Několik otázek na řešení konání či nekonání:

Vložil svjvmt, 14. Prosinec 2010 - 12:30 ::
 1. Už jste narazili na neplatné smlouvy a rušili je? Tady např. výbor 5 let po mandátu odsouhlasil instalaci internetu na výtahovou šachtu, rozvody a napojení na společnou elektřinu (ta se však SVJ vrací) aniž by se kdo kohokoli ptal. Hodlám odpojit. Nekomentujte, proč přesluhoval výbor.
 2. Obec nedá soupis trvale nahlášených lidí v domě. Vlastníci se zdráhají hlásit koho mají v domácnosti, i když je to ve Stanovách. Jak je k tomu přinutíte? Nepište co nejde, ale jak to udělat.
 3. Máme úklid stylem Uděláme si sami. Firmu nechtějí. Jak na lidi, co neuklízí?
 4. Máte společný satelit, jak jste postupovali, když nechtějí své vlastní (i na výtahové šachtě) demontovat?
 5. Jak vůbec to, co není uloženo přímo zákonem, vynutit na vlastnících?
 6. Měli jste odvahu sepsat s vlastníky smlouvu o něčem a při neplnění uložit vloženou sankci?

Je možné, že se to tu už (vy)řešilo, ale je to rozprsklé.

Pěkný den
svjvmt

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Bc. Vyložil Julián (bez ověření), 14. Prosinec 2010 - 16:44

  „2. Obec nedá soupis trvale nahlášených lidí v domě.“

  Podle účinného práva obec není oprávněna dát soupis trvale nahlášených lidí v domě.

  „Vlastníci se zdráhají hlásit, koho mají v domácnosti.“

  Podle účinného práva vlastníci nemají povinnost hlásit, koho mají v domácnosti. Vlastníci mohou hlásit dobrovolně, koho mají v domácnosti.

  „3. Jak na lidi, co neuklízí?“

  Podle účinnného práva lidi nemají povinnost uklízet. Lidi mohou uklízet dobrovolně.

  Bc. Vyložil Julián

  Vložil svjvmt, 15. Prosinec 2010 - 12:31

  ano, s tím souhlasím, mám na to stejný názor. Jiní zase jiný. Vždy to musím hledat v nějaké normě, kde ta povinnost je/není. Hlášení si sice dali do stanov, ale … To je jak názor budete si vytápět na 22°C.

  Vložil Jaroslav 1 (bez ověření), 15. Prosinec 2010 - 10:54

  2.) a jak řešit, pokud po nás (jako po společenstvu) chtějí hasiči seznam bydlících osob (a k nim vyznačit invalidní a osoby s omezenou pohyblivostí) ??? Jsme vysoký dům ⇒ dům se zvýšeným požárním nebezpečím ⇒ hasiči dělají revize a mají tento požadavek a vyhrožují pokutou ??

  3.) pokud stanovy společenstva stanoví povinnost uklízet ??? je tato povinnost vymahatelná ??

  Vložil Anonymous, 15. Prosinec 2010 - 11:38

  „chtějí hasiči seznam bydlících osob“

  Pan svjvmt se ptal na seznam osob hlášených k trvalému pobytu.

  Vložil Syslus Modrobulvus (bez ověření), 15. Prosinec 2010 - 14:36

  Ono ty lidi na služby nechtějí jen hasiči ale například i společnost zabývající se svozem komunálního odpadu, protože na určitý počet lidí musíte mít předepsaný počet nádob.

  Vložil Alena1 (bez ověření), 15. Prosinec 2010 - 10:51

  Já teda nevím, ale podle počtu osob vyúčtováváme služby(společná el.)Každý rok dostáváme soupis hlášených lidí v bytě a nikdy nikdo nic nenamítal a ani se nebránil, že nám to neřekne. Alena1

  Vložil svjvmt, 15. Prosinec 2010 - 12:43

  Paní Aleno1, měli by to hlásit zřejmě správci, nebo kdo vám účtuje. Proč by to hlásili, když budou mít v bytě osoby navíc než uvedené?? Vy zjistíte jen vlastníky. K naší situaci za minulý rok jsem si pro mne spočítal, že to dělá 568 Kč za rok na osobu co mám v bytě. Za neevidované to co je společné hradí ostatní.

  Vložil Petr, 15. Prosinec 2010 - 9:58

  Vlastník má právo zjistit (v Praze na Městské části – Czech point), koho má v nemovitosti dle evidence obyvatel trvale nahlášeného. Je nutné doložit vlastnictví nemovitosti výpisem katastru.

  Vložil Anonymo (bez ověření), 15. Prosinec 2010 - 13:03

  Ale jen počty kusů nikoliv identifikaci dotyčného nahlášeného. Zkoušel jste to prakticky?

  Vložil svjvmt, 15. Prosinec 2010 - 12:25

  a už jste to zkoušel? Tak vás odkáží na zákon, komu mohou údaje vydávat.

  Vložil rivr, 7. Únor 2011 - 10:06

  zák. 133/2000 §10/8 po novele 501/2004 cit.:
  „Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu nebo jeho vymezené části na jeho žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození obana, k nmuž vede údaj o míst trvalého pobytu, odpovídající adrese jím vlastnného objektu nebo jeho vymezené části“
   rivr

  Vložil Anonymouss (bez ověření), 15. Prosinec 2010 - 12:47

  Údaje mohou dávat vlastníkovi bytu.

  Vložil Jaroslav 1 (bez ověření), 15. Prosinec 2010 - 10:50

  jenže to platí pro byt (toho jste vlastníkem), když se dostanete na úroveň dům-společenstvo, tak společenstvo není vlastník, a v domě nikdo nebydlí (bydlí v bytech)- tudy cesta nevede.

  Vložil Anonymouss (bez ověření), 15. Prosinec 2010 - 10:29

  Potvrzuji, je to tak a ne jenom v Praze.

  Vložil Frikulín (bez ověření), 15. Prosinec 2010 - 11:41

  „Potvrzuji, je to tak a ne jenom v Praze.“

  Upřesněte, co kde je jak.

  Vložil Anonymouss (bez ověření), 15. Prosinec 2010 - 12:49

  Upřesňuji. Vlastník má právo zjistit (v Praze na Městské části – Czech point), koho má v nemovitosti dle evidence obyvatel trvale nahlášeného. Je nutné doložit vlastnictví nemovitosti výpisem katastru. Je to tak a ne jenom v Praze.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".