Opravné vyúčtování služeb 2022

Vložil Zoufalá, 28. Únor 2024 - 16:41 ::

Ráda bych nechala na portálSVJ posoudit vyúčtování služeb 2022.

 • ze dne 18.5. 2023, doručené příjemci služeb 21.5. 2023
 • a opravné vyúčtování vystavené a doručené 29.6. 2023.

K vyúčtování služeb doručenému 21.5.2023 jsem podala námitky dne 20.6.2023. Základem mé nespokojnosti bylo „společné“ vyúčtování záloh na služby a záloh na správu. Požadovala jsem vyúčtování pouze služeb dle zák. 67/2013 Sb. Po písemné žádosti jsem obdržela opravné vyúčtování ze dne 29.6. 2023, bylo provedeno samostatné vyúčtování služeb a vyčíslení přeplatku za služby 2022 s legendou . S výší přeplatku za služby jsem souhlasila. Správce (příkazník) rozhodnul, že již vyúčtování ze dne 21.5. 2023 je řádné a je ochoten za prodlení s doručením vyúčtování uhradit pokutu za 19 dnů x 50 Kč/den ( 2.5. – 20.5.) Doručení opravného vyúčtování bylo považováno za chybu, jen aby se mi vyhovělo, však na další dny prodlení ( 21.5.- 28.6.) se již pokuta dle §13/1 nevztahuje. Tento názor převzala od správce i předsedkyně výboru.

Správce v lednu uhradil SVJ pokutu za 19 dnů prodlení (2.5. – 20.5.) , SVJ mi přeposlalo tuto částku (tedy poskytovatel služeb uhradil příjemci služeb část požadované pokuty).

Připojuji obě vyúčtování a prosím o názor na tomto portále, které vyúčtování lze považovat za řádné a jestli je můj požadavek na úhradu zbývající části uplatněné pokuty oprávněný (39 dnů x 50 Kč/ den).

 • Na pokutu ve výši 2900,– Kč jsem poslala dne 19.8. 2023 fakturu (s vysvětlením), pak 10.9. 2023 upomínku.
 • O úhradě zbývající části pokuty rozhoduje shromáždění
 • Může shromáždění rozhodovat o úhradě zbývající pokuty dle § 13/1 zák. 67/2013 Sb., když na tuto pokutu je zákonný nárok až do dne doručení řádného vyúčtování? Je zcela nepodstatné, jakou část z této pokuty je ochoten uhradit správce.
 • Klíčovou otázkou je, které vyúčtování lze uznat za řádné?

S pozdravem Zoufalá

PřílohaVelikost
29062023.pdf441.95 KB
18052023.pdf664.27 KB
 • vyúčtování služeb
 • vyúčtování správy

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 29. Únor 2024 - 10:55
 • Vložila Zoufalá: „Připojuji obě vyúčtování a prosím o názor na tomto portále, které vyúčtování lze považovat za řádné …“

První ani druhý papír neobsahují řádné vyúčtování služby „vytápění“. Takže ani jedno z toho není samo o sobě řádným vyúčtováním.

Podle § 14a/b zákona 67/2013 Sb. platí, že jiný právní předpis stanoví náležitosti, které musí poskytovatel služeb uvést ve vyúčtování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům. Tímto právním předpisem je vyhláška 269/2015 Sb. (v tomto případě ve znění účinném ke dni 01.01.2022). Ve vyúčtování mají být desítky číselných údajů. Ale možná, že chybějící údaje podle vyhlášky jsou na nějaké další listině, která Vám byla doručena?

 • Vložila Zoufalá: „Základem mé nespokojnosti bylo „společné“ vyúčtování záloh na služby a záloh na správu.“

Takže jste vůbec nepodala námitku týkající se chybějících údajů ve vyúčtování služeb „vytápění“ a „společná příprava teplé vody“? Pak jste nesplnila povinnost, kterou Vám ukládá zákon ve svém § 8/2.

