platba služeb podle vyhlášky 85/1997 Sb.

Vložil Anonymous, 14. Červen 2007 - 9:28 ::

Dobrý den, jsme SVJ s 90 byty, nemůžeme se dohodnout na rozpočtu platby za úklid společných prostor, jestli na byt nebo na osoby.Samostatní žijící v bytě požadují na osoby(což by bylo spravedlivější)a rodiny na byt.Náš předseda SVJ se opírá o vyhlášku 85/1997 Sb., lze tuto vyhlášku použít pro SVJ ?? Děkuji, Katrin

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil HonzaT, 14. Červen 2007 - 10:03

  Měli byste se řídit zejména prohlášením vlastníka, tam by i toto mělo být uvedeno.

  Ta vyhláška se dá na vlastníky bytů použít pouze za jistých a poměrně specifických podmínek, podívejte se do § 1, tam je uvedeno na koho se to vztahuje.

  Vložil Anonymous, 19. Červen 2007 - 8:22

  Dobrý den, děkujeme za odpověď,ale ta nám moc nepomohla, je velmi obecná. Citace zákona: zákon č.85/1997-„Vyhláška Ministerstva financí o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů“ My máme byty v osobním vlastnictví-19 bytů a 2 jsou stále družstevní( v 1 vchodě). Ani na tomto portálu v Legislativě tento zákon není uveden. Rádi bychom uvítali konkrétní radu.Děkujeme Hanka

  Vložil Anonymous, 19. Červen 2007 - 9:54

  Vůbec nevím, že by pro SVJ existoval nějaký právní předpis.

  Pokud neexistuje, postupuje SVJ podle § 9a ZoVB, odst. 2: Společenství je oprávněno rozhodovat o rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek, není-li rozúčtování cen služeb stanoveno zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu.

  Záleží tedy na SVJ, jak rozhodne. Rozhodnutí by mělo být uvedeno ve stanovách SVJ.

  Podle mého názoru by se platby za úklid společných prostor měly rozdělovat podle jednotek – ne podle osob. Vycházím z následující logiky (která nemusí být nutně nejsprávnější).

  U nás v domě si uklízíme sami- nikomu tedy neplatíme.

  Úklid se provádí podle vyvěšeného rozpisu. Podle něj uklízí vždy (např. po týdnu) někdo z bytu – ne každá osoba v něm bydlící (včetně miminek, osob nepohyblivých…).

  Občas se někdo z úklidu „ulije“. Pokud by se tento trend měl zvyšovat a byli bychom nuceni si platit úklidovou firmu, logicky bychom rozdělili náklady rovněž podle bytových jednotek (asi).

  Chcete-li zvolit hledisko počtu osob v bytě, může se někdo ozvat, že v bytě bydlí třeba 1 osoba, ale denně má spousty návštěv, nebo naopak, v bytě bydlí mladá rodina s právě narozenými trojčaty, která ještě velmi dlouho nenavštíví společné prostory … atd.

  Problém mohu ještě více zkomplikovat:

  Náklady na úklid společných částí domu jsou běžně považovány za náklady na služby. Nevím ale o žádném předpisu, který stanoví SVJ povinnost je takto zařazovat.

  Umím si představit SVJ, které považuje náklady na úklid za náklady na správu domu a rozděluje je mezi vlastníky podle spoluvlastnických podílů. Pokud se všichni vlastníci dohodnou na jiných podílech, rozděluje je jinak.

  Jak vidíme, možností je více. Záleží na výboru SVJ, pro které řešení získá potřebnou většinu hlasů.

  N. Klainová

  Vložil Anonymous, 19. Červen 2007 - 11:15

  Ještě chci dodat, že § 9a odst. 2 ZoVB se použije v případě, že byty v domě nejsou užívány na základě nájemní smlouvy (viz Sdělení MF čj. 281/55 462/2002¨- poslední odstavec).

  N. Klainová

  Vložil Helena, 20. Červen 2007 - 20:53

  Odkazované sdělení vycházelo z úpravy vyhlášky 176/1993 Sb., která skutečně obsahovala ustanovení, že pravidla dle této vyhlášky se použijí na rozúčtování služeb v případě, kdy v domě užívají byty jednak nájemci a jednak vlastníci bytů podle ZoVB. Tato vyhláška byla zrušena ÚS a tím i sdělení MF pozbylo v této části relevanci. Osobně se domnívám, že i jinak by to v dnešních poměrech bylo neúnosné.

  Nicméně mne zaujal Váš názor ohledně zařazování úklidu společných prostor mezi služby nebo do správy domu. Řešíme podobný problém a zatím jsem nikde nenašla většinové stanovisko, podle jakého klíče se řídit. Striktně vzato vše, co se týká společných prostor spadá do správy domu (viz definice správy domu v ustanovení §9 ZoVB), ale tím padá možnost jakkoliv o čemkoliv rozhodnout (dohoda v domě o 100 bytech, kde polovina vlastníků byty pronajímá a část žije v cizině, je naprostou utopií). Moc si nevíme rady, jak s tím naložit, zvlášť když víme, že v praxi ta SVJ, která „formality“ neřeší, řeší rozúčtování všeho hlasováním a funguje to, i náš správce to považuje za normální..

  Vložil Anonymous, 20. Červen 2007 - 22:44

  Moc děkuji za upozornění, že tato část Sdělení MF pozbyla platnosti. Podle mého názoru už mělo být Sdělení MF dávno aktualizováno ve více bodech.

  Informaci, kterou jste poskytla, navrhuji využít ve svůj prospěch.

  • Pokud chcete něco vyřešit odhlasováním příslušnou většinou, zařaďte náklad (výdaj) do služeb. Kromě úklidu společných prostor v domě jde např. i o užívání domovní prádelny, osvětlení společných prostor v domě apod.
  • Chcete-li něco hradit podle spoluvlastnických podílů, zařaďte výdaj do nákladů na správu domu a pozemku. My jsme tak zařadili používání prádelen. Všichni v domě mají automatické pračky, společná prádelna se používá při nejrůznějších rekonstrukcích a opravách jako místnost pro dělníky, kde si složí materiál, nasvačí se, umyjí apod.
  • Pokud chcete něco hradit jinak (např. odlišně pro majitele bytu a pro majitele garáží…) sepište dohodu tak, aby byla pro všechny výhodná. Dá to určitou práci, ale je to zvládnutelné. Chce to kromě snahy o spravedlivé řešení i řádné vysvětlení podrobností.

  N. Klainová

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".