osoba správce

Vložil Anonymous, 2. Duben 2010 - 7:28 ::

Může být správcem osoba (nepodnikatel) a pokud ano, může uzavřít smlouvu o správě osoba se společenstvím podle obchodního zákoníku nebo musí postupovat podle občanského zákoníku ?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Anonymous, 2. Duben 2010 - 7:55

  „Může být správcem osoba“

  Žádný zákon nevyžaduje, aby správcem byla osoba.

  Vložil původní tazatel (bez ověření), 2. Duben 2010 - 13:27

  … jde o to, že revidujeme některé postupy předchozího výboru a v případě smlouvy se současným správcem jsem narazil na to, že se odkazuje smlouva na obchodní zákoník i když nejde o vztah dvou podnikatelských subjektů ( správce nepodniká / nemá IČ ). Smlouva o dílo je jen o ceně. Vše důležité je ve smlouvě o správě, ale podle mne nemůže být uzavřena modle obchodního zákoníku – nebo jsem mimo?

  Vložil Pavel, 2. Duben 2010 - 20:34

  Pokud budoucí správce je nepodnikatelem, tak se výkonem správy podnikatelem stane.

  Aby byl nadále nepodnikatelem, musel by uzavřít pracovní poměr, DPP či DPČ podle zákoníku práce.

  Hezké svátky!

  Pavel

  Vložil PeDuPles (bez ověření), 2. Duben 2010 - 8:21

  Když zákony neznáte, tak tady nepindejte kraviny. V některých případech mlčeti zlato, ve Vašem jistě.

  Zákon o vlastnictví bytů, §4 odstavec 2h):
  Prohlášení podle odstavce 1 musí obsahovat ... pravidla pro správu společných částí domu, popřípadě domu jako celku, včetně označení osoby pověřené správou domu.

  Vzorové stanovy: Čl. V Zajišťování správy domu a dalších činností na základě smlouvy se
  správcem
  (1) V souladu s prohlášením vlastníka budovy o osobě pověřené správou domu (dále jen "správce"), anebo v souladu s usnesením shromáždění vlastníků jednotek (dále jen "shromáždění") o ustanovení správce, může společenství zajišťovat provozní, technické, správní a obdobné činnosti spojené se správou domu a pozemku a s dalšími činnostmi, popřípadě některé z těchto činností, na základě smlouvy se správcem, kterým může být fyzická nebo právnická osoba.

  Takže: první "správce" je vždy uveden v Prohlášení vlastníka. K jeho změně je podle § 11 odstavec 4 zapotřebí tříčtvrtinové většiny přítomných hlasů. Schválíte-li takto fyzickou osobu za správce, neměl by být problém. Většinou se provádí na dohodu o provedení práce.

  Vložil Anonymous, 2. Duben 2010 - 8:38

  Osoba pověřená správou domu uvedená v prohlášení vlastníka vykonává správu domu do vzniku společenství. Po vzniku společenství vykonává správu domu podle zákona právě společenství. Je třeba číst zákon o vlastnictví bytů v účinném znění.

  (Vámi uváděné citace ze vzorových stanov jsou irelevantní.)

  Vložil PeDuPles (bez ověření), 2. Duben 2010 - 9:24

  Vážený Anonymousi, na Vaši schopnost číst zákony mám sice svůj názor, když dokážete tvrdit, že správcem podle žádného zákona nemusí být osoba, ale budiž.

  Ano, dle ZoVB vykonává po vzniku SVJ správu samo SVJ. Nevím, nakolik znáte praxi, ale jen mizivé procento SVJ vykonává správu svépomocí, už kvůli tomu, že většinou nikdo z členů nemá dostatečnou znalost zákonů a vyhlášek s tím souvisejících (účetnictví, evidence, vyúčtování, …)

  Také, alespoň u nás, většina SVJ vznikla při prodeji městských bytů nebo z družstva. Svolavatelem prvního shromáždění je původní vlastník, který většinou u toho srocení vyjukaných lidiček již tam nechá odsouhlasit osobu pověřenou správou domu, družstvo sebe, město nějakou svoji organizaci.

  Dále, dle ARES má v předmětu podnikání správu nemovitostí na základě smlouvy více než 1000 subjektů. Ty by se jistě neuživily, kdyby nebylo co spravovat, respektive kdyby SVJ si správu prováděla sama.

  Vzorové stanovy jsem citovala proto, že se jimi řídí velké procento SVJ, minimálně ze začátku. Ano, nejsou závazné, pokud si SVJ odsouhlasí hned na prvním shromáždění jiné; opět takových SVJ moc neznám. A zákonodárce v nich evidentně i s fyzickou osobou počítá.

  Takže zákony jsou jedna věc, praxe jiná, a to včetně toho, že někteří správci provádějí správu setrvačností bez jakékoli smlouvy, dokud se SVJ necukne, a to i několik let.

  Vložil Jana1, 2. Duben 2010 - 8:41

  Á jejda. lake se zapoměl podepsat. Jana1

  Vložil lake, 2. Duben 2010 - 8:51

  Paní Jano,

  lake nezapomíná se podepsat. Naopak jsou zde minimálně tři případy, kdy zlomyslní anonymové se přihlásili pod jménem "lake (bez ověření)" a vydávali se za mne. Obsah příspěvků ošem nedosahoval mých standardů :-)

  lake

  Vložil Jana1, 2. Duben 2010 - 8:37

  Máte pravdu. Jenže otázka zněla jinak. Domnívám se, že osoba nepodnikatel uzavírá smlouvu o dílo dle Obč. zákoníku. Jana1

  Vložil PeDuPles (bez ověření), 2. Duben 2010 - 9:25

  Dle mého názoru na správu smlouvu o dílo použít nejde, v Občanském zákoníku sice tuším definice díla není (i když z paragrafů povaha věci vyplývá), ale v Obchodním zákoníku je následující: §536 Obchodního zákoníku (2) Dílem se rozumí zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, montáž určité věci, její údržba, provedení dohodnuté opravy nebo úpravy určité věci nebo hmotně zachycený výsledek jiné činnosti. Dílem se rozumí vždy zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části.

