Platby do "Fondu oprav" Společenství vlastníků,tentokrát jako uznatelné daňové výdaje

Vložil JaVa, 20. Listopad 2017 - 17:28 ::

https://www.finance.cz/…onajmu-bytu/?…

TIP: Platby do fondu oprav jako daňově uznatelné výdaje

Donedávna se peníze zaslané do fondu oprav nepovažovaly za daňově uznatelný výdaj. Tím se staly až v momentě, kdy byla z fondu skutečně uhrazena nějaká oprava domu. Daňovým výdajem poté byl podíl na skutečných výdajích za opravy odpovídající spoluvlastnickému podílu vlastníka bytu na celém objektu. Generální finanční ředitelství ale svým pokynem v roce 2015 tuto situaci změnilo. Příspěvky do fondu oprav, které každý měsíc posíláte na účet společenství vlastníků, jsou daňovým výdajem v okamžiku jejich úhrady (pokud nevedete účetnictví). Týká se to ale jen části příspěvků, které společenství vlastníků použilo na provozní výdaje. Pokud bylo z příspěvků uhrazeno technické zhodnocení, musí na něm pronajímatel vyčíslit svůj podíl a tuto částku si odečte od základu daně. Je proto nutné sledovat, na co společenství vlastníků peníze z fondu oprav vynakládá.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Jar (bez ověření), 23. Listopad 2017 - 0:52

  Telefonickým dotazem na GFŘ a byvše přesměrována na paní, která v tomto měla prsty: „SVJ nemá FO. Budete-li tedy kontrolovat, zda platí pronajímatel řádně daň, jak dohledáte platbu do FO, když FO v účetnictví neexistuje“

  „Ale SVJ z něčeho opravy hradit musí, kamarádka má byt a družstvo má FO, z čeho by se platily opravy.“ Tak JAVo, ptám se, jak berňák dohledá v účetnictví SVJ příspěvek do FO a jak dohledá, co šlo na opravu a co tech. zhodnocení? Jasně, že máte pravdu. Vlastní-li byt práv. osoba a vede účetnictví, tak zaplacená záloha je její pohledávka, je-li použita na opravu, pak je to náklad, je-li na tech. zh., zvýší se cena majetku a odepisuje se postupně. Čtete ty bláboly v diskuzi? Myslíte, kolik statutárů chápe rozdíl? A je ochotno sdělit na co vybírá a na co použilo? Dávám do nákladů celý FO, co mám dělat, když mi SVJ není schopno nic vyúčtovat?

  Jar

  Vložil TN. (bez ověření), 23. Listopad 2017 - 10:06

  Koukám, že úředníci bydlí buď ve vilách nebo v podnájmech, co? :lol:

  Vložil Beáta (bez ověření), 23. Listopad 2017 - 3:09

  „Vlastní-li byt práv. osoba a vede účetnictví, tak zaplacená záloha je její pohledávka, je-li použita na opravu, pak je to náklad, je-li na tech. zh., zvýší se cena majetku a odepisuje se postupně.“

  Paní Jar,

  proč ty nutnost rozlišování oprav a technického zhodnocení měla záviset na tom, zda byt vlastní osoba fyzická nebo právnická?

  Vložil krcma, 23. Listopad 2017 - 10:36

  Beáto, tady jde o to, že podle zákona o daních z příjmů se u osob vedoucích účetnictví (tedy u právnických osob) a u osob které účetnictví nevedou (fyzické osoby) postupuje odlišně při stanovení základu daně.

  Zatímco u osob vedoucích účetnictví se vychází z rozdílu nákladů a výnosů, u fyzických osob se vychází z rozdílu příjmů a výdajů. No a ten rozdíl se projeví právě mj. u hrazení záloh.