U jiných služeb než je „vytápění“ a „společná příprava teplé vody“ bylo vyúčtováno řádně. Postačovalo totiž k jejich řádnému vyúčtování již to, co obsahuje první z obou papírů: to jest vyčíslení skutečné výše nákladů na službu, souhrnu zaplacených záloh na službu a rozdíl těchto dvou částek v Kč (přeplatek/ne­doplatek).

Skutečnost, že v prvním vyúčtování byly vedle služeb uvedeny navíc i náklady správy, neznamená sama o sobě, že by první vyúčtování služeb bylo neřádné.

Žádný celostátně účinný právní předpis totiž neukládá, že by na listině s vyúčtováním služeb nesměly být i nějaké další údaje navíc.

 • „Může shromáždění rozhodovat o úhradě zbývající pokuty dle § 13/1 zák. 67/2013 Sb.“

Ne. To je mimo rozhodovací pravomoc shromáždění.
Shromáždění může nanejvýš uložit právnické osobě SVJ, aby zaplatila (nebo naopak nezaplatila) pokutu. Zda se statutáři budou nebo nebudou řídit takovým rozhodnutím – to je úplně jiná otázka. Donutit je k tomu nemůžete nijak.

Justitianus

Vložil Zoufalá, 29. Únor 2024 - 12:54

Vložil Justitianus, 29. Únor 2024 – 10:39

 • Ale možná, že chybějící údaje podle vyhlášky jsou na nějaké další listině, která Vám byla doručena?

Ano, přílohou prvního vyúčtování bylo Rozúčtování, které provedl EGÚ Praha Engineering a.s. , jsou tam všechny potřebné náležitosti. Mne ale chybí údaj, na základě kterého proběhne vypořádání vyúčtování služeb dle §7/3. Zřejmě je tedy postačující údaj na vypořádání služby + správa?

Zápis ze shromáždění: "Pokuta ve výši 2900 ,– Kč uplatněná (…) za včasné nedoručení řádného vyúčtování služeb za období 2022 v souladu s §13 zák. 67/2013 Sb. Zaplacení pokuty v plné výši 2900,– Kč s tím, že 950,– Kč bude požadováno po správci a 1950,– Kč bude uhrazeno z finančních prostředů SVJ. Po diskusi návrh usnesení a hlasování:

 • Návrh usnesení: Shromáždění neschvaluje zaplacení pokuty v plné výši 2900,– Kč

PRO: 2,16% přítomných, PROTI: 97,84% přítomných

(podepsáno: předsedající, zapisovatel, skrutátor, ověřovatel), kontrola známou právničkou, znáte ji… Výsledek tyto osoby hodnotí, že se mi nemá uhradit pokuta v plné výši (chybí jim základy logiky, ale s tím nic nenadělám).

Přidala jsem detaily a ptám se:

 • je uvedený návrh usnesení mimo rozhodovací pravomoc shromáždění?

Z toho, co píšete, tedy nemám nárok na zbývající část pokuty, jelikož dle Vašeho názoru je řádné již první doručené vyúčtování.


Na pořadu zasedání byl pouze bod POKUTA dle §13/1, žádné usnesení na hlasování.

Pokračováním tohoto bodu, za tím, co dnes uvádím, bylo (už jsme spolu řešili 17.1. 2024)

Vložila Zoufalá: "Shromáždění schvaluje výši pokuty 1,– Kč za každý započatý den prodlení v případě včasného nedodaní řádného vyúčtování (domnívám se, že bodem programu by mohl být návrh na výši pokuty 1,– Kč dle § 13/1 zák. 67/2013 Sb., však nelze změnit výši pokuty jen pro jednu stranu)

Vložil Justitianus, 17. Leden 2024 – 23:23

„Máte plnou pravdu. Podle zákona č 67/2013 Sb. je ujednaná výše pokuty shodná pro obě strany“.


Justitiane, nevím, co se u Vašeho příspěvku mínusuje. Mínusovači, raději taky napište svůj názor.

