Opožděné vymáhání nedoplatku za služby

Vložil Anonymous, 15. Říjen 2009 - 17:08 ::

V říjnu roku 2006 jsem prodala byt. Měla jsem plno jiných starostí, tak jsem i zapoměla na vyúčtování záloh za služby spojené s bydlením, vyúčtování za rok 2006 jsem nikdy neobdržela, sama jsem ho nesháněla. Dnes,kdy nejsem již 2 roky členem společenství, jsem urgentně upomínána o 8000 Kč. Vyúčtování mi bylo nyní zasláno, je vypracováno k datu 20.5.2007, nové společenství ho v květnu 2007 schválilo.Je mi hrozeno soudním vymáháním. Jsem povinna platit nedoplatek, když nebylo vyúčtování provedeno do čtyř měsíců po ukončení kalendářního roku? Děkuji za radu.

Bláhová,Ústí nad Labem

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 15. Říjen 2009 - 20:30

  Neoprávněný majetkový prospěch, promlčecí doba tři roky. Raději zaplaťte.

  lake

  Vložil Pavel, 16. Říjen 2009 - 8:56

  Podle § 107/1 ObčZ právo na vydání plnění z bezdůvodného obohacení se promlčí za dva roky ode dne, kdy se oprávněný dozví, že došlo k bezdůvodnému obohacení a kdo se na jeho úkor obohatil.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Anonymo (bez ověření), 16. Říjen 2009 - 15:25

  ObčZ § 107, odst. 2, kdy právo na vydání plnění z bezdůvodného obohacení se promlčí za tři roky. … ustanovení § 101, kdy pokud není v dalších ustanoveních uvedeno jinak, je promlčecí doba tříletá a běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé......

  Vložil Pavel, 16. Říjen 2009 - 19:18

  § 107/1 ObčZ představuje tzv. subjektivní lhůtu (lhůta, která začíná běžet od okamžiku, kdy se daný subjekt dozvěděl o určité právní skutečnosti).

  § 107/2 ObčZ představuje tzv. objektivní lhůtu (lhůta, která začíná běžet od okamžiku, kdy k určté právní skutečnosti došlo).

  Považuji za nepochybné, že na výše uvedený dotaz se vztahuje subjektivní lhůta. A je-li promlčeno v subjektivní lhůtě, lhůta objektivní je irelevantní.

  § 107/1 je speciální ustanovení vůči obecnému § 101, takže nechápu, proč je zde uvádíte.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 16. Říjen 2009 - 7:35

  Domnívám se, že vyúčtování mělo být zasláno novému vlastníkovi a je na něm, aby po vás požadoval adekvátní část do října 2006. SVJ nemůže řešit vztahy mezi majiteli při prodeji jednotky.

  Vložil Pavel, 16. Říjen 2009 - 8:46

  Souhlasím.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil lake, 16. Říjen 2009 - 9:19

  SVJ je povinno rozúčtovat a vyúčtovat zálohy služeb zásadně tomu, kdo je zaplatil, a to bez ohledu, zda byl vlastníkem jednotky po celé zúčtovací období, nebo po jeho část.
  Pro vyúčtování tepla na topení a pro dodávku teplé vody plyne povinnost rozúčtovat a vyúčtovat konečnému spotřebiteli z vyhlášky 372/2001 Sb.
  U studené vody a dalších služeb lze stejnou povinnost vyvodit z ZoVB a ObčZ. Nelze např. vracet vlastníkovi B zálohy zaplacené předtím vlastníkem A a očekávat, že se hoši spolu nějak domluví.

  Pokud jde o zálohy na správu:
  nezúčtovávají se s bývalým vlastníkem, což ovšem neznamená, že se nevyúčtují, pokud o to požádá. Pokud by došlo k zániku SVJ, tyto jím zaplacené a nespotřebované zálohy na správu by měly být vráceny bývalému vlastníkovi BJ (pokud se ve smlouvě o prodeji nedohodl s kupujícím jinak).

  lake

  Vložil Petr, 16. Říjen 2009 - 9:47

  Ve stanovách bývá, do kdy mělo být vyúčtování zasláno. Shromáždění má 1× ročně schvalovat hospodaření. Má vyúčtování všechny náležitosti (celková spotřeba, podíl na spotřebě celkem) ?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".