Kontrola umístění registrujících přístrojů od r. 2015

Vložil lake, 27. Září 2014 - 7:08 ::

Ano, datum 1.1.2015 se blíží. A všichni na ni už dva roky čekáme. Na koho? Nu, přece na novelizovanou vyhlášku č. 194/2007, která by měla konečně postavit najisto co jsou ty tajemné „registrující přístroje“ a kde v budově mají být instalovány. Bez příslušné vyhlášky je totiž povinnost, uvedená v zákonu č.406/2000 Sb., nevymahatelným kusem papíru.

Návrh novely vyhlášky byl zveřejněn dne 28.8.2014,viz http://www.cechtop.cz/…vyhlaska.pdf (PDF ke stažení). Podívejme se co se má instalovat, kam, a kdo to bude kontrolovat.

návrh vyhlášky 194/2007 Sb.
§ 7a Vybavení přístroji registrujícími dodávku tepelné energie
(1) V případě bytových domů a víceúčelových staveb s dodávkou tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energii nebo s ústředním vytápěním nebo chlazením se vnitřní rozvod tepla pro vytápění nebo vnitřní rozvod chladu v každém bytě nebo nebytovém prostoru vybaví
a) stanoveným měřidlem (…), nebo
b) zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění, (…).

Jak je viddět, vyhláška nepočítá s instalací čehokoliv ve společných částech domu. Státní energetická inspekce (SEI) by tedy musela kontrolovat přístroje uvnitř bytů. Ale to nebude možné provést. Podle zákona č.255/2012 Sb. Kontrolní řád platí, že kontrolor Státní energetické inspekce nemá oprávnění vstupovat do obydlí. Takže vlastníci jednotek nejsou povinni vpustit kontrolora do bytu, aby zjistil, zda mají či nemají přístroj na radiátoru.

255/2012 Kontrolní řád
§ 7 Vstup na pozemky, do staveb a jiných prostor
Kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly oprávněn vstupovat do staveb, dopravních prostředků, na pozemky a do dalších prostor s výjimkou obydlí, jež vlastní nebo užívá kontrolovaná osoba anebo jinak přímo souvisí s výkonem a předmětem kontroly, je-li to nezbytné k výkonu kontroly. Do obydlí je kontrolující oprávněn vstoupit jen tehdy, je-li obydlí užívané k podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti nebo v případě, kdy se mají prostřednictvím kontroly odstranit pochybnosti o tom, zda je obydlí užívané k těmto účelům a nelze-li dosáhnout splnění účelu kontroly jinak. Vlastníci nebo uživatelé těchto prostor jsou povinni kontrolujícímu vstup umožnit.
  • Státní energetická inspekce tedy je oprávněna kontrolovat společné části domu. Zde ale nemusí být registrující přístroje vůbec nainstalovány.
  • Dále může SEI kontrolovat nebytové prostory.
  • SEI může kontrolovat byty, sloužící k podnikání, a byty, u nichž se má odstranit pochybnost, zda slouží k podnikání.

Otázkou tedy je, jak kontrolor SEI zjistí, zda v bytech, které nejsou hlášeny jako provozovna podniktele, jsou či nejsou instalovány registrující přístroje. Dovnitř bytu nebude kontrolor vpuštěn, dokonce není ani oprávněn požádat o vstup.

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.