 • Nepovedlo se někomu najít: "rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, že snížení pokuty na 1 Kč není možné, jelikož by šlo o faktické zrušení této pokuty-Vložil TUH (bez ověření), 17. Leden 2024 – 22:28

Děkuji všem.

S pozdravem Zoufalá

Vložil Justitianus, 4. Březen 2024 - 0:22

Jen pro úplnost uvádím, že ten kdo navrhl znění usnesení je hlupák.

Výsledek hlasování je totiž úplně stejný v obou možných případech: v případě kdy usnesení je schváleno, i v případě kdy není schváleno.

 • Návrh usnesení zněl: „Shromáždění neschvaluje zaplacení pokuty v plné výši 2900,– Kč.“
Při přijetí usnesení je výsledek, že shromáždění ohledně pokuty nic neschvaluje, tedy statutárům nic nepřikazuje ani nezakazuje. Statutáři mají i nadále volnou ruku podle § 163. Mohou rozhodnout o osudu pokuty jakkoliv: zaplatit plné výši, ve sníźené výši, nebo nezaplatit nic.
Při nepřijetí usnesení by byl výsledek, že shromáždění ohledně pokuty nepřijalo žádnê usnesení. Statutáři mají i nadále volnou ruku podle § 163. Mohou o osudu pokuty rozhodnout jakkoliv: zaplatit v plné výši, ve sníźené výši, nebo nezaplatit nic.


Hlasovalo se tedy o ničem. Pozdravujte ode mne hlupáky ve Vašem SVJ.

Justitanus

Vložil Zoufalá, 4. Březen 2024 - 7:00
 • Vložil Justitianus, 29. Únor 2024 – 10:55
 • „Takže jste vůbec nepodala námitku týkající se chybějících údajů ve vyúčtování služeb „vytápění“ a „společná příprava teplé vody“?“

Naši výboři jsou vážně hlupáci – při výměně kalorimetrů udělaly následující úsměvnou věc – květnový odečet ze starého kalorimetru v kWh sečetly na konci roku s údajem na novém kalorimetru v J . Na toto jsem předem upozornila na základě údajů na webDOMU – každý má přístup pouze ke svým odečtům pomocí hesla. Na webDOMU dámy z výboru údaje opravily, ale opravu neposlaly na EGÚ, který měl ve lhůtě 30 dnů provést rozúčtování. Aby stihly rozeslat vyúčtování do konce dubna, tak účetní provedla vyúčtování se špatným rozúčtováním. Jestliže je na faktuře celková spotřeba tepla za dům 500 GJ za rok 2022 a na můj byt připadlo 406 GJ (byt 1+kk, kde se celý rok netopilo), tak není potřeba mat.fyz vzdělání, které mám, aby bylo patrné, že to nemáme v pořádku.

Asi rok jsem poslouchala, že z důvodu citlivých údajů (co se tady na portálu v posledních dnech propíralo) nemám nárok vidět rozúčtování ani vyúčtování ani náměry jiných vlastníků. Najednou 2.5. 2023 přestalo platit GDPR a obdržela jsem mailem souhrnné rozúčtování pro všechny jednotky, abych rozúčtování od EGU posoudila. A nic nebylo „začerněné“, jak se dlouhodobě avizovalo. Žádná anonymizace..... přitom jsem ještě namítala, že ve vyúčtování služeb používají předpisy plateb, nikoliv skutečně zaplacené zálohy. Vše se opravilo. Můj přínos se hodnotil jak minimální, přesto že jsem opravu provedla za 3 dny (mohla jsem to dělat 30 dnů a zvýšit si nárok na vyšší pokutu, vždyť u mnoha jednotek se číselné hodnoty na vytápění a ohřev TUV nezměnily (u kterých se neprojevila spotřební složka na základě odečtu – však i v těchto případech byla chybná příloha, chybný údaj odečtu k 31.12. 2022 (chybné číslo, chybná jednotka a vše by se přeneslo do dalčích let).

