Návrh ZoVB

Vložil NKlainová, 13. Listopad 2007 - 13:17 ::

Pokud jste se účastnili připomínkování návrhu zákona a chcete zjistit, jestli byly vaše připomínky akceptovány, podívejte se na novou verzi návrhu zákona, opět na stránkách www.mmr.cz.

Podívat se můžete, i když jste nic nepřipomínkovali.

Pokud se vám něco nebude líbit, zkuste přesvědčit své poslance.

Některé navržené změny možná usměrní probíhající diskuse k nejrůznějším tématům.

Hodně skvělých zážitků při studiu navrhované právní úpravy přeje všem

N. Klainová

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil JosefK, 13. Listopad 2007 - 13:36

  Děkuji pěkně za informaci. Je někde ještě dostupný předchozí návrh? Rád bych se podíval zejména na ty pasáže, které byly měněny a byly tedy předmětem zájmu. Změny by mělo být možné najít pomocí funkce textového editoru „Porovnat dokumenty“, která by mohla fungovat, pokud nebyla zásadně měněna struktura dokumentu. Děkuji.

  Vložil JosefK, 13. Listopad 2007 - 14:56

  Některé novinky v „Vlastnictvi_za­kon_text_rijen2007­.pdf“:

  1. „Shromáždění musí být svoláno také v případě, že o to požádají, s uvedením návrhu programu, členové společenství, kteří mají dohromady více než jednu desetinu hlasů všech členů společenství.“ (par. 43 odst. 5)

  Nevím, zda je šťastný nápad snížit procento potřebné pro mimořádné svolání shromáždění. Takovíto mimořádní svolavatelé totiž nemají ani nepřebírají žádnou zodpovědnost za plnění přijatých rozhodnutí. Tento bod jde zcela proti možnosti písemného rozhodování.

  1. „Do výlučné působnosti shromáždění náleží … vymezení druhu a obsahu poskytovaných služeb“ (par. 43, odst. 7, písm. f)

  A je to tady. Zákonodárce si evidentně usnadňuje práci, když se nesnaží vymezit služby, alespoň některé. Pokud by návrh byl takto přijat, znamenalo by to mj., že shromáždění může rozhodnout nezajišťovat vlastníkům teplo, vodu, teplou vodu, televizní signál…

  Vložil JosefK, 13. Listopad 2007 - 15:01

  „Člen společenství může zmocnit jiného člena společenství nebo jinou fyzickou osobu k zastupování na schůzi shromáždění. Jeden zmocněnec může zastupovat nejvíce takový počet členů, jejichž spoluvlastnický podíl na společných částech domu dohromady činí nejvýše jednu třetinu všech hlasů členů společenství; je-li zmocnění uděleno s vyšším podílem hlasů, počítá se při prezenci a při hlasování tohoto zmocněnce pouze jedna třetina všech hlasů členů společenství.“ (§ 44 odst. 2)

  Znamená to, že člen s podílem vyšším než 1/3 se nemůže nechat zastupovat? Dále není jasné, zda se do onoho třetinového podílu zastoupených počítá i vlastnický podíl zmocněnce, jinými slovy, zastupuje vlastník sám sebe, či nikoliv?

  Možnost nechat se zastoupit řešila situaci, kdy se člen nemohl účastnit. Nyní je tato možnost omezována.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".