Doplnění bodu schůze Spolecenstvi vlastniků

Vložil filNad52, 11. Duben 2024 - 17:30 ::

Pěkný den, mám dotaz: vlastníci bytových jednotek si svolali schůzi a odvolali výbor.

Na to mají právo. SVJ je tedy bez výboru. Na schůzi jsem chtěla doplnit bod k projednávání, který nebyl uvedený na pozvánce. Toto mi bylo zamítnuto, s odůvodněním, že takto nelze postupovat podle zákona. Číslo zákona mi nebylo uděleno.

Měl svolávatel schůze pravdu a podle kterého zákona. Děkuji

F

  • shromáždění

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil .. (bez ověření), 11. Duben 2024 - 23:13

To, co předvedli členové vašeho svj je značně nerozumné. Odvolali výbor, předpokládám, že odvolali členy výboru a nezvolili nové členy. Tady nejde jenom o to, že svj nemá výbor, svj nemá stat. orgán, což je závažné. A kdo byl svolavatelem schůze? To nebyl výbor?

Vložil Hubert (bez ověření), 12. Duben 2024 - 12:28

njn … stary vybor je odvolan a do doby zvoleni noveho vyboru stale rozhoduje, tj je ve funkci.

Vložil .. (bez ověření), 12. Duben 2024 - 13:19

Samozřejmě závisí k jakému datumu byl odvolán. Toto datum je rozhodné pro rozhodování výboru. To tazatel nenapsal, napsal pouze, že byl odvolán. Já chápu, že k datumu schůze shromáždění, která proběhla. Takže svj už výbor nemá a odvolaný výbor nemůže rozhodovat.

Vložil Jan77 (bez ověření), 11. Duben 2024 - 21:29

Za předpokladu, že máte na mysli rozhodování (nikoliv jen obecné projednávání), jedná se o Občanský zákoník §1221 odst.1 ve spojení s §253 odst. 3.

Vložil Justitianus, 11. Duben 2024 - 21:51
  • „Měl svolávatel schůze pravdu a podle kterého zákona.“

Ne, takové zákonné omezení neexistuje. Projednat je možné cokoliv, bez ohledu na to zda to bylo či nebylo uvedeno v pozvánce. Samozřejmě za předpokladu, že přítomní schválí doplnění pořadu jednání.

Zakázáno je pouze rozhodovat (hlasovat) o záležitosti neuvedené v pozvánce. Na to jste se ale neptala. Cituji z občanského zákoníku:

2012/89/§253/3
Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.

Justitianus

Vložil filNad52, 11. Duben 2024 - 22:43

Nemohla jsem ani svůj požadavek na doplnění vyslovit. Hned mě okřikl svolavatel slovy: že to nejde. F

Vložil filNad52, 12. Duben 2024 - 6:39

Ty minusy tady žeru. Stop komunikaci nebo budeš potrestán

Vložil Petr, 12. Duben 2024 - 11:07

Vložil Justitianus, 11. Duben 2024 – 21:51

„Měl svolavatel schůze pravdu a podle kterého zákona ?“

Projednat je možné cokoliv, bez ohledu na to zda to bylo či nebylo uvedeno v pozvánce. … za předpokladu, že přítomní schválí doplnění pořadu jednání.

Zakázáno je pouze ROZHODOVAT (hlasovat) o záležitosti neuvedené v pozvánce.

Cituji z občanského zákoníku:

2012/89/§253/3 Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.

  • – – – – – – – – – – – – – –

Problém je

A/ zda lze pro shromáždění použít paragrafy spolku o členské schůzi na které je v tomto vláknu odkazováno,

když z NOZ „zmizel“ v r. 2020 § 1221.

B/ co si tvůrci Bytového spoluvlastníci představují nejen pod pojmem „ROZHODOVÁNÍ“ ale také „USNESENÍ“, které (mně osobně) se jeví jako synonyma.

Dle LEGISLATIVNÍCH PRAVIDEL VLÁDY ČL. 40 by to mělo/mohlo být jasné každému (v daném okamžiku) rozumem nadanému jedinci

  • buď přímo z konkrétní právní normy (zde NOZ)
  • nebo z „terminologie použité v navazujících a souvisejících právních předpisech různé právní síly“,

jelikož a protože

„Při tvorbě právního předpisu je nutno respektovat všeobecně uznaný význam slov; pokud není možné se vyhnout použití slova s více významy, musí být z právního předpisu jasné v jakém významu se slovo používá“.

Vložil Justitianus, 12. Duben 2024 - 12:22
  • Petr: „… z NOZ „zmizel“ v r. 2020 § 1221.“

Petře, co to blábolíte? Děláte si srandu, nebo jste snědl houbičky?

  • Petr: „… co si tvůrci Bytového spoluvlastníci představují nejen pod pojmem „ROZHODOVÁNÍ“ ale také „USNESENÍ“, které (mně osobně) se jeví jako synonyma.“

Jako synonyma se to může jevit jedině blbovi, který nezná český jazyk.

ROZHODOVÁNÍ označuje postup přijímání rozhodnutí (projevu vůle) buď skupinou osob (sněmovna Parlamentu ČR, výbor SVJ, shromáždění, členská schůze, atd.), nebo jedinou osobou (president ČR, předseda Nejvyššího kontrolního úřadu, předseda SVJ, jediný vlastník všech jednotek v domě, atd.).

USNESENÍ je slovy vyjádřený projev vůle, vzniklý ve skupině více osob.

Pokud chcete porovnávat významy u dvojice slov tak, aby to porovnání mělo nějaký rozumný smysl, pak prosím takto:

  1. podstatné jméno slovesné odvozené z nedokonavého slovesa (vyjadřuje pro­ces): ROZHODOVÁNÍ, US­NÁŠENÍ
  2. podstatné jméno slovesné odvozené z dokonavého slovesa (vyjadřuje výs­ledek): ROZHODNUTÍ, US­NESENÍ

Justitianus

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".