně zvládnout.

  Přitom ke každé právní formě uvedené v NObčZ je speciální ustanovení. Ale více než 50 000 SVJ jim za přechoďák nestálo. Holt to psali diletanti z Plzně a v Poslanecké směnovně to měl na starosti poslanec Benda, který se pokusil získat v Plzni titul JUDr. zvětšením řádkování ve své diplomové práci. Co od toho můžete čekat více?

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil levape, 1. Březen 2013 - 9:59

  Pane Pavle kde se je vysloven ten názor, že stará SVJ se budou považovat za SVJ vzniklá podle NObčZ? To je někde v zákoně, respektive v důvodové zprávě? Naveďte mě prosím, nemohu to najít.

  Vložil Pavel, 1. Březen 2013 - 10:13

  Levape,

  v NObčZ ani v jeho důvodové zprávě to být nemůže, protože se při bastlení NObčZ existence nějakých 50 000 SVJ ignorovala. Úprava SVJ se do NObčZ dostala na poslední chvíli bez řádného projednání s odbornou veřejností.

  Jak se vyvíjel názor naší právní „elity“ jsem psal na

  http://www.portalsvj.cz/…-ridit-nobcz

  Můžete se zeptat na MS

  http://www.portalsvj.cz/…-okolo-nobcz

  Zatím moc nestíhají odpovídat, ale když se jim bude více psát, třeba se probudí. Já je zásobuji. :-))

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil renča (bez ověření), 28. Únor 2013 - 2:37

  Společenství přece není žádný právní zástupce vlastníků. Jak by mohlo zastupovat vlastníka, když mu v jeho vlastní koupelně např. chybí vana, což je vada. Proč by to nakonec to svj dělalo? Když si položíme otázku kdo je svj, kdo tvoří svj, tak kdo by tedy toho vlastníka měl zastupovat?

  Vložil Pavel, 1. Březen 2013 - 2:17

  Renčo,

  dílo teoretických právníků z Plzně v důvodové zprávě k § 1 196 uvádí, že se jedná o zákonné zastoupení vlastníků jednotek v tomto případě a některých dalších.

  NObčZ obsahuje množství nejasných a někdy přímo vadných ustanovení. Proto soudci a rozumní právníci chtějí posun účinnosti. Ale je to politická věc a tak posun naposledy odmítla vláda tuto středu.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil taky vlastník (bez ověření), 1. Březen 2013 - 4:38

  bylo by potřebné soudit také vládu a poslance co pro ten paskvil hlasovali pro VLASTIZRADU! Přeci když chtějí soudit Klause jako prezidenta, tak proč ne taky Nečase, Kalouse a Pospíšila a celou tu bandu špinavců ????

  Samozřejmě nejde o odpovědnost POLITICKOU (jak se tuhle holedbal Pospíšil v TV – tu má každý plnou hubu a znamená jen, že se z místa-A kde něco zničil posune na jiné místo-B kde hodlá v ničení pokračovat – viz. Vondra, Tvrdík aj… ale TRESTNÍ viz. Svoboda (Liberta))

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".