  Právnická osoba pokud uhradí zálohu, zaúčtuje ji na účet č. 314. Do nákladů (kde jí sníží základ daně) ji ale zahrne až v momentě, kdy daný náklad skutečně vznikne, tj. kdy je oprava provedena.
  Ale oproti tomu pro fyzickou osobu je důležitý datum vydání peněz, takže si sníží základ daně již v období, kdy zálohu zaplatí.
  Ale zde je problém v tom, že jak právnická tak fyzická osoba musí rozlišovat opravy a technické zhodnocení.
  U právnické osoby to takový problém není, prostě v období, kdy je tato oprava provedena, tak odúčtuje částku ze záloh a zaúčtuje ji buď do nákladů (je-li to oprava) nebo na majetkový účet (je-li to technické zhodnocení).
  Ale jak má postupovat fyzická osoba, která by to měla dát do daňových výdajů již v momentě zaplacení? Když neví na co ta záloha bude nakonec použita. Zda na drobné opravy nebo na TZ. No a toto právě řeší pokyn GFŘ, který cituji níže.
  V momentě úhrady zálohy si ji dá celou do daňových výdajů. Ale pak musí sledovat na co jsou skutečně tyto peníze použity. Pokud na opravy, tak se nic neděje, v daňových výdajích jsou tyto částky oprávněně. Ale pokud by to bylo TZ, musí si o tento výdaj v aktuálním roce zvýšit základ daně (protože si jej v letech minulých snížila), navýší hodnotu majetku a do nákladů se to dostane formou odpisů.
  Tolik teorie, ale samozřejmě, jestli FO toto rozdělení od SVJ dostane, je věc jiná..

  Vložil TN. (bez ověření), 23. Listopad 2017 - 11:22

  A co tedy radíte, když vlastník od SVJ toto rozdělení nedostane? Uplatnit 30% paušál? :-)

  Navíc počítám bude asi trochu rozdíl v sledování nákladů (pardon u FO teda výdajů), při pronájmu společné kočárkárny, při pronájmu střechy pro anténu, nebo při pronájmu fasády pro reklamní plachtu. Nebo je to fuk a netřeba rozlišovat?

  Vložil fyzická osoba (bez ověření), 23. Listopad 2017 - 11:11

  Jsem fyzická osoba, co je pro mě technickým zhodnocením?

  Vložil krcma, 23. Listopad 2017 - 12:18

  Dovolím si odkázat na příspěvek paní Klainové. Je sice staršího data, ale v tomto se toho příliš neměnilo.

  http://www.portalsvj.cz/…e-zhodnoceni

  Vložil radka222222 (bez ověření), 23. Listopad 2017 - 11:48

  TZ je pro vás to, co pro jakýkoliv jiný subjekt, TZ definuje ZDP

  Vložil fyzická osoba (bez ověření), 23. Listopad 2017 - 11:59

  ZDP se mě samozřejmě týká. Cituji: Technickým zhodnocením se pro účely tohoto zákona rozumí vždy výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, [32] rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období 1995 částku 10 000 Kč a počínaje zdaňovacím obdobím 1996 částku 20 000 Kč a počínaje zdaňovacím obdobím 1998 částku 40 000 Kč. Technickým zhodnocením jsou i uvedené výdaje nepřesahující stanovené částky, které poplatník na základě svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj (náklad) podle §24 odst. 2 písm. zb). Když namísto pěti schůdů uděláme šest, tak jsme udělali stavební úpravu? A kdy jsme udělali rekonstukci, když nám spadne kus domu a my ten kus dostavíme? A kdy modernizujeme? Když namísto průhledného skla zvenku dáme sklo zvenku neprůhledné ? Zhovadilosti na ntou. Kdyby napsali, že tech. zhodnocení domu je když naprší a uschne, tak pak je to srozumitelnější.

  Vložil radka222222 (bez ověření), 23. Listopad 2017 - 13:13

  ten, kdo se tou problematikou zabývá, tomu předpokládám rozumí. když chci opravit střechu, tak tam nelezu sama, ale pozvu odborníka. takže totéž – pokud tomu nerozumíte, tak se holt obraťte na účetního, poradce, ekonoma, nebo si najděte metodické materiály k TZ na netu, je jich tu dost, apod.

  Vložil fyzická osoba (bez ověření), 23. Listopad 2017 - 13:29

  Nejste nějaká moc chytrá? Vám by slušelo dělat ministra financí, vás je tady škoda. Víte vůbec, kolik lidí si opravuje střechu samo? Abyste tady radila, to je vás fakt škoda, protože jste přemoudřelá.

