Hlasování na shromáždění vs. počet vlastníků

Vložil MrVliek, 10. Leden 2011 - 0:30 ::

Dobrý den, potřeboval bych radu zkušenějších. Týká se problematiky počtu hlasů nutných pro schválení modernizace. Vysvětlím situaci: Do domu jsme se přistěhovali před 2 lety, schůze probíhaly tak, že je nutné něco schválit, potom se všichni, kteří tam byli podepsali, nikdo neřešil skutečné počty hlasů, podíly vlastníků atd. Nyní jsem se stal předsedou SVJ já a chtěl bych aby vše probíhalo dle pravidel a zákona, ale narážím na problém, že ve stanovách je uvedeno: Shromáždění je usnášeníschopné, jestliže je přítomna většina vlastníků. V tom by problém nebyl. Problém nastává v případě, že budeme chtít rozhodovat např. o modernizaci, tam je nutný souhlas min.75% všech vlastníků, tedy ne jen přítomných. V našem domě je více pronajatých bytů, kde se vlastníci vůbec nevyskytují a zbývající počet vlastníků, kteří zde bydlí tvoří právě těch 75%. Jak tedy dosáhnout toho ( dle zákona a stanov, pokud nelze % poměry měnit, chtěl jsem totiž nechat schválit úpravu stanov týkající se modernizace na 75% přítomných na shromáždění, ale jak jsem vyčetl zde v diskuzi, tak by to odporovalo zákonu ) aby jsme byli schopni vůbec něco schválit. Opravdu není v lidských silách nikoho donutit aby na schůzi přišel, abychom měli právě těch 75% což ve výsledku při naší situaci tvoří vlastně 100%, protože ostatní jsou jen nájemníci bez hlasovacího práva a obejít poté vlastníky je asi také mimo zákon?

Poraďte mi prosím co s tím.

Děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil AnonymousSVJ (bez ověření), 10. Leden 2011 - 23:05

  V našem SVJ toto jsme řešili letos také, neboť vlastníci stárnou a umírají a také lidé kupují byty jako investici. Při rozesílání pozvánek, které musíme nebydlícím vlastníkům posílat žádáme o udělení plné moci k jejich zastupování, což se nám daří.Nakonec na shromáždění se spolu s plnými mocemi sešlo 82% vlastníků a mohlo být vše schváleno.Vřele doporučuji.Blanka

  Vložil Petr82 (bez ověření), 10. Leden 2011 - 1:32

  Dobrý den, měl jsem podobný problém a jediné řešení je udělat velkou osvětu o nutné modernizaci i mezi majiteli kteří v domě nebydlí. Já „otravoval“ telefonem, mailem , osobně , poštou no vším co se my podařilo najít a zjistit – a vísledek byl že jsem dostal osobně podporu i od nebydlících majitelů kteří my dali plnou moc abych je zastupoval a potom jsem docílil potřebnou účast. Osobně by my také více jak 65% nepřišlo!!

  Vložil Pavel, 10. Leden 2011 - 2:21

  Pane Petře 82,

  prosím pište do Předmětu název Vašeho příspěvku, jinak se tam načtou první slova Vašeho příspěvku, děkuji.

  To co uvádíte je jedna z možností, jak splnit nesmyslně velká hlasovací kvora paskvilu ZoVB. Shánět plné moci. Jsou tu sice jedinci, kteří by nejraději plné moci zakázali, ale to naštěstí nejde.

  Druhou (souběžnou) možností je hlasování per rollam. Pokud ho máte ve stanovách zase by neměl být problém, i když někteří právní puristé per rollam neuznávají. U větších SVJ o stovkách členů to bez per rollam nejde.

  Návrh nového ZoVB, který by připouštěl „pouze“ 50% ze všech je zatím v nedohlednu, pánové mají jiné starosti, které jsou asi výnosnější. :-))

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil MrVliek, 10. Leden 2011 - 12:30

  Dobrý den,

  bohužel mi nebude zbývat nic jiné než si sehnat plné moci, tuším, že nemusí být ověřené. Hlasování korespondenční medodou, tedy obcházením bytů, je možné dle naši stanov pouze u rozhodnutí, kde je potřeba souhlas všech vlastníků. V případě např. modernizace, kde je potřeba souhlasu 75% vlastníků toto provést nelze. Změna stanov je z toho, co jsem vyčetl nemožná, tedy odporující zákonu, přidávat per rollam i k těm 75%. Nejlepší na tom je, že když jsem to byl ověřovat u správcovské firmy, která má ve správě stovky bytových jednotek ve městě, tak vůbec nechápali, na co se ptám, tedy řekli doslova, že je běžné, obcházet byty pokud nebyl na schůzi dostatečný počet vlastníků. Dokonce to někde schvalují i když mají jen 75% souhlasu z přítomných na schůzi.

  Vložil Pavel, 10. Leden 2011 - 12:48

  Z čeho dovozujete:

  „Změna stanov je z toho, co jsem vyčetl nemožná, tedy odporující zákonu, přidávat per rollam i k těm 75%.“?

  Zákon nic takového neříká. Zákon to vůbec neřeší.

  Pouze vzorové stanovy uvádí, že per rollam je možné jen v případě 100% kvora.

  U nás jsme dal do stanov, že per rollam je možné i bez této omezující podmínky. Zatím to funguje.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil TPK (bez ověření), 10. Leden 2011 - 13:30

  Zákon říká, že se rozhoduje na schůzi shromáždění.

  TPK

  Vložil TPK (bez ověření), 10. Leden 2011 - 9:18

  „nesmyslně velká hlasovací kvora ZoVB“

  Kvora 25 %, 37,5 % všech nelze pokládat za nesmyslně velká.

  Naopak, jsou protiústavně malá.

  Už se zde řešilo.

  TPK

  Vložil MrVliek, 10. Leden 2011 - 12:32

  Nevím kde jste vyčetl, že někde stačí pouze 25% nebo 37,5%?

  Vložil TPK (bez ověření), 10. Leden 2011 - 13:27

  Kvora 25 %, 37,5 % všech jsou uvedena v zákoně č. 72/1994 Sb., pane MrVliek.

  TPK

  Vložil TPK (bez ověření), 10. Leden 2011 - 13:29

  Raději upřesním, že zákon vyžaduje více než 25 %, resp. 37,5 % všech, tj. 25 %, resp. 37,5 % všech nestačí.

  TPK

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".