NOZ § 1 177 podle MS

Vložil Pavel, 17. Květen 2013 - 23:35 ::

Dotaz na MS:

„Podle § 1 178 požádá-li o to vlastník jednotky, sdělí mu osoba odpovědná za správu domu jméno a adresu kteréhokoli vlastníka jednotky nebo nájemce v domě.

V § 1 177 se sice vlastníkovi jednotky ukládá, aby oznámil, že se stal vlastníkem jednotky nebo že přenechal jednotku do užívání jiné osobě, ale za nesplnění této povinnosti jsem v NOZ nenašel sankci.

Je možné sankci za toto porušení NOZ vtělit do stanov?“

Odpověď z MS:

Vážený pane,

děkujeme za Váš e-mailový dotaz.

V soukromém právu sankce řeší konflikt mezi jednotlivci, nikoliv konflikt mezi jednotlivcem a orgánem veřejné moci, jako tomu je ve veřejném právu. Sankce vzniká již deliktem a jejím hlavním účelem je odčinit újmu způsobenou jednotlivci a plně mu nahradit, co mu bylo v jeho soukromé sféře způsobeno.

Nestanoví-li sankci přímo NOZ, pak je možné ji vtělit do stanov a popsat v nich delikt, za který bude vymáhána. Uložená sankce však nesmí být v rozporu s kogentními ustanoveními NOZ, dobrými mravy, veřejný pořádkem nebo právem týkajícím se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti (§ 1 odst. 2 NOZ).

Na závěr si dovoluji poznamenat, že Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro soudy, státní zastupitelství, vězeňství, probaci a mediaci a do jeho působnosti nespadá podávání závazného výkladu právních předpisů. K tomuto je věcně příslušný nezávislý soud, na jehož rozhodování nemůže mít Ministerstvo spravedlnosti žádný vliv. Proto považujte výše uvedený právní názor pouze za informativní.

S pozdravem

Mgr. Filip Glotzmann

vedoucí Komise pro aplikaci nové civilní legislativy


Pozn.:

V současné době nechci navrhovat do stanov sankce za § 1 178. Jen jsem testoval možnost, zda za neplnění je možné podle NOZ udělit sankci.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 18. Květen 2013 - 8:06

  To mi připomnělo, že o možnosti SVJ zakotvit si do stanov sankce jsem zde psal v lednu v diskusi „Společenství může udělovat pokuty“: http://www.portalsvj.cz/…lovat-pokuty.

  Jsou tam i přeloženy jasné, určité a srozumitelné právní normy o sankcích z „The 2012 Florida Statutes“, Title XL (Real and Personal Property), Chapter 718 (Condominiums), catch 718.303. Američtí zákonodárci právně umožnili, aby kondominium (společenství vlastníků) udělovalo tyto sankce:

  • pokuty jednotlivcům do 100 USD denně a 1000 USD celkem,
  • pozastavení práva užívat společné části domu,
  • pozastavení práva hlasovat na shromáždění.

  Problém české právní úpravy je v tom, že zatímco na Floridě, USA, jsou sankce precizovány a přímo vtěleny do zákonné normy, český paskvil zvaný Občanský zákoník ponechává věc zcela neupravenou ve stylu „vyřešte si to nějak sami“.

  Tak můžeme si tam ty sankce dát, nebo nemůžeme, pane Plzeňský Právnický Profesore? A které z nich? A za co mohou být udíleny? Co spadá do smluvní volnosti v soukromoprávní sféře a čím bychom už zasáhli do represivní funkce státu? Nebo to snad do stanov dát vůbec nejde? Nemohli jste to prostě odněkud opsat, když vymyslet jste to nedokázali?

  lake

  Vložil Neználek' (bez ověření), 18. Květen 2013 - 10:45

  …To mi připomnělo, že o možnosti SVJ zakotvit si do stanov sankce…

  • Mně to zase připomělo, sen o …ustálenosti názorů. V r. 2011 tvrdí, že TRESTY jsou možné pouze podle veřejného práva a nyní se mu najednou líbí obsah Stanov jako Svatý grál – podporujíc ho vytrženým systémem nějakého amerického banánistánu. Zopakujme: Stanovy se nepřijímají 100% a proto nelze než vyvodit, tam „tresty“ opravdu zřejmě nemohou být, neboť ustanovení o tom že
   • „Za nepozdravení pana Předsedy“ – 100 Kč/jednorázově
   • „Za nevyčičtění bot“ – 100 Kč/jednorázově
   • „Za obtěžování věčnými dotazy“ – 5ran holí
   • „Za …“ – úplné vyvlastnění

   jsou jistě bláboly usnesitelné, nikoli však vymožitelné (§3 ObčZ)

  • Tak můžeme si tam ty sankce dát, nebo nemůžeme, pane Plzeňský Právnický Profesore?
   Co není zakázáno je povoleno.

  N.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".