Placení do zrušeného fondu oprav

Vložil Anonymous, 21. Leden 2010 - 14:39 ::

Dobrý den, žiji v domě, kde v roce 2008 vypověděla své služby realitní kancelář. V domě žijí čtyři rodiny a je tam celkem pět bytů a jedna posilovna, která byla zřízena místo sklepních prostor. Od roku 2008 nebyla podepsána žádná smlouva mezi spoluvlastníky a do fondu oprav nikdo neplatil. V domě žije rodina, která vlastní 50 % domu, zbytek jsou jednotliví majitelé bytů. Dnes přišla zpráva, že se má doplatit 19.000 Kč na bytovou jednotku do fondu oprav, který kdysi zpravovala rodina vlastnících 50 % domu. Chci se zeptat, zda je zákon, který určuje, že tuto částku musíme zaplatit, když nás nikdo nespravuje ? Hrozí nějaké sankce za neplacení tohoto fondu ? Děkuji Vám. RV

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 22. Leden 2010 - 14:44

  Pro RV: Budu předpokládat, že v domě vzniklo společenství vlastníků. Dále předpokládám, že je Vám jasné, že neuhrazením částek na správu, údržbu a opravy vašeho společného domu "okrádáte" pouze sám sebe.

  "... musíme zaplatit, když nás nikdo nespravuje?"
  Mýlíte se. Dům a pozemek spravuje společenství vlastníků jednotek, což jste vy všichni. Činnosti statutárního orgánu vykonává vlastník s nadpolovičním podílem.

  "... zda je zákon, který určuje, že tuto částku musíme zaplatit"
  Zákon o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb.(dále ZoVB), §15 odst. 1. Viz sekce Legislativa. Neplatí se stejná částka "na bytovou jednotku", nýbrž poměrně podle spoluvlastnických podílů.

  "Hrozí nějaké sankce za neplacení tohoto fondu ? "
  Dluh může být vymáhán soudně. V extrémním případě může dojít (na základě rozhodnutí soudu) ke vzniku zástavního práva k jednotce, případně k nucenému prodeji bytu na úhradu dluhu.

  Ke vzniku povinnosti platit zálohy na správu dojde podle §15 odst. 2 ZoVB po splnění dvou podmínek:
  (1) výše záloh musí být stanovena buď v Prohlášení vlastníka, nebo v kupní smlouvě, nebo usnesením shromáždění, a to vždy dopředu (nelze stanovit zpětně);
  (2) Konkrétní výši částky a den její splatnosti sdělí vlastníkům jednotek výbor nebo pověřený vlastník.

  Pokud obě podmínky byly splněny před tím, než vlastníci přestali platit (nezmiňujete se o tom), jste povinen doplatit dlužnou částku záloh, případně s úrokem z prodlení. Stejnou povinnost mají samozřejmě i ostatní vlastníci.

  lake

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 22. Leden 2010 - 15:08

  Domnívám se (hádám), že dotaz byl na něco jiného.

  Pokud za určitou jednotku vznikl dluh, je třeba jej vymáhat především po vlastnících této jednotky. Pokud se vlastníci měnili, tak vždy příslušnou část.

  Pokud jsem mimo, tak upřesněte svůj dotaz.

  Vložil Petr, 22. Leden 2010 - 18:46

  Já tomu rozumím tak, že neplatil nikdo, protože skončila smlouva se správou (i když to spolu nesouvisí, ale logika uvažování je nevyzpytatelná). Platit se myslím do společné kasy nemusí, z toho plyne že při potřebě úhrady si musí mezi sebou vybrat do klobouku. Z čeho platí dotyční řemeslnické opravy, pojištění domu ? Doma také nemusíte střádat do prasátka, ale vytáhnout obnos z peněženky v případě potřeby.

  Vložil Petr, 21. Leden 2010 - 18:09

  Nejlépe je vznést dotaz než se pokusit hledat zde v diskusi obdobné téma. Pokud jste SVJ, tak platí ZoVB. Pokud ne, tak platí Zák. 40/1964.

  • – – –

  Hlava druhá: § 136 (1) Věc může být v podílovém spoluvlastnictví více vlastníků. Podílové spoluvlastnictví § 137 (1) Podíl vyjadřuje míru, jakou se spoluvlastníci podílejí na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví ke společné věci. (2) Není-li právním předpisem stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak, jsou podíly všech spoluvlastníků stejné. § 139 (1) Z právních úkonů týkajících se společné věci jsou oprávněni a povinni všichni spoluvlastníci společně a nerozdílně. (2) O hospodaření se společnou věcí rozhodují spoluvlastníci většinou, počítanou podle velikosti podílů. Při rovnosti hlasů, nebo nedosáhne-li se většiny anebo dohody, rozhodne na návrh kteréhokoliv spoluvlastníka soud. (3) Jde-li o důležitou změnu společné věci, mohou přehlasovaní spoluvlastníci žádat, aby o změně rozhodl soud.

  • – –

  Žádejte ale vyúčtování toho, co nazýváte fondem oprav.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".