Vložil TN. (bez ověření), 24. Únor 2018 - 0:01

Když se podíváte do návrhu, zákon bude přepsán skoro z poloviny. Jenom idiot navrhne pár let po nabytí účinnosti takřka kompletní obměnu zákona. Kdo nakoupil komentáře za desítky tisíc korun, bude nakupovat znovu, a to je účel.

Spousta paragrafů vypadne, nové přibudou.

Opět budeme přepisovat společenské a akcionářské smlouvy, aby se přizpůsobily novele. Kdo na tom vydělá? Advokáti, notáři a státní kasa skrz soudní poplatky. Babiše a Pelikána ať vezme ďas!

V Anglii se změnil zákon o obchodních korporacích kompletněji po více než sto letech porvé v r. 2006 a ani po 12 letech nikdo necítil potřebu jej novelizovat. U nás se musí každá nová vláda srát do věcí, do kterých jí nic není.

Tam kde, stačil úředně ověřený podpis za 30 Kč, bude nově nutný notářský zápis (viz § 175) za mnoho tisíc korun. Notářská mafie zabodovala, blahopřeji.

U akciovek se ruší předseda správní rady a statutární ředitel, funkce zprvu teoretiky nepochopeny, ale monistické akciovky se s nimi dobře zžily a po 3 letech jim je vláda zruší. Vládo, děkujeme!

Rozumím postupu způsobem, kdy má jít o zpřesnění formulace při nejasném výkladu některých ustanovení. Ale touto novelou dojde k praktické změně původní koncepce ZOK.

A nyní k drusžetvní mafii.

SČMBD tvrdě lobbovala za zrušení povinnosti internetových stránek. Jistě, to má logiku u malých družstev a nemám nic proti. Ale družstva o více domech, což jsou všechna SBD, prostě internetové stránky mít musí, jinak může představenstvo družstvem hýbat bez jakékoliv kontroly. Tento záměr naštěstí neprošel, legislativní rada vlády tento nesmysl zatrhla.

Naopak v § 562 přibude odst. 3: „Určí-li stanovy, že působnost členské schůze plní zcela nebo zčásti shromáždění delegátů, zpřístupní se informační deska členům družstva vždy i prostřednictvím internetových stránek.“ S tímto kompromisním zněním souhlasím.

Ale teď pozor. Družstevní úderka SČMBD prosadila zrušení § 582, tedy vydání opisu seznamu členů. Zaštiťovala svůj návrh údajnou ochranou osobních údajů. Zlodějská SBD, která znásilňují ochranu osobních údajů a požadují po svých členech do přihlášek údaje o národnosti, zaměstnavateli, rodinných příslušnících­........ se bojí o naše osobní údaje, haha! Když ve velkém družstvu chcete kandidovat na delegáta, potřebujete znát své voliče! Někde volební obvody kryjí samosprávu (jeden dům), jinde je ve volebním obvodu více domů, klidně i dvacet domů. Bez znalosti, kdo je a kdo není členem (zejména v domech, kde současně funguje SVJ), nemáte možnost vést efektivně volební kampaň. Zato kamarád představenstva, nastrčený oficiální kandidát, pouze prokáže právní zájem a představenstvo mu seznam členů z obvodu vydá; oponenti mají smůlu........ A nebo se můžou soudit. A soud rozhodne tři roky po volbách delegátů.

Bacha! Družstevní kmotři zavádějí možnost zastupování na členské schůzi pouze jiným členem družstva! § 635 odst. 3: „Stanovy mohou určit možnost zastupování člena pouze jiným členem.“ Nemocný oponent nebude moct zmocnit advokáta, člena rodiny nebo kamaráda. Blahopřeji! Jak je snadné ovládnout družstvo. Stačí oponenta den před schůzí zmlátit do bezvědomí a vyřadit ho z hlasování......

§ 654 hlasování per rollam – podpis na hlasovacím lístku musí být úředně ověřen. Babičky upoutané na lůžko budou vyloučeny z hlasování? Co to je?

§ 660 „Člen nemůže na členské schůzi vykonávat hlasovací právo,

  1. z jiného důležitého důvodu určeného ve stanovách.“
Vynikající!!!!!!!! Jen houšť, soudruzi!!!!!! Se Sovětským svazem na věčné časy!!!

§ 707 „Účetní závěrku zpřístupní představenstvo alespoň 15 dnů přede dnem konání členské schůze v sídle družstva“ – milý člene, bydlíš 10 kilometrů od správy družstva? Zaplať si taxíka a hezky si přijeď v úřední hodiny kouknout na náš muzejní exponát účetní závěrky, pozor, pořizovat kopie ale nesmíš!

§ 748 zavádí uvolněný podíl člena bytového družstva

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.