Náklady na společnou elektřinu

Vložil člen svj (bez ověření), 14. Březen 2016 - 17:50 ::

Mám dotaz. Započítávají se do nákladů na společnou elektřinu – osvětelní spol. prostor kromě faktur, v našem případě ČEZ, taky výdaje na žárovky, zářivky, případně nějaké další náklady? Je to dáno nějakým předpisem nebo záleží na společenství jaké náklady tam započítá? Děkuji za odpověď.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 14. Březen 2016 - 20:08

  Dotaz je zmatečný. SVJ jako odběratel elektrické energie ji využívá na různé účely, například na provozování výtahu, k osvětlení společných prostor, k pohonu cirkulačních čerpadel teplé vody, k pohonu střešních ventilátorů vzduchotechni­ky, atd.

  Zpravidla je to tak, že jen část nákladů na odběr elektrické energie je nákladem na osvětlení společných prostor.

  Dalším nákladem na osvětlení společných prostor mohou být i zprůměrované náklady na výměnu žárovek, vypinačů, časových spínačů, na práci opraváře. Vše záleží na sjednaném rozsahu poskytování služby.

  lake

  Vložil Emanuel II. (bez ověření), 14. Březen 2016 - 21:37

  „Vše záleží na sjednaném rozsahu poskytování služby.“

  Pane Laku,

  listina, kterou se sjednává rozsah služeb, se zakládá do veřejného rejstříku samostatně, nebo je součástí některé jiné listiny, která se do veřejného rejstříku zakládá?

  Vložil Emanuel II. (bez ověření), 14. Březen 2016 - 21:33

  „Vše záleží na sjednaném rozsahu poskytování služby.“

  Rozsah služeb je dán zákonem. Pokud se zde tvrdí, že se rozsah služeb sjednává, tak je třeba upřesnit, že jakkoli je takový postup možný, v praxi se tak nepostupuje. Pokud se zde tvrdí, že se rozsah služeb sjednává, potom nechť zde zveřejní (anonymizovanou) listinu, kterou se takovýto rozsah služeb s tvrzenou mírou podrobností v jeho domě sjednal. Kdo tvrdí, ten prokazuje. Jinak je třeba i nadále vycházet z toho, že se listiny, kterými se rozsah služeb s tvrzenou mírou podrobností sjednává, v praxi nesepisují.

  Vložil lake, 14. Březen 2016 - 23:06

  Emanueli, žvaníte. Rozsah služeb není dán zákonem. Vždyť například zde se celou dobu diskutuje právě o tom, že tazateli není známo co spadá do rozsahu služby „osvětlení společných prostor“. To nenajde v žádném zákonu.

  Neexistuje ani zákonná povinnost SVJ poskytovat jakoukoliv službu. SVJ je pouhý sluha, který o službách nerozhoduje.

  Proto jsem napsal, že rozsah poskytovaných služeb má být sjednán. Je to pouze věc soukromoprávního ujednání vlastníků jednotek s osobou, která se zaváže jim službu poskytovat.

  lake

  Vložil Tvrdil (bez ověření), 14. Březen 2016 - 23:56

  „rozsah poskytovaných služeb má být sjednán“

  Tvrdíte, ale neprokázal jste. Prokažte.

  Vložil člen svj (bez ověření), 14. Březen 2016 - 21:11

  V závěru jste mi odpovědel na co jsem se ptal.To tedy znamená, že do nákladů na osvětlení náklady na výměny žárovek, atd. započítané být můžou a nemusí. Záleží na sjednaném rozsahu. To mi stačí, děkuji.

  Vložil Listin (bez ověření), 15. Březen 2016 - 13:55

  Pane člene SVJ,

  píšete, že Vám stačí odpověď „Záleží na sjednaném rozsahu.“ Vy máte sjednaný rozsah? Zveřejněte zde, prosím, listinu, kterou je rozsah sjednán (začerněte vše, co zveřejnit nechcete) nebo aspoň uveďte podstatný obsah této listiny. Děkuji.

  Diskusi to výrazně posune z místa, kde uvázla.

  Doporučení řídit se podle neexistujících listin žádnou pomoc nepředstavuje.

  Vložil člen svj (bez ověření), 15. Březen 2016 - 14:12

  Pane Listin(e), diskutujete tady hlavně vy. Já už mám jasno a tato diskuse je pro mě ukončená. Pokud máte potřebu tak si klidně diskutuje dál, ale mě do toho netahejte. Pokud to nevíte, tak sjednání nemusí být pouze psané.

