Opravy na domě v rámci reklamace za nesouhlasu reklamujícího vlastníka

Vložil Jar (bez ověření), 25. Březen 2012 - 23:09 ::

Vyreklamovali jsme v záruce hromosvod, celý byl blbě, neprošel pravidelnou revizí, neměl ani platnou výchozí revizi. Developer nám předkládá místo pořádného projektu marketinkové paskvily prodejců aktivních hromosvodů, ten poslední jim nějakáý projektant podepsal, nejprve napsal, že není autorem a pak se pod to podepsal.Ptali jsme se ho, jestli si to pořádně přepočítal, a on řekl doslova „Snad Indelec ví, co dělá!“ Šlo o tzv. bezpečné vzdálenosti, což je u hromovodu celkem zásadní věc. Jemu vyšlo půl metru, nám dosazením jeho konstant do jeho vzorce 3.5 metru. Developer Ekospol, firma Indelec a projektant ing. Jaroslav Mikulášek prý přesvědčili náš výbor SVJ, že postup je správný. Přestože máme ve výboru ing. stavaře a RNDR fyzika. Doporučí někdo postup? Myslím, co se týče postupu, jak se tomu zákonným způsobem bránit? Policii určitě zavoláme, už jsme ji kontaktovali, ale máme pocit, že už je někdo informoval před námi…

  • hromosvod

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil lake, 26. Březen 2012 - 2:37

Za prvé: reklamaci svého majetku je oprávněn podat vlastník, nikoliv SVJ. Máte nějaký právní důvod proč SVJ vystupuje v jednání namísto vlastníka (kupujícího)? Není-li takový důvod, pak "reklamace" uplatněná SVJ je neoprávněná pro nedostatek aktivní legitimace.

Dále nerozumím proč vám developer cokoliv předkládá (ať už jde o projekt nebo o marketingové paskvily). Cílem reklamace je, aby prodávající odstranil vady věci. Jak toho dosáhne je na něm - jeho odpovědnost a jeho riziko. Není důvod aby komukoliv cokoliv předkládal - kromě revizní zprávy, kterou prokáže, že hromosvod je funkční a splňnuje příslušné technické normy.

Píšete, že jacísi pánové "přesvědčili náš výbor SVJ". To je ze strany výboru naprostý amatérismus. Není důvod, aby se výbor SVJ nějak ve věci angažoval nebo dokonce rozhodoval ve speciální odborné záležitosti, které nikdo z výboru nerozumí.

lake

Vložil Jar (bez ověření), 26. Březen 2012 - 12:59

Ad odst. 1) Ano, jí, vím upozorňuji výbor trvale ale bezvýsledně. Upozorňuji developera, ale bezvýsledně, za partnera považuje SVJ, dnes se před 10 strážci zákona došoval, ústně, že předseda výboru s opravou souhlasí, ale, písemnou dohodu nepředložil.

Ad odst 2) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

§ 19 (1) S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, 13)… není… je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání.

! Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. ! (2) V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace. (3) Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. (4) Při prodeji nebo poskytování služeb mimo ohlášenou provozovnu je prodávající povinen k informacím podle § 13 písemnou formou poskytnout zejména název nebo jméno a adresu prodávajícího, kde může spotřebitel i po ukončení takového prodeje nebo poskytování služeb uplatnit reklamaci.

Takže se domáhám to písemného protokolu ano?

A za ten písemný pro zřejmě považuje developer ty projekty, které mi předkládá. Obsahující naprosto evidentní chyby, patrné i naprostému laikovi, ano?

Vy nevíte Lake, jak se dělají v ČR revize?

Jednu takovou předložil Ekospol stavebnímu úřadu k žádosti o kolaudaci domu. Osobně údajný revizní technik se dostavil na místo činu a vyšlo před svědky najevo, že ten hromosvod vidí poprvé?

To si mám počkat na další revizní zprávu?

Ad odst. 3) No, jak vidíte, tak se angažuje, ale jenom do chvíle, než má s developerem podesat dohodu, že oprava probíhá na jejich objednávku na základě předložené dokumentace atd.?

A jak to proběhlo? Přijela jakási firma s vysokozdvižnou plošinou, přes zákaz vjezdu pro nákladní vozidla, Byli na to upozrněni, na dotaz, co chtějí na domě provádět, odpověděli spoluvlastníkům domu, že nám do toho nic není, že oni mají dohodu s firmou Průmstav, zástupce firmy Průmstav řekl, že přijel řešit reklamaci firmy Ekospol, zásstupce firmy Ekospol řekl, že má souhlas předsedy výboru SVJ, ale nikoli písemný. Tak jsme mu vlastníci, kteří vadu reklamovali předali náš nesouhlas s navrženým způsobem odstranění vady, se zdůvodněním, sdělili jsme to i Policii a Policie řekla, že jim je to líto, ale když oni všichni mají nějaký projekt a nějaké dohody, tak jim nemohou bránoit ve výkonu prací na domě. Protože dokud nic nespáchali, tak nemohou nic dělat a my že si máme stěžovat u soudu a doložit, co tedy spáchali.