Mne tam pořád chybí, jak již jsem uvedla, nedoplatek/ přeplatek za služby celkem dle §7/3. Oddělit vyúčtování služeb od vyúčtování správy (ta se vyúčtovává jinak). Všichni jsme obdrželi dle Vás „řádné“ vyúčtování služeb 21.5. 2023 (ale nebylo první).

 • Vložil Justitianus, 29. Únor 2024 – 10:55
 • „Žádný celostátně účinný právní předpis totiž neukládá, že by na listině s vyúčtováním služeb nesměly být i nějaké další údaje navíc.“

Ano, můžou být i nějaké údaje navíc, i vyúčtování správy, ale odděleně. Na případné nesrovnalosti ve vyúčtování správy se již nevztahuje pokuta dle §13/1 a lze počítat rozdíl předpis minus náklad. A jak by se Vám líbilo vyúčtování elektřiny, kdyby jste si tam musel vyzobat jednotlivé položky? Z doručeného vyúčtování má být zřejmé, že mám vyúčtování s přeplatkem či nedoplatkem a takto to evidovat i v účetnictví. Staré neuhrazené zálohy tam již vůbec nemají co dělat!

 • Návrh usnesení zněl: „Shromáždění neschvaluje zaplacení pokuty v plné výši 2900,– Kč.“

Potřebovala jsem slyšet odpověď, že se hlasovalo o ničem, že schválení či neschválení usnesení nemůže vypovídat o tom, že shromáždění rozhodlo, že se mi nemá uhradit pokuta v plné výši 2900,– Kč. Dle předsedkyně výboru ale shromáždění takto rozhodlo! Nepomůže jí ani měnit Zápis, ani na dalším shromáždění o tomto usnesení znovu hlasovat, aby se v případě pochybností za každou cenu odpovědnost přenesla ze statutárů na členy SVJ. Ona za nic nemůže, vždyť rozhodlo shromáždění.Ve všem si z nás dělá rukojmí. Mne zřejmě nezaplatí na pokutě už nic, ale z našich peněz bude platit právníky a těm chybí základy logiky.

S pozdravem Zoufalá

Vložil Justitianus, 4. Březen 2024 - 13:51
 • „Mne tam pořád chybí, jak již jsem uvedla, nedoplatek/ přeplatek za služby celkem dle §7/3.“

Fantazírujete! Žádný celostátně určený předpis neukládá poskytovateli služby, aby ve vyúčtování uvedl jakýsi „nedoplatek/pře­platek celkem“.

Podle § 7/1 platí, že „skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje poskytovatel služeb příjemci služeb“.

Již první vyúčtování bylo z tohoto hlediska řádné a nedalo se mu nic vytknout. Obsahovalo přece skutečnou výši nákladů na jednotlivé služby a skutečnou výši (poskytovatelem přijatých) záloh za jednotlivé služby. Ale to už jsem Vám napsal dřív. Kterému písmenu, nebo kterému slovu z toho jste neporozuměla?

 • „Staré neuhrazené zálohy tam již vůbec nemají co dělat!“

O tom se nebavím. To jste měla napsat rovnou do úvodního dotazu. Proč to vytahujete teprve teď jako králíka schovaného v klobouku?

 1. Napřed jste o jednom papíru tvrdila, že je to Vaše vyúčtování, a zatajila jste že ve vyúčtování jste dostala další papíry s dalšími údaji.
 2. Teprve teď dodatečně uplatňujete jako úplnou novotu argument o nesprávné výši částek zaplacených záloh ve Vašem vyúčtování??? To jste měla sdělit na samém počátku.

V této diskusi končím, protože jste dvakrát zatajila podstatné skutečnosti. Nebudu tu komunikovat s někým, kdo mne tahá za nos.

Justitianus

Vložil Zoufalá, 5. Březen 2024 - 11:00

Justitiane, nic jsem nezatajila, netahám Vás za nos, jak píšete v posledním příspěvku.