  Vložil radka222222 (bez ověření), 23. Listopad 2017 - 14:17

  pro mě za mě, klidně si i sám vrtejte zuby, když myslíte, ale pokud nejste schopen pochopit psaný text a co je to TZ, tak opravdu doporučuji alespoň vygůglit nějaké „polopatické“ definice na netu.nevím, co se vám na tom zdá přemoudřelé:-)

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 23. Listopad 2017 - 1:37

  „…co mám dělat, když mi SVJ není schopno nic vyúčtovat…“

  Proč nepostupujete stejně jako při vyúčtování služeb? (§1118 NOZ)
  V případě, že nedostanete vyúčtování řádné a srozumitelné nebo bez podkladů (to je totéž co „nesrozumitelné“), pak postupujete … však víte, už to zde bylo uváděno tolikrát.

  Vložil Beáta (bez ověření), 23. Listopad 2017 - 3:11

  „Proč nepostupujete stejně jako při vyúčtování služeb? (§ 1118 NOZ)“

  Pane Čmuchale,

  jestli to nebude tím, že zde zatím nebyl uveden judikát, podle něhož by se při vyúčtování správy postupovalo jako při vyúčtování služeb?

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 23. Listopad 2017 - 6:50

  Ne tím to rozhodně nebude. Nejprve je třeba nějak „postupovat“ a trvat si na svém, pak se „boxovat“ u soudu, a …a pak na vzdáleném konci, z toho třeba v některých případech „vyleze judlikát“.

  Jestli Vy očekáváte existenci „judikátu“ bez stěžovaného „postupu“, tak Vám doporučuji nejprve se „dospat“, protože nevíte co mluvíte.


  Co má dělat „Jar“ jsem mu/jí napsal (tedy můj návrh postupu).
  Co „Jar“ doporučuje „Beáta“, nemůžu v „Beáta“-příspěvku najít. Nebo mne chcete jen trollovat?

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 21. Listopad 2017 - 11:38

  „…Příspěvky do fondu oprav, které každý měsíc posíláte na účet …“

  Jak si představujete / navrhujete aby toto mohlo být činěno? (1) znám dost SVJ a nevím o tom, že by kdo rozděloval na co zasílá předepsanou částku (2) pokud se někdo takový najde, zašle částku s označením na správu nebo na služby.

  Ve mně známých SVJ, se ideální (předepsaná) částka připsaná na účet SVJ rozdělí, na část na správu a na služby. Jde ale o „zálohu na správu“. Příspěvek by musel být dle mého názoru předepsán (jednorázově), ale to podle mne nejsou Vámi zmíněné „peníze zaslané do fondu oprav“.

  Jaké tedy ve Výše uvedeném příkladě, byste doporučil/a postup pro zjištění té výše výdajů pro uplatnění dle toho GFŘ-předpisu? Příkladně: rozhodlo li se, že bez předepsání extra-příspěvku a bez zvýšení záloh na příspěvky na správu domu tzn. pouze ze záloh na správu nespotřebovaných – BUDE hrazeno usnesené pořízení čipů aj. – tzn. technické zhodnocení (za zhruba 5.000/byt)?

  Vložil krcma, 21. Listopad 2017 - 8:49

  Níže výňatek z pokynu GFŘ D-22:

  2. Platby vlastníka jednotky na provozní výdaje (do tzv. fondu oprav a na účet společenství vlastníků) jsou na straně poplatníka, který nevede účetnictví, daňovým výdajem v okamžiku jejich úhrady. Jsou-li platby (jejich část) určeny na technické zhodnocení společných částí, jsou daňovým výdajem po dokončení technického zhodnocení, a to formou odpisů. Pokud byly platby na provozní výdaje použity na technické zhodnocení společných částí, poplatník podle § 5 odst. 6 zákona o výdaje zahrnuté do základu daně v předchozích zdaňovacích obdobích sníží výdaje ve zdaňovacím období, ve kterém bylo technické zhodnocení dokončeno. O výdaje na technické zhodnocení se zvýší vstupní cena jednotky a do daňových výdajů se tyto výdaje promítnou formou odpisů.

