Opakované hlasování 2

Vložil Anonymous, 30. Září 2008 - 21:31 ::

Dobrý den, před časem jsem zde psal příspěvek k opakovanému hlasování o rekonstrukci střechy, kdy byla tato akce nejprve schválena 75%, ale na námitky některých členů, že součet není správný, že správný výsledek je pod hranicí 75%.Výbor tuto skutečnost nakonec uznal a byla svolána nová schůze, kde prvním bodem programu mělo být opakované hlasování k rekonstrukci­.Takto se odsouhlasil i program schůze.Na schůzi však přišlo jen necelých 70% vlastníků.S tím výbor nepočítal a začal prohašovat, že už není třeba znovu hlasovat, že stačí k hlasům z minulé schůze k tomuto bodu, přičíst několik nových hlasů ze stávající schůze a tím se dosáhne patřičných 75%.Něco jako ,že stačí doplnit hlasy pouze korenspondečním způsobem, který však naše stanovy neznají.K dnešnímu dni není žádný zápis z této schůze, ani hlasovací listina. Závěr je však takový, že se začala fyzicky provádět rekonstrukce střechy.Stojíme před hotovou věcí, která není řádně odhlasována a nejsme seznámeni s financováním .Jaké jsou možnosti obrany.Podání trestního oznámení,žalob, v jakém znění? Pivoňka

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

    Vložil Anonymousssr (bez ověření), 30. Září 2008 - 22:49

    Je to velice zajímavé, na jedné straně by měli být vlastníci rádi, že bude opravena střecha nebo bude nová. Na druhé straně a to straně závažnější je podivný spěch výboru s rekonstrukcí a ještě podivnější způsob hlasování. Těžce to smrdí levotou. Kolik asi skončí v kapse někomu z propagátorů střechy – vašemu výboru??? Neseznámení s financováním nebo tajení?? Tomu napovídá. Soudím tak podle sebe – u nás v našem SVJ není tajné smlouvy, faktury nebo jekékoliv listiny. Vše je kterémukoliv vlastníkovi přístupné. JarekSVJ

    Volby prohlížení komentářů

    Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".