Kontrola umístění registrujících přístrojů od r. 2015

Vložil lake, 27. Září 2014 - 7:08 ::

Ano, datum 1.1.2015 se blíží. A všichni na ni už dva roky čekáme. Na koho? Nu, přece na novelizovanou vyhlášku č. 194/2007, která by měla konečně postavit najisto co jsou ty tajemné „registrující přístroje“ a kde v budově mají být instalovány. Bez příslušné vyhlášky je totiž povinnost, uvedená v zákonu č.406/2000 Sb., nevymahatelným kusem papíru.

Návrh novely vyhlášky byl zveřejněn dne 28.8.2014,viz http://www.cechtop.cz/…vyhlaska.pdf (PDF ke stažení). Podívejme se co se má instalovat, kam, a kdo to bude kontrolovat.

návrh vyhlášky 194/2007 Sb.
§ 7a Vybavení přístroji registrujícími dodávku tepelné energie
(1) V případě bytových domů a víceúčelových staveb s dodávkou tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energii nebo s ústředním vytápěním nebo chlazením se vnitřní rozvod tepla pro vytápění nebo vnitřní rozvod chladu v každém bytě nebo nebytovém prostoru vybaví
a) stanoveným měřidlem (…), nebo
b) zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění, (…).

Jak je viddět, vyhláška nepočítá s instalací čehokoliv ve společných částech domu. Státní energetická inspekce (SEI) by tedy musela kontrolovat přístroje uvnitř bytů. Ale to nebude možné provést. Podle zákona č.255/2012 Sb. Kontrolní řád platí, že kontrolor Státní energetické inspekce nemá oprávnění vstupovat do obydlí. Takže vlastníci jednotek nejsou povinni vpustit kontrolora do bytu, aby zjistil, zda mají či nemají přístroj na radiátoru.

255/2012 Kontrolní řád
§ 7 Vstup na pozemky, do staveb a jiných prostor
Kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly oprávněn vstupovat do staveb, dopravních prostředků, na pozemky a do dalších prostor s výjimkou obydlí, jež vlastní nebo užívá kontrolovaná osoba anebo jinak přímo souvisí s výkonem a předmětem kontroly, je-li to nezbytné k výkonu kontroly. Do obydlí je kontrolující oprávněn vstoupit jen tehdy, je-li obydlí užívané k podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti nebo v případě, kdy se mají prostřednictvím kontroly odstranit pochybnosti o tom, zda je obydlí užívané k těmto účelům a nelze-li dosáhnout splnění účelu kontroly jinak. Vlastníci nebo uživatelé těchto prostor jsou povinni kontrolujícímu vstup umožnit.
 • Státní energetická inspekce tedy je oprávněna kontrolovat společné části domu. Zde ale nemusí být registrující přístroje vůbec nainstalovány.
 • Dále může SEI kontrolovat nebytové prostory.
 • SEI může kontrolovat byty, sloužící k podnikání, a byty, u nichž se má odstranit pochybnost, zda slouží k podnikání.

Otázkou tedy je, jak kontrolor SEI zjistí, zda v bytech, které nejsou hlášeny jako provozovna podniktele, jsou či nejsou instalovány registrující přístroje. Dovnitř bytu nebude kontrolor vpuštěn, dokonce není ani oprávněn požádat o vstup.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil RadekV, 28. Září 2014 - 11:04

  Řekl bych, že zákonodárce považuje za nebytový prostor všechno, co není byt. Ona definice nebytového prostoru je snad jakžtakž snad jen někde ve vztahu k DPH.

  Protože pokud opravdu předpokládal, že se nemá měřit na chodbách, sušárnách apod., pak nabádá obyvatele bytů s nimi sousedící, aby vytápěli své byty z nich – stěnou či podlahou. A to za cenu mimořádných ztrát. V našem domě mají sušárny topný výkon větší, než největší byty a umakartové stěny s polorozpadlými originál panelákoidními ok­ny.

  Zatím byla teplota v sušárnách a chodbách omezena a toto omezení respektováno. Stejně tak bylo dodržováno povinné vytápění bytů od 6 do 22 hodin. Bůh suď, co se bude dít, až poslechneme příkazů našich zákonodárců.

  Vložil roztomily, 27. Září 2014 - 20:22

  Četl jsem si ten návrh a opravdu se mi zdá divné to rozdělení dle počtu vstupů a výstupů. Mám pocit že autor těch dvou stran to po sobě nečetl nebo u psaní nepřemýšlel. Nebo jsem idiot já když chápu § 7a tak že u našeho panelového domu kde máme 115 bytových jednotek má být 110 bytů osázených indikátory tepla ale 5bytů má mít stanovené měřidlo? Protože 60bytů 3+1 má dvoje stoupačky takže i horní patra domu mají 2vstupy (a zároveň výstupy). Ale byty 2+kk které mají jen jednu stoupačku tepla mají v posledním patře problém protože mají jen jeden vstup a výstup tepla tudíž nemají „vstup a výstup tepla v několika místech“ a proto jim nelze nainstalovat to samé jako u ostatních bytů. A protože zařízení určitě musí být stejného typu tak máme stávající indikátory vyhodit a pořídit kalorimetry.

  Začínám mít pocit že nám to snad dělají schválně.

  Vložil P_V (bez ověření), 28. Září 2014 - 20:11

  Máte naprostou pravdu s tím nesmyslným textem vyhlášky. Nějak se jim vytratilo, že to pravidlo platí jen pokud jediný vstup mají všechny jednotky na společném patním měřidle.
  Mimochodem, kolik vstupů má moderní byt napojený na jedinou stoupačku v instalační šachtě, pokud se ta šachta započítává do plochy bytu? :-)

  Vložil P_V (bez ověření), 27. Září 2014 - 15:06

  Jak kontrolor SEI bude kontrolovat? Jednoduše, vyžádá si doklady o instalaci.

  Co se rozumí tím bytem užívaným k podnikání? Je to nájemní byt? Byt vlastněný právnickou osobou? Byt kde je zapsáno sídlo živnostníka?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".