Vložil Zoufalá, 29. Únor 2024 - 12:54

Vložil Justitianus, 29. Únor 2024 – 10:39

  • Ale možná, že chybějící údaje podle vyhlášky jsou na nějaké další listině, která Vám byla doručena?

Ano, přílohou prvního vyúčtování bylo Rozúčtování, které provedl EGÚ Praha Engineering a.s. , jsou tam všechny potřebné náležitosti. Mne ale chybí údaj, na základě kterého proběhne vypořádání vyúčtování služeb dle §7/3. Zřejmě je tedy postačující údaj na vypořádání služby + správa?

Zápis ze shromáždění: "Pokuta ve výši 2900 ,– Kč uplatněná (…) za včasné nedoručení řádného vyúčtování služeb za období 2022 v souladu s §13 zák. 67/2013 Sb. Zaplacení pokuty v plné výši 2900,– Kč s tím, že 950,– Kč bude požadováno po správci a 1950,– Kč bude uhrazeno z finančních prostředů SVJ. Po diskusi návrh usnesení a hlasování:

  • Návrh usnesení: Shromáždění neschvaluje zaplacení pokuty v plné výši 2900,– Kč

PRO: 2,16% přítomných, PROTI: 97,84% přítomných

(podepsáno: předsedající, zapisovatel, skrutátor, ověřovatel), kontrola známou právničkou, znáte ji… Výsledek tyto osoby hodnotí, že se mi nemá uhradit pokuta v plné výši (chybí jim základy logiky, ale s tím nic nenadělám).

Přidala jsem detaily a ptám se:

  • je uvedený návrh usnesení mimo rozhodovací pravomoc shromáždění?

Z toho, co píšete, tedy nemám nárok na zbývající část pokuty, jelikož dle Vašeho názoru je řádné již první doručené vyúčtování.


Na pořadu zasedání byl pouze bod POKUTA dle §13/1, žádné usnesení na hlasování.

Pokračováním tohoto bodu, za tím, co dnes uvádím, bylo (už jsme spolu řešili 17.1. 2024)

Vložila Zoufalá: "Shromáždění schvaluje výši pokuty 1,– Kč za každý započatý den prodlení v případě včasného nedodaní řádného vyúčtování (domnívám se, že bodem programu by mohl být návrh na výši pokuty 1,– Kč dle § 13/1 zák. 67/2013 Sb., však nelze změnit výši pokuty jen pro jednu stranu)

Vložil Justitianus, 17. Leden 2024 – 23:23

„Máte plnou pravdu. Podle zákona č 67/2013 Sb. je ujednaná výše pokuty shodná pro obě strany“.


Justitiane, nevím, co se u Vašeho příspěvku mínusuje. Mínusovači, raději taky napište svůj názor.

  • Nepovedlo se někomu najít: "rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, že snížení pokuty na 1 Kč není možné, jelikož by šlo o faktické zrušení této pokuty-Vložil TUH (bez ověření), 17. Leden 2024 – 22:28

Děkuji všem.

S pozdravem Zoufalá

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.