Vložil lake, 22. Leden 2010 - 14:44

Pro RV: Budu předpokládat, že v domě vzniklo společenství vlastníků. Dále předpokládám, že je Vám jasné, že neuhrazením částek na správu, údržbu a opravy vašeho společného domu "okrádáte" pouze sám sebe.

"... musíme zaplatit, když nás nikdo nespravuje?"
Mýlíte se. Dům a pozemek spravuje společenství vlastníků jednotek, což jste vy všichni. Činnosti statutárního orgánu vykonává vlastník s nadpolovičním podílem.

"... zda je zákon, který určuje, že tuto částku musíme zaplatit"
Zákon o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb.(dále ZoVB), §15 odst. 1. Viz sekce Legislativa. Neplatí se stejná částka "na bytovou jednotku", nýbrž poměrně podle spoluvlastnických podílů.

"Hrozí nějaké sankce za neplacení tohoto fondu ? "
Dluh může být vymáhán soudně. V extrémním případě může dojít (na základě rozhodnutí soudu) ke vzniku zástavního práva k jednotce, případně k nucenému prodeji bytu na úhradu dluhu.

Ke vzniku povinnosti platit zálohy na správu dojde podle §15 odst. 2 ZoVB po splnění dvou podmínek:
(1) výše záloh musí být stanovena buď v Prohlášení vlastníka, nebo v kupní smlouvě, nebo usnesením shromáždění, a to vždy dopředu (nelze stanovit zpětně);
(2) Konkrétní výši částky a den její splatnosti sdělí vlastníkům jednotek výbor nebo pověřený vlastník.

Pokud obě podmínky byly splněny před tím, než vlastníci přestali platit (nezmiňujete se o tom), jste povinen doplatit dlužnou částku záloh, případně s úrokem z prodlení. Stejnou povinnost mají samozřejmě i ostatní vlastníci.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.