  Vložil Listin (bez ověření), 15. Březen 2016 - 14:20

  „sjednání nemusí být pouze psané“

  Zajisté. Uveďte zde tedy podstatný obsah tohoto nepsaného sjednání. Nemusí jít o sjednání Vaše, jde zde o to, dobrat se toho, jak by takové sjednání mohlo vypadat. A také o to, zda vůbec takovéto sjednání někde existuje. U Vás tedy zjevně ano.

  Vložil PavelII (bez ověření), 15. Březen 2016 - 14:44

  Náš dokument s názvem „Pravidla …“ určují jakým způsobem se rozúčtovávají náklady na vodu, osvětlení spol. prostor atd. Určují co je do vyúčtování započítáno. My např. účtujeme čistou spotřebu energií a ostatní náklady (typicky údržba, spotřební materál) vedeme v samostatné položce. Tak si to vlastníci přáli odhlasovali a podepsali. Pravidla nejsou součástí stanov, ale stanovy je zmiňují jako dokument závazný pro Ty co jej podepsali. Nyní zvažujeme v rámci změny stanov je vložit jako jejich nedílnou součást.

  Vložil Listin (bez ověření), 15. Březen 2016 - 14:48

  „Pravidla nejsou součástí stanov, ale stanovy je zmiňují jako dokument závazný pro Ty co jej podepsali.“

  Pravidla musí být stejná pro všechny. To znamená, že jakmile byť jen jediný byt změní vlastníka a nový vlastník bytu pravidla nepodepíše, nemůžete je od data změny vlastnictví používat. (O změně vlastnictví a tím i o tom, zda nový vlastník podepíše, se dozvíte zpětně, klidně i po desítkách let.)

  Vložil Podíl jn. (bez ověření), 14. Březen 2016 - 18:41

  Používejte náležité termíny, jinak si přiděláváte problémy. Termín „náklady na společnou elektřinu“ zákon nezná. Zákon zná službu „osvětlení společných prostor.“

  Vložil RadekV, 15. Březen 2016 - 6:15

  Nešikovné je, že na stejném elekroměru může být i „společné větrání“ s náklady řádově vyššími.

  Vložil Listin (bez ověření), 15. Březen 2016 - 13:59

  „na stejném elekroměru může být i „společné větrání“ s náklady řádově vyššími.“

  Právě proto se doporučuje rozúčtovávat náklady na elektřinu pro výtah, vzduchotechniku, osvětlení, společnou saunu ad. shodně (tj. typicky podle spoluvlastnického podílu).

  Pokud nesouhlasíte, napište, kam patří náklady na eletřinu pro oběhové čerpadlo teplé vody a jak je zjistíte. Děkuji.

  Vložil Zdenek 22, 14. Březen 2016 - 18:33

  Do služby „osvětlení společných prostor v domě“ je pochopitelně nejen možné, ale i vhodné započítat obecně „uživatelsky vyměnitelné části svítidel“. Tj. žárovky, zářivky a startéry. Jedná se přece o službu „osvětlení“ a nikoliv jen spotřebu elektřiny na osvětlení. Rozhodující je, jak si rozsah této služby ujednáte:

  Rozsah poskytovaných služeb si poskytovatel služeb a příjemce služeb ujednají nebo o něm rozhodne družstvo nebo společenství.

  Vložil Podíl jn. (bez ověření), 14. Březen 2016 - 18:33

  Protože nejasnosti tohoto typu není možné odstranit (rozúčtování nákladů na dopravu pracovníka, který bude měnit osvětlovací těleso, revizního technika osvětlovacích těles ad., je nákladem na službu osvětlení?), lze pouze doporučit, rozúčtovávat náklady na osvětlení stejně jako náklady na správu domu (tj. zpravidla podle spoluvlastnických podílů).

  Vložil Werewolf, 14. Březen 2016 - 17:56

  Podle mě NE. Žárovky, zářivky, ale i vypínače, jističe, atd. nic z toho podle mě není nákladem na společnou elektřinu, jsou to vesměs spotřebiče, popř. spotřební materiál, na který by měly být vybírány krátkodobé zálohy. Společná elektřina je čistě odebraná elektřina dle elektroměru.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".