Vložil Justitianus, 3. Březen 2024 - 9:50
  • „Mne ale chybí údaj, na základě kterého proběhne vypořádání vyúčtování služeb dle §7/3.“

Nerozumím vůbec co požadujete. Už v prvním vyúčtování byly uvedeny všechny údaje pro vyúčtování a finanční vyrovnání každé služby: náklad na jednotku, uhrazená záloha, rozdíl. Pokud Vás zajímá celková bilance všech služeb, stačí jednotlivé částky sečíst. To je úloha pro třetí ročník základní školy.


  • „Návrh usnesení: Shromáždění neschvaluje zaplacení pokuty v plné výši 2900,– Kč
    PRO: 2,16% přítomných, PROTI: 97,84% přítomných … [J]e uvedený návrh usnesení mimo rozhodovací pravomoc shromáždění?

Návrh usnesení nebyl přijat. Shromáždění rozhodlo pouze o tom, že nerozhodlo o ničem. JInak řečeno: shromáždění odmítlo míchat se do této záležitosti.

Podle § 163 NOZ platí, že statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu právnické osoby. Z uvedeného je zřejmé, kdo bude rozhodovat o úhradě a o výši částky: členové výboru, nebo předsedkyně SVJ.

Rozhodnutí o zaplacení pokuty je plně v rozhodovací pravomoci statutárního orgánu. Vaše otázka je tedy nesmyslná. Nechápu proč ji kladete a co si slibujete od odpovědi.


Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.