Vložil TN. (bez ověření), 24. Únor 2018 - 0:18

Našel jsem jedno pozitivum, a sice novelu NOZ (nechápu, proč to nebylo už ve verzi z r. 2012). SVJ ovládaná SBD nedělají zápisy ze shromáždění SVJ, příp. je po čase utajují, falšují či skartují. Osobně bych do novely přidal též povinnost uchovávat zápisy z jednání statutárního orgánu, jdu psát svému poslanci, aby to do novely protlačil. Prosím provlastnické aktivisty z portálu, aby se přidali.

§ 158a
(1) Právnická osoba uchovává po celou dobu své existence zápisy z jednání nejvyššího orgánu i s přílohami.
(2) Rozhoduje-li orgán podle odstavce 1 mimo zasedání v písemné formě, uchovává právnická osoba i všechny dokumenty související s takovým rozhodováním.

Začnou se likvidovat eseróčka prázdné schránky:

105a
(1) Nepředloží-li obchodní korporace řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku za nejméně 2 po sobě jdoucí účetní období k založení do sbírky listin, vyzve ji rejstříkový soud, aby ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení výzvy předložila všechny chybějící účetní závěrky k založení do sbírky listin, jinak bude postupovat podle odstavců 3 až 5.
(2) Výzva podle odstavce 1 se doručuje obchodní korporaci do vlastních rukou, náhradní doručení je vyloučeno; předpisy platné pro doručování v občanském soudním řízení se použijí obdobně.
(3) Nepodaří-li se výzvu podle odstavce 1 obchodní korporaci doručit, zahájí rejstříkový soud řízení o jejím zrušení; údaj o zahájení řízení o zrušení obchodní korporace zapíše rejstříkový soud bez řízení do veřejného rejstříku.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.