plynová kotelna v bytovém domě a její pravidelné kontroly + zápisy do deníku

Vložil Tomáš (bez ověření), 12. Duben 2024 - 9:47 ::

Dobrý den, v našem bytovém domě máme ohřev vody a vytápění zajištěno plynovými kotly. Celkem 4 plynové kotle umístěné v kotelně v prostorách BD našeho společenství. Do prostoru kotelny mají přístup pouze členové výboru SVJ. Nová vyhláška , která vyšla v platnost 1.3.2022 hovoří jasně o pravidelných kontrolách. Tedy u stávajících kotlů a otopných sousta (70kW+) kontrola do 1.3.2023,kontrola provedená dle vyhlášky č. 194/2013 Sb., před 1. 3. 2017 pak do 1.3.2024. Následně pravidelné revize. Jak je to ale s pravidelnými kontrolami plynové kotelny pověřenou nebo proškolenou osobou ? Je nutné provádět kontrolu každý měsíc, nebo je dostačující provádět kontrolu 1×ročně společně s údržbou a revizí od autorizované firmy ? Děkuji . Tomáš

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil izis (bez ověření), 12. Duben 2024 - 10:33

  Do prostoru kotelny má přístup pouze osoba odpovědná za provoz kotelny, říkejme jí „kotelník“. Tato osoba musí mít k provozu kotelny všechny příslušné zkoušky včetně zkoušek na tlakové nádoby a musí tedy být proškolena. O školení musí existovat záznam, musí být záznam o složení zkoušky. O fungování kotlny se vede deník, do kterého se zapisuje aktuální stav, když to přeženu, tak každý den, jinak určitě obden. Kotelna musí mít každý rok revizi, kterou dělá revizní technik a prohlídku, seřízení kotlů, obvykle se dělá po topné sezoně. Takovou prohlídku dělá firma, která je autorizovaná, stejně tak dělá potřebné opravy, které se vyskytnou. Do kotelny má přísup pouze osoba odpovědná, proškolená k provozu, členové výboru takovými osobami nejsou. Členové výboru musí zajastit, aby kotelna fungovala v souladu se všemi předpisy. To je jejich úkol, ne chodit do kotelny kontrolovat jakákoliv zařízení v kotelně.

  Vložil izis (bez ověření), 12. Duben 2024 - 10:52

  Osobou odpovědnou za provoz kotlny v domě musí být někdo, kdo rozumí vytápění, aby byl správně nastavit řídíci jednotku, aby vytápění domu bylo hospodárné a smysluplné. My takového člověka v domě máme. Pokud takového člověka nemáte, pak je lepší předat provoz kotlny nějaké firmě. Tady ale nemáte zaručené, že taková firma bude dbát, aby vy jste měli levné vytápění domu. Taková firma podniká a chce vydělat, takový provoz kotelny je dražší a náklady jsou vyšší. Je to stejné jako se správou domu. Vlastní spravování domu je vždycky nejlacinější, jakýkoliv správce je dražší. Pokud to ovšem nikdo v domě neumí nebo umět nechce, je potřeba někoho najmout. To je vždycky dražší a záruka kvality to není.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".