  http://www.financnisprava.cz/…GFR_D-22.pdf

  zde na str. 15, k § 9 odst. 3.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 20. Listopad 2017 - 17:42

  zveřejňuje články nevalné kvality. Zde např. motá příspěvky se zálohami, výdaje na opravy s nově pořízenou věcí a ještě neumí odlišit výdaj na opravy a provozní výdaje. Tendenční bláboly např. o kapajících kohoutcích (když většinou se používají pákové baterie), nutných revizích komína nebo plynového kotle (ačkoliv se jedná jen o kontroly bez nutnosti vystavit revizní správu a nemusí je dělat oprávněný revizní technik) se jako červená nit táhne rádoby odbornými články asi i díky ctrl-c ctrl-v.

  Vložil TN. (bez ověření), 20. Listopad 2017 - 17:38

  Vzhledem k tomu, že většina SVJ příspěvky na správu domu a pozemku nevyúčtovává, nemáte šanci náklady rozlišit. Můžete si vyžádat účetní deník nebo hlavní knihu a z ní si sám vypočítat poměry nákladů na vlastní správní činnost a na opravy, mnoho SVJ ale tyto náklady nerozlišuje, takže je třeba vycházet nejen z obsahu jednotlivých syntetických 5×x účtů, ale jít až do přijatých faktur, pokud ale SVJ účetní knihy neposkytne např. v PDF nebo nedovolí okopírovat, musíte nejprve podat žalobu. Když se SVJ odvolá, budete mít v ruce pravomocný rozsudek v lepším případě za 3–4 roky, kdy už ani nejde podat opravné daňové přiznání. Lze tedy konstatovat, že většina pronajímatelů jsou daňoví podvodníci.

  Vložil Předseda výboru SVJ (bez ověření), 21. Listopad 2017 - 11:30

  No vidíte, píšete že „Vzhledem k tomu, že většina SVJ příspěvky na správu domu a pozemku nevyúčtovává, nemáte šanci náklady rozlišit.“

  A u nás podle tolik zde kritizovaného programu Integri dostáváme každý měsíc přehled „Výkaz hospodaření“, který obsahuje veškeré platby vlastníků a veškeré čerpání vybraných prostředků za celé SVJ jednotlivě podle účetních dokladů a po skončení roku obdrží každý vlastník podrobný rozpis uvedených údajů za celý rok přepočítaný podle jeho spoluvlastnického podílu. Podle něho každý vlastník bez problémů rozliší všechny náklady na správu rozúčtované přímo na jeho osobu.

  Vložil jirta (bez ověření), 21. Listopad 2017 - 13:16

  Dobrý den, náš správce také používá programové vybavení Integri a na naši žádost, zda by nám mohli posílat každý měsíc přehled výdajů nám bylo sděleno, že to program neumí a že to není možné. Mohu se zeptat, jak přesně dokumenty vypadají, co obsahují (obsah sloupců nebo řádků, podle toho v jaké struktuře jsou údaje generovány), případně nebyl byste ochoten – samozřejmě chápu že po anonymizaci – mi zaslat ukázku na email jir.ta@post.cz ? Chci na shromáždění navrhnout konkrétní znění usnesení, co nám má správce z programu zasílat, potřeboval bych ale znát možnosti tohoto Programu Integri, aby usnesení bylo proveditelné a nešlo o plácnutí do vody. Děkuji mnohokát za kolegiální výpomoc.

  Vložil Drobný (bez ověření), 21. Listopad 2017 - 17:33

  Integri samozřejmě umožňuje spoustu výstupních sestav vč. měsíčních přehledů. U nás jde např. o výkaz hospodaření, jehož součástí jsou vámi uvedené údaje. Nevím zda máte aktuální verzi Integri G5, vice o ní zde http://www.rhsid.cz/integri-g5.html

  Nejlépe by bylo, kdybyste si zjistil přímo u dodavatele, od kterého program máte co program všechno umožňuje.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 20. Listopad 2017 - 17:46

  nelze jim pomoci. Já kdybych vlastníkům sdělil, že z peněz určených na konkrétní opravu jsem zaplatil něco jiného asi bych se na shromáždění dost ostrých slov.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".