  Správa nespočívá ve zhotovení věci, jde o provádění činností, proto se většinou mezi právnickými osobami používá smlouva mandátní. Pro fyzickou osobu bych opravdu doporučila DPP.

  Vložil Petr, 2. Duben 2010 - 8:57

  Fyzická osoba asi pouze dle zák. 40/1964 Sb., (Obč. zákoník). Smlouvy O provedení práce, O pracovní činnosti, O díle. Smlouva na ekonomickou činnost nebo jen technickou ? Na ekonomickou (účetnictví) bych raději s fyzickou osobou smlouvu nechtěl, pokud to vůbec je možné. Když to zmrví, co si na fyzické osobě vezmete ?

  Vložil lake, 2. Duben 2010 - 8:48

  Správcem čehokoliv může být
  - stát (neplatí pro SVJ),
  - fyzická osoba na základě smlouvy,
  - právnická osoba zpravidla na základě mandátní nebo innominátní (nepojmenované) smlouvy,
  - zaměstnanec SVJ (pracovní poměr nebo dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti).

  lake

  Vložil Evina Š. (bez ověření), 2. Duben 2010 - 9:22

  "Správcem čehokoliv může být

  • stát (neplatí pro SVJ),
  • fyzická osoba na základě smlouvy,
  • právnická osoba zpravidla na základě mandátní nebo innominátní (nepojmenované) smlouvy,
  • zaměstnanec SVJ (pracovní poměr nebo dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti).

  lake"

  Hned několik nepravd v jednom příspěvku.

  Evina Š.

  Vložil lake, 2. Duben 2010 - 9:58

  Evina Š napsala: "lake Hned několik nepravd v jednom příspěvku."

  Akorát to, Evino, nějak neumíte dokázat, že? Takže blábol. Vsadím se, že už se k rozboru mé odpovědi raději nevrátíte.

  lake

  Vložil Evina Š. (bez ověření), 2. Duben 2010 - 10:02

  O co se vsadíte?

  Vložil Jana1, 2. Duben 2010 - 8:57

  Ovšem tato odpověď dosahuje přesně vašich standardů. Tazateli je k ničemu. Jana1

  Vložil lake, 2. Duben 2010 - 9:08

  Paní Jana1,

  Vaše odpověď je přesně podle Vašich standardů: střelba od boku bez pochopení smyslu.
  Tazatel se zmiňoval pouze o smluvních vztazích, já jsem ve své odpovědi uvedl i možnost pracovního poměru, kterou v úvodním příspěvku nevzal do úvahy (ani Vy ne): uzavření prac. vztahu podle Zákoníku práce.
  Tento způsob řešení správy se používá v kondominiích v jiných státech.

  lake

  Vložil Evina Š. (bez ověření), 2. Duben 2010 - 9:21

  „Tazatel se zmiňoval pouze o smluvních vztazích, já jsem ve své odpovědi uvedl i možnost pracovního poměru“

  Pracovní poměr je rovněž smluvním vztahem. Kdyby větu podobnou té v uvozovkách napsal někdo jiný, značka lake by ho rozcupovala na kusy.

  Evina Š.

  Vložil Jana1, 2. Duben 2010 - 9:28

  Každej jinej by hlavně zn. lake poslal k šípku.Jana1

  Vložil lake, 2. Duben 2010 - 9:24

  Evino Š,

  příště si laskavě přečtěte úvodní příspěvek, na ten se většinou reaguje.
  Tazatel jasně napsal: "může uzavřít smlouvu o správě osoba se společenstvím podle obchodního zákoníku nebo musí postupovat podle občanského zákoníku ?"

  Smlouva podle Zákoníku práce není ani jedno, ani druhé. Nevím, proč někteří diskutující tolik stojí o to ukázat své neznalosti ...

  lake

  Vložil Evina Š. (bez ověření), 2. Duben 2010 - 9:27

  „příště si laskavě přečtěte úvodní příspěvek, na ten se většinou reaguje.“

  Na který příspěvek se reaguje určuje obvykle diskutující, nikoli značka lake.

  Evina Š.

  Vložil Jana1, 2. Duben 2010 - 9:10

  Mýlíte se. Dotyčný se ptal na zákoník podle kterého......­.Otázka jasná, odpověď jasná. Naučte se číst. A nenavážejte se do mě. Já s váma zápasit na smetišti nebudu. nazdar. Jana1

  Vložil lake, 2. Duben 2010 - 9:21

  Aha. Opět nepochopila. Moje odpověď obsahovala právě onu třetí možnost, na kterou se tazatel vůbec nezeptal: Zákoník práce.

  Já s Vámi nijak nezápasím, a už vůbec ne na smetišti. Jen občas upozorním na chybu. Vy na rozdíl ode mne číst umíte, jen holt někdy píšete rychleji než stačíte myslet.

  Mimochodem, přečetla jste si o věcných břemenech? Měla byste.

  lake

  Vložil Jana1, 2. Duben 2010 - 9:24

  No jasně. Vy byste taky měl. Píšete, že jen občas upozorňujete na chybu. Já to vidím jinak. Vy hlavně upozorňujete na sebe. A dejte už pokoj. Tento styl debaty je mi cizí. Končím. Jana1

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".