Dva problémy

Vložil Pepa (bez ověření), 9. Listopad 2016 - 17:29 ::

Řešíme dvě záležitosti, uvedené ve Stanovách. V 1.případě jde o náhradu škody, jak je uvedeno v §159 zákona.

Předseda uvedl následující: „Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že jí bude vykonávat s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a péčí řádného hospodáře.Nenahradí-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu.“ Dle názoru je tento text zavádějící, nemající konkrétní vztah k SVJ, jam, je uvedeno v § 159 a 159/3 NOZ. Otázka. Můžeme požadovat uvedení konkrétního textu, s povinností plné náhrady, když se jedná protizákonně a tedy neslučitelně s právním zadáním. Prostě se úmyslně brání tento text do Stanov uvést.

2.V závěru návrhu Stanov uvádí následující text. „Pro záležitosti, které nejsou upraveny v těchto stanovách, se přiměřeně použijí ustanovení zákona č.89/2012 Sb.v platném znění, zejména ustanovení § 1189 a následující o společenství vlastníků a dalších ustanovení zákona, předpokládá-li občanský zákoník jejich užití. Bude-li jakékoliv ustanovení těchto stanov shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem, zdánlivým, neplatným, nebo nevymahatelným, nebude se k takovému ustanovení přihlížet a ostatní ustanovení těchto stanov budou nadále trvat,“

Tyto výše uvedené záležitosti se jeví účelově zadané, aby nebyl nikdo z výboru, vč.předsedy postižen! Tento názor se mi jeví coby právnickému laikovi. Je pravdou, že osoba, která vykonává předsedu, v několik případech jednal úmyslně bez rozhodnutí a schválení záležitostí na Shromáždění. Prosím, jak postupovat, když většina lidí jej podporuje a je jim zcela jedno, jak, se věci v našem domě řeší. Hlavně že oni mají klid a zbytek se klepe o peníze, aby se nestaly možné zpronevěry. Co nám zbyde? Předložit písemně naše připomínky tyto předat na Shromáždění před svědky? Či jaký jiný postup? Děkuji za odkazy.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Opsal (bez ověření), 10. Listopad 2016 - 10:11

  Zákonů je 50 000 stran. Opisovat je nemá smysl.

  Vložil Pavel, 9. Listopad 2016 - 17:43

  Pepo,

  pište rozdílné dotazy do rozdílných vláken.

  § 159 NOZ platí na členy Vašeho výboru i když nebude uveden ve Vašich stanovách.

  Nebo budete chtít uvést do stanov obsah celého trestního zákoníku? Ten také platí a nemusíte mít ve stanovách, že členové výboru se nesmí dopustit např. podvodu jinak budou potrestáni.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Pepa Dlouhý (bez ověření), 9. Listopad 2016 - 19:45

  Pane Pavle, prosím, jak tedy postupovat když si jedinec dá Stanovy k obrazu svému? navíc, když se brání vložení §159 NOZ, který jasně mluví o svévoli jednání nezákonně a navíc je zde stanovena náhrada za újmu vůči SVJ.Zbývá pro nás jediné, předat písemně námitky?

  Vložil Anonymouk (bez ověření), 10. Listopad 2016 - 9:25

  Pochopte, že prioritní je zákon! Začíná to ústavou atd. Takže když něco ve stanovách není (nebo je to špatně), neznamená to, že to není účinné ze zákona. Něco si o tom počtěte.

  Vložil Werewolf, 10. Listopad 2016 - 7:05

  Je nesmysl cpát § přímo do stanov. Platí bez ohledu na to, zda tam je nebo není. Stanovy jsou právní dokument, který blíže specifikuje chod (zjednodušeně) domu. Nazval bych je takovým prováděcím předpisem podle NOZu. Jinak řečeno NOZ Vám říká v jakých mezích se máte pohybovat a stanovy upřesňující tyto meze. Noz říká CO máte dělat a stanovy JAK to máte dělat. Opisování paragrafů je tedy nesmysl.

  Vložil Petr123 (bez ověření), 9. Listopad 2016 - 20:45

  Všechny části stanov, které odporují zákonům budou automaticky neplatné. §159 NOZ je platný každopádně.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".