Popsala jsem, jak vznikal ten první papír (vyúčtování ze dne 21.5. 2023): v předchozím dubnovém vyúčtování bylo chybné rozúčtování od EGU, k výpočtu jednotlivých položek použity místo přijatých plateb za služby předpisy zálohových plateb. Přece píšu, toto se vše opravilo. Oprava se provedla na základě mé první reklamace. Jak jsem psala „2.5. 2023 přestalo platit GDPR a obdržela jsem mailem souhrnné rozúčtování pro všechny jednotky…“,abych posoudila rozúčtování a vyúčtování 2022. Převedly se údaje v kWh a J na GJ a EGU provedlo nové rozúčtování. Účetní opravila předepsané zálohy na skutečně zaplacené zálohy. Chyby, které jsem reklamovala v dubnovém vyúčtování, byly tak závažné, že se raději vyúčtování všech smetlo pod stůl, již zaplacené nedoplatky se vlastníkům vrátily (pro jistotu bez jména a var. symbolu, aby se v tom nikdo nevyznal).Teprve vyúčtování doručené dne 21.5. 2023 se považuje za první (nikoliv opravné). Znovu píšu, „toto jsem opravila“, nemám k tomu žádný dotaz, je to pouze ukázka toho, že vyúčtování může mít takto závažné chyby. Ten první papír má chybu v tom, že obsahuje v posledním řádku „načtený dluh z nezaplacených předpisů“, ale není to již chyba vyúčtování jednotlivých služeb dle §7/2 zák. 67/2013 Sb. Pokud jsem hned v prvním příspěvku napsala, že obě vyúčtování, které nechávám posoudit, jsou číselně v řádcich za jednotlivé služby správné,jistě to předpokládá, že jsem měla k dispozici všechny doklady k posouzení správnosti „jednotlivých“ řádků (od vytápění až …po úklid). Můj dotaz směřoval pouze k posouzení, zda-li je nutné oddělit vyúčtování služeb od vyúčtování správy. Dle Vás nikoliv, nikdo jiný se nevyjádřil. Od SVJ jsem opravné vyúčtování ze dne 29.6. 2023 obdržela­.Teprve na konci roku 2023 se hlasovalo o úhradě pokuty ve výši 2900,– ( k tomuto nesmyslnému usnesení o neschválení pokuty jste se již vyjádřil), souhlasím s Vámi.

S pozdravem Zoufalá

Vložil Justitianus, 3. Březen 2024 - 9:50
 • „Mne ale chybí údaj, na základě kterého proběhne vypořádání vyúčtování služeb dle §7/3.“

Nerozumím vůbec co požadujete. Už v prvním vyúčtování byly uvedeny všechny údaje pro vyúčtování a finanční vyrovnání každé služby: náklad na jednotku, uhrazená záloha, rozdíl. Pokud Vás zajímá celková bilance všech služeb, stačí jednotlivé částky sečíst. To je úloha pro třetí ročník základní školy.


 • „Návrh usnesení: Shromáždění neschvaluje zaplacení pokuty v plné výši 2900,– Kč
  PRO: 2,16% přítomných, PROTI: 97,84% přítomných … [J]e uvedený návrh usnesení mimo rozhodovací pravomoc shromáždění?

Návrh usnesení nebyl přijat. Shromáždění rozhodlo pouze o tom, že nerozhodlo o ničem. JInak řečeno: shromáždění odmítlo míchat se do této záležitosti.

Podle § 163 NOZ platí, že statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu právnické osoby. Z uvedeného je zřejmé, kdo bude rozhodovat o úhradě a o výši částky: členové výboru, nebo předsedkyně SVJ.

Rozhodnutí o zaplacení pokuty je plně v rozhodovací pravomoci statutárního orgánu. Vaše otázka je tedy nesmyslná. Nechápu proč ji kladete a co si slibujete od odpovědi.


Justitianus

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".