počet trvale přihlášených osob v bytovém domě ve vlastnictví SV

Vložil MILAN MAREK (bez ověření), 9. Červenec 2024 - 6:09 ::

Dobrý den, jsem předseda SV. Jak a kde zjistím počet trvale přihlášených osob v bytovém domě ve vlastnictví SV. Máme problém s popelnicema, kdy jejich počet je stanovován dle trvale přihlášených osob a v našem bytovém domě je většina bytů podnajímána osobám, kteří zde nemají trvalé bydliště.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Jan77 (bez ověření), 9. Červenec 2024 - 12:21

  Upřesněte prosím , co máte na mysli „počtem přihlášených osob v domě“ a kým je tento údaj vyžadován?

  Vložil Justitianus, 9. Červenec 2024 - 23:35
  • „Máme problém s popelnicema, kdy jejich počet je stanovován dle trvale přihlášených osob …“

  Pane Marku, popisujete nějaký naprosto nesmyslný stav. Počet popelnic nemá žádnou souvislost s trvalým pobytem na adrese domu.

  Pojem „trvale přihlášená osoba“ označuje osobu, která je v informačním systému evidence obyvatel přihlášena k trvalému pobytu na adrese objektu na území obce. Adresa místa trvalého pobytu se užívá pro identifikaci plátců poplatku za obecní systém odpadového hospodářství podle § 10e až § 10h zákona o místních poplatcích. Tento poplatek hradí přímo obci každá fyzická osoba přihlášená k trvalému pobytu. SVJ s tím nemá naprosto nic společného a vůbec nezjišťuje nějaké počty trvale hlášených osob.

  Pokud snad se ve vaší obci hradí poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci podle § 10i až § 10n zákona o místních poplatcích, pak je ovšem naprosto bezvýznamný údaj o osobách, které mají adresu místa trvalého pobytu na adrese domu. I v tomto případě platí: SVJ tento údaj nezjišťuje, k ničemu jej nepotřebuje, ani nemá právo jej vyžadovat, zaznamenávat či uchovávat.

  Který z obou poplatků se platí ve vaší obci – to si musíte nastudovat v obecní vyhlášce.

  Justitianus

  Vložil RK (bez ověření), 9. Červenec 2024 - 8:05

  Milane, v každém dobře fungujícím společenství by měl správce či předseda vědět (nebo umět snadno dohledat), kolik lidí bydlí v jaké jednotce. Pokud máte systém nastavený chybně a stavíte popelnice podle jiného počtu, než který skutečně potřebujete, tak to prostě změňte. Pokud víte, že v nějaké jednotce bydlí např. čtyři lidi, ale vy máte nahlášeno pouze dva, tak to napravte a popelnice navyšte. Ano, bude stát něco energie a peněz navíc…

  Vložil radka2222 (bez ověření), 9. Červenec 2024 - 8:09

  a vy víte, kde se dům nachází a jaká je v místě vyhláška o odpadech?

  Vložil RK (bez ověření), 9. Červenec 2024 - 11:37

  Nevím, ale jsem přesvědčen, že když je třeba, tak je možné zařídit navýšení kapacity popelnic.

  Vložil Zdenek 22, 9. Červenec 2024 - 7:47

  Pane Marku,

  pokud vykonáváte funkci předsedy společenství vlastníků, tak byste mohl vědět:

  • že společenství valstníků dům nevlastní, pouze je osobou odpovědnou za jeho správu,
  • že je dobré mít takové stanovy, které by řešily situace, kdy si vlastník neplní své povinnosti (např. povinnost podle § 1177 NOZ).

  Ve Vašem případě bych počet osob pro účely stanovení počtu nádob na odpad stanovil tzv. „kvalifikovaným odhadem“.

  Vložil Petr, 9. Červenec 2024 - 21:55

  „Jak a kde zjistím počet trvale přihlášených osob v bytovém domě ve vlastnictví SV. Máme problém s popelnicema, kdy jejich počet je stanovován dle trvale přihlášených osob a v našem bytovém domě je většina bytů podnajímána osobám, kteří zde nemají trvalé bydliště.“

  • – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Problém může být nejen s úhradou za odvoz odpadu, ale i s rozúčtováním úklidu (pokud si neuklízíte svépomocně). Předpokládám, že spotřebu vody hradíte dle podružných bytových vodoměrů.

  Zkuste hledat odpověď na váš dotaz zde na fóru.

  Nabízím ještě odkaz

  https://praha2proobcana.cz/…nemovitosti/

  Sdělování údajů vlastníkům nemovitostí

  Co je potřeba

  • Prokázání totožnosti při osobním podání žádosti (občanským průkazem, cestovním pasem, případně průkazem k povolení pobytu cizince)
  • Žádost o sdělení trvale přihlášených osob (formulář je dostupný u oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel)
  • Doklad o vlastnictví nemovitosti není třeba předkládat, jelikož ohlašovna si tuto informaci může ověřit veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí
  • Uhrazení správního poplatku za poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel (50 Kč za každou i započatou stránku)

  Pozn.:

  Sdělení obsahuje údaje pouze o občanech ČR, nikoliv o cizích státních příslušnících (ve věci pobytové agendy cizinců je třeba obrátit se na Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR)

  Postup Ohlašovna sdělí vlastníkovi nemovitosti na jeho písemnou žádost jméno, popř. jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu (nelze sdělit informaci, do které konkrétní bytové jednotky je občan přihlášen k trvalému pobytu, neboť taková informace není v informačním systému obsažena, občan je přihlášen k trvalému pobytu na adrese nemovitosti jako celku)

  Vlastník nemovitosti vyplní a předloží žádost na Odd. „osobních dokladů a evidence obyvatel“ buď osobně nebo elektronicky na formuláři, zpřístupněném dálkovým přístupem

  Výpis osob trvale přihlášených na adrese nemovitosti lze předat pouze do vlastních rukou vlastníka nemovitosti (osobně obvykle na počkání při osobním podání žádosti, nebo v dohodnutém termínu, do datové schránky nebo na doručenku do vlastních rukou po zaplacení správního poplatku)

  Vlastník nemovitosti za poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel uhradí správní poplatek na Odd. „osobních dokladů a evidence obyvatel“, příp. bezhotovostně po sdělení platebních údajů, není-li žádost podávána osobně

  Formuláře

  • Žádost o sdělení trvale přihlášených osob Stáhnout

  Právní předpisy upravující životní událost

  • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".