Novela ZOK, NOZ a ZoVŘ

Vložil Pavel, 23. Únor 2018 - 19:41 ::

Dnes byl rozeslán návrh novely ZOK. Má 727 změnových bodů:

https://apps.odok.cz/veklep-detail…

Původní ZOK měl 786 paragrafů.

Návrh obsahuje mj. i novelu NOZ a zákona o veřejných rejstřících.

Příjemnou četbu.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil TN. (bez ověření), 24. Únor 2018 - 0:01

  Když se podíváte do návrhu, zákon bude přepsán skoro z poloviny. Jenom idiot navrhne pár let po nabytí účinnosti takřka kompletní obměnu zákona. Kdo nakoupil komentáře za desítky tisíc korun, bude nakupovat znovu, a to je účel.

  Spousta paragrafů vypadne, nové přibudou.

  Opět budeme přepisovat společenské a akcionářské smlouvy, aby se přizpůsobily novele. Kdo na tom vydělá? Advokáti, notáři a státní kasa skrz soudní poplatky. Babiše a Pelikána ať vezme ďas!

  V Anglii se změnil zákon o obchodních korporacích kompletněji po více než sto letech porvé v r. 2006 a ani po 12 letech nikdo necítil potřebu jej novelizovat. U nás se musí každá nová vláda srát do věcí, do kterých jí nic není.

  Tam kde, stačil úředně ověřený podpis za 30 Kč, bude nově nutný notářský zápis (viz § 175) za mnoho tisíc korun. Notářská mafie zabodovala, blahopřeji.

  U akciovek se ruší předseda správní rady a statutární ředitel, funkce zprvu teoretiky nepochopeny, ale monistické akciovky se s nimi dobře zžily a po 3 letech jim je vláda zruší. Vládo, děkujeme!

  Rozumím postupu způsobem, kdy má jít o zpřesnění formulace při nejasném výkladu některých ustanovení. Ale touto novelou dojde k praktické změně původní koncepce ZOK.

  A nyní k drusžetvní mafii.

  SČMBD tvrdě lobbovala za zrušení povinnosti internetových stránek. Jistě, to má logiku u malých družstev a nemám nic proti. Ale družstva o více domech, což jsou všechna SBD, prostě internetové stránky mít musí, jinak může představenstvo družstvem hýbat bez jakékoliv kontroly. Tento záměr naštěstí neprošel, legislativní rada vlády tento nesmysl zatrhla.

  Naopak v § 562 přibude odst. 3: „Určí-li stanovy, že působnost členské schůze plní zcela nebo zčásti shromáždění delegátů, zpřístupní se informační deska členům družstva vždy i prostřednictvím internetových stránek.“ S tímto kompromisním zněním souhlasím.

  Ale teď pozor. Družstevní úderka SČMBD prosadila zrušení § 582, tedy vydání opisu seznamu členů. Zaštiťovala svůj návrh údajnou ochranou osobních údajů. Zlodějská SBD, která znásilňují ochranu osobních údajů a požadují po svých členech do přihlášek údaje o národnosti, zaměstnavateli, rodinných příslušnících­........ se bojí o naše osobní údaje, haha! Když ve velkém družstvu chcete kandidovat na delegáta, potřebujete znát své voliče! Někde volební obvody kryjí samosprávu (jeden dům), jinde je ve volebním obvodu více domů, klidně i dvacet domů. Bez znalosti, kdo je a kdo není členem (zejména v domech, kde současně funguje SVJ), nemáte možnost vést efektivně volební kampaň. Zato kamarád představenstva, nastrčený oficiální kandidát, pouze prokáže právní zájem a představenstvo mu seznam členů z obvodu vydá; oponenti mají smůlu........ A nebo se můžou soudit. A soud rozhodne tři roky po volbách delegátů.

  Bacha! Družstevní kmotři zavádějí možnost zastupování na členské schůzi pouze jiným členem družstva! § 635 odst. 3: „Stanovy mohou určit možnost zastupování člena pouze jiným členem.“ Nemocný oponent nebude moct zmocnit advokáta, člena rodiny nebo kamaráda. Blahopřeji! Jak je snadné ovládnout družstvo. Stačí oponenta den před schůzí zmlátit do bezvědomí a vyřadit ho z hlasování......

  § 654 hlasování per rollam – podpis na hlasovacím lístku musí být úředně ověřen. Babičky upoutané na lůžko budou vyloučeny z hlasování? Co to je?

  § 660 „Člen nemůže na členské schůzi vykonávat hlasovací právo,

  1. z jiného důležitého důvodu určeného ve stanovách.“
  Vynikající!!!!!!!! Jen houšť, soudruzi!!!!!! Se Sovětským svazem na věčné časy!!!

  § 707 „Účetní závěrku zpřístupní představenstvo alespoň 15 dnů přede dnem konání členské schůze v sídle družstva“ – milý člene, bydlíš 10 kilometrů od správy družstva? Zaplať si taxíka a hezky si přijeď v úřední hodiny kouknout na náš muzejní exponát účetní závěrky, pozor, pořizovat kopie ale nesmíš!

