Nový zákon o veřejných rejstřících

Vložil Pavel, 4. Listopad 2012 - 2:19 ::

Dne 31.10.2012 skončilo připomínkové řízení k novému Zákonu o veřejných rejstřících. Mimo jiné se zde uvádí:

"Zapisované osoby § 20

(1) Do obchodního rejstříku se zapisují:

 1. obchodní společnosti a družstva podle zákona o obchodních korporacích (dále jen „obchodní korporace“),
 2. fyzické osoby, které jsou podnikateli a mají bydliště v České republice a fyzické osoby podle § 21 odst. 1, které podnikají na území České republiky, požádají-li o zápis, nebo fyzické osoby, o nichž to stanoví tento zákon,
 3. společenství vlastníků jednotek podle občanského zákoníku,
 4. další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu zvláštní právní předpis.

(2) Do nadačního rejstříku se zapisují nadace a nadační fond podle občanského zákoníku.

(3) Do rejstříku ústavů se zapisuje ústav podle občanského zákoníku.

(4) Do rejstříku společenství vlastníků jednotek se zapisují společenství vlastníků jednotek podle občanského zákoníku.

Navrhl jsem vypustit duplicitu § 20/1/c protože správně má být pouze § 20/4.

Ale návrh zákona psal nějaký neználek, který v důvodové zprávě píše perly jako:

„Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) Zákon stanoví ve svém ustanovení § 10 jako podmínku vzniku společenství vlastníků jednotek zápis do rejstříku společenství vlastníků jednotek, s tím, že takový rejstřík vedou rejstříkové soudy. Přiměřeně se pak použijí ustanovení obchodního zákoníku a občanského soudního řádu.“

Snažil jsem se vysvětlit, že SVJ vzniká přímo ze zákona podle § 9 a § 10 pouze říká, jak se vzniklé SVJ zapíše do rejstříku. Ale autor je z MSP, tam o právu mnoho nevědí. No, uvidíme, zda autor pochopil.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 4. Listopad 2012 - 9:08

  Ode dne 1.1.2014 budou v tomto státě vznikat a existovat vedle sebe dva druhy společenství vlastníků se zcela odlišnými právními režimy. Tato právní dvojkolejnost plyne přímo z nového Občanského zákoníku, pokud nedojde k jeho novelizaci. Viz např. http://www.portalsvj.cz/…-ridit-nobcz#…. Budou tedy existovat:

  • SVJ podle zákona č. 89/2012 Sb., která vznikají zakladatelským jednáním členů a řídí se novým Občanským zákoníkem;
  • SVJ podle zákona č. 72/1992 Sb., vzniklá ze zákona a řídící se i nadále podle „dosavadních právních předpisů“.

  Dovedu si představit, že první skupina společenství, nově vznikající od r. 2014, bude zapisována do obchodního rejstříku podle § 20 odst. 1 návrhu zákona.

  Druhá skupina zahrnuje již existující SVJ a rovněž ta, která vzniknou kdykoliv v budoucnu na základě Prohlášení vlastníka budovy, vloženého do katastru před dnem 1.1.2014. Ta jsou či budou zapsána – tak jako dosud – v rejstříku SVJ. K tomu viz § 3063 nového Občanského zákoníku.

  Že společenství vlastníků je v návrhu uvedeno na dvou místech nemusí být chybou a nejedná se pak o duplicitu. Chybou je pouze to, že odstavec (4) návrhu má znít: „Do rejstříku společenství vlastníků jednotek se zapisují společenství vlastníků jednotek podle zákona č. 72/1994 o vlastnictví bytů.“.

  Pak by to teprve dávalo smysl. Návrh na změnu jsem odeslal na Ministerstvo spravedlnosti.

  lake

  Vložil Pavel, 4. Listopad 2012 - 11:03

  Pane lake,

  já se shodně s Vámi v tuto chvíli domnívám, že by měly vedle sebe existovat dva druhy SVJ, staré (do 31.12.2013) a nové (od 1.1.2014).

  Nicméně existují i opačné názory. Obrátil jsem se na známého soudce z VS Praha, a ten si (v současné době) myslí, že se stará SVJ musí přizpůsobit NObčZ. Ale proběhlo to jen emailem a já jsem moc neargumentoval, pouze jsem chtěl znát jeho neovlivněný názor. Až s ním budu mluvit osobně, třeba ho přesvědčím.

  Nesouhlasím ale s tím, že by se část SVJ zapisovala do OR a část do rejstříku SVJ. Zápisem SVJ do OR se z SVJ stává podnikatel.

  Řešením podle mého názoru je:

  1. § 20/1/c vypustit pro duplicitu s § 20/4
  2. podle § 20/4 zapisovat SVJ od 1.1.2014
  3. podle nového § 20/5 zapisovat do rejstříku SVJ ta SVJ, která vznikla a která se nadále řídí ZoVB

  Hezký den!

  Pavel

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".