Kdo je největší blázen v celé akci, hádejte?! Kde chybuji, Lake?

Vložil Jar (bez ověření), 26. Březen 2012 - 13:04

Omlouvám se za překlepy, trochu to člověka vyčerpá, když nechce mít na hlavou hromosvod, který je postaven tak, že Vás ohrožuje na životě a hrozí, že Vám při úderu blesku dojde ke zničení majetku.

Vložil lake, 26. Březen 2012 - 13:25

Situaci kterou popisujete jsem přesně předvídal (viz můj předchozí příspěvek): developer jednal s výborem, který není oprávněn vyjadřovat se k reklamaci cizího majetku. Pak toto jednání používá jako argument ve svůj prospěch: „Vždyť jsme se dohodli, oni to chtěli takto opravit“.

Měl jste možnost kteou jste nevyužil: podat reklamaci sám za sebe. Teď už je pozdě bycha honit. Na střechu bude něco nainstalováno. Můžete opět reklamovat. Nebude-li reklamace uznána, můžete si nechat provést revizi vlastním nákladem. Pokud revize prokáže nezpůsobilost hromosvodu plnit svou funkci, náklady s revizí spojené Vám uhradí prodávající.

To je běžný, standardní postup. Naopak je naprostým nesmyslem, aby se do reklamačního řízení cpal výbor SVJ, když společenství nic v domě nevlastní a není způsobilé zastupovat kupující (vlastníky jednotek) bez jejich zmocnění. SVJ může být aktivní teprve pokud dostane zmocnění od alespoň jednoho vlastníka jednotky. Reklamovat by tedy mohlo jeho jménem, nikoliv samo za sebe.

lake

Vložil Jar (bez ověření), 26. Březen 2012 - 13:41

Ne, ne, tušili jsme , že to takto bude probíhat, takže když podal výbor reklamaci, že mu neprošla pravidelná revize, podal náš právník písemně reklamaci za nás

  • na nedostatečnost projektu
  • neplatnost výchozí revize atd atd.

Odpověď Ekospolu?

S SVJ byl odsouhlasen termín bla, bla bla, atd

Výbor dokonce viděl mail, ve kterém projektant uvedený coby autor projektu napsal, že není autorem projektu a že v něm jsou chyby…

Vložil lake, 26. Březen 2012 - 13:52

Aha. Takže vaše reklamace je jediná oprávněná reklamace, která byla ve věci podána. Trvejte na jejím řádném vyřízení bez ohledu na to jak jednal či jedná výbor. Právními kroky SVJ nejste nijak vázán. Vaše právo na vyřízení reklamace trvá.

Developer se nemůže vymlouvat na SVJ ani nikoho jiného. Možná byl výborem uveden v omyl, ale musí přece sám vědět, že SVJ (právnické osobě) žádný byt neprodal, takže po celou dobu vědomě jednal s neoprávněnou osobou.

lake

Vložil Jar (bez ověření), 26. Březen 2012 - 16:01

No, děkuji, jen se to nerealizuje úplně snadno, když víte, že jeho zástupce díval na to, jak se do mně snaží nacouvat náklaním autem řidič firmy, kterou si povolala firma, kterou si povolal developer k opravě díla. Je pravda, že ten zástupce nedělal nic špatného, jenom tomu přihlížel, ale pravděpodobně se v tu dobu koukal někam jinam, určitě nic takového neviděl. No, ale to už není k tématu.

Očekávám, že výbor bude naprosto zdrcen a odstoupí z funkce a všichni si řeknou „Ach, co si teď počneme, byli tak snaživí, ale tohle si přece nemohli nechat líbit.“

Lidé si často stěžuji, že jsou špatné zákony, ale jakmile je požádáte, aby podesali, to co říkají, okamžitě couvnou.

Vložil Jar (bez ověření), 27. Březen 2012 - 15:25

Myslím, že tento příspěvek může být velmi užitečný i jiným návštěvníkům: Policie není oprávněnza zasahovat do soukromoprávního sporu, ale lze požádat soud o vydání předběžného opatření,např. aby se kdokoli zdržel , než… Pak už pomoci může. Staniž se.

Co na to LAKE a další?

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".