  § 748 zavádí uvolněný podíl člena bytového družstva

  Vložil ik (bez ověření), 24. Únor 2018 - 14:51

  TN,co se rozčilujete. Vítejte v Česku. Vždyť je to tu už 25 let pořád stejné. Ode zdi ke zdi. A tak je to se vším.

  Vložil nový předseda výboru (bez ověření), 24. Únor 2018 - 8:33

  Že „..Stanovy mohou určit možnost zastupování člena pouze jiným členem..“ mohou v rámci „smluvní svobody“ obsahovat stanovy SVJ neovládané SBD, ne pane TN?


  Co lze mít vlastně ve stanovách? Jsme dům s 6-sti různě velkými skupinami, různě metrážních bytů. Od konkrétních vlastníků přišel požadavek pro naši příští hlasovací mašinérii a požadavek zní: odhlasovat jiné hlasovací kvórum a to takové, že

  • nejnižší hlasovací podíly se násobí koeficientem 0.92 pokud tendence jejich účasti od počtu 7.8% přítomných na shromážděních (máme jich 6 do roka) je stoupající. Toto pravidlo lze v budoucnu změnit pouze hlasovacím kvórem 76%-všech-členů-společenství současně s min 50% podílem skupin největších a nejmenších“.

  Jsem předseda, ale požadavek je od jednoho člena skupiny která mne dosadila do vedení. Bohužel mi nějak nedochází k čemu takovéto pravidlo vede a ni za jakým účelem je požadováno. Nenapadá někoho, kdo by mohl být tímto pravidlem zvýhodněn a proč (domnívám se, že pravidlo zřejmě nějak super-sofistikovaně podchycuje osobní antipatie vlastníků tvořících hlasovací většinu).

  A teď jde o to, zda vůbec lze po příkladu SBD takto chytře měnit silové podmínky v SVJ, jen proto, že silová situace pro schválení takového pravidla „je příznivá“.

  Vložil TN. (bez ověření), 24. Únor 2018 - 0:08

  Až bude chtít člen podat členskou žalobu, prostě mu představenstvo opis nevydá. A člen ať si nejdřív podá žalobu o opis a členskou žalobu laskavě až potom, on se při rychlosti našich soudů nárok jistě mezitím promlčí...........

  K § 582: V zájmu zvýšení ochrany členů družstva a údajů o nich zapsaných v seznamu členů se navrhuje omezit právo na výpis ze seznamu členů, a to jak věcně, tak osobně. Stávající právní úprava umožňuje kterémukoli členovi získat kompletní výpis ze seznamu členů, aniž by člen musel tento požadavek jakkoli odůvodnit či měl na sdělení údajů právní zájem. Taková úprava je nedůvodná a navíc hrozí zneužití poskytnutých údajů. Napříště se proto navrhuje stanovit, že každý člen může žádat výpis či opis údajů ze seznamu členů družstva, které se jej týkají. Ve vztahu k jiným osobám musí osvědčit první zájem na získání takových informací (například pro účely podání členské žaloby § 584) či doložit jejich souhlas

  Vložil TN. (bez ověření), 24. Únor 2018 - 0:18

  Našel jsem jedno pozitivum, a sice novelu NOZ (nechápu, proč to nebylo už ve verzi z r. 2012). SVJ ovládaná SBD nedělají zápisy ze shromáždění SVJ, příp. je po čase utajují, falšují či skartují. Osobně bych do novely přidal též povinnost uchovávat zápisy z jednání statutárního orgánu, jdu psát svému poslanci, aby to do novely protlačil. Prosím provlastnické aktivisty z portálu, aby se přidali.

  § 158a
  (1) Právnická osoba uchovává po celou dobu své existence zápisy z jednání nejvyššího orgánu i s přílohami.
  (2) Rozhoduje-li orgán podle odstavce 1 mimo zasedání v písemné formě, uchovává právnická osoba i všechny dokumenty související s takovým rozhodováním.

  Začnou se likvidovat eseróčka prázdné schránky:

  105a
  (1) Nepředloží-li obchodní korporace řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku za nejméně 2 po sobě jdoucí účetní období k založení do sbírky listin, vyzve ji rejstříkový soud, aby ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení výzvy předložila všechny chybějící účetní závěrky k založení do sbírky listin, jinak bude postupovat podle odstavců 3 až 5.
  (2) Výzva podle odstavce 1 se doručuje obchodní korporaci do vlastních rukou, náhradní doručení je vyloučeno; předpisy platné pro doručování v občanském soudním řízení se použijí obdobně.
  (3) Nepodaří-li se výzvu podle odstavce 1 obchodní korporaci doručit, zahájí rejstříkový soud řízení o jejím zrušení; údaj o zahájení řízení o zrušení obchodní korporace zapíše rejstříkový soud bez řízení do veřejného rejstříku.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".