Dlužníci - požadovat příspěvek do Fondu oprav - nelze?

Vložil ML (bez ověření), 14. Květen 2014 - 7:23 ::

Dobrý den,

prosím o radu týkající se dlužníků.

Bydlím v panelovém domě, kde bohužel máme dlouhodobého dlužníka (7 let). Pravidelně zhruba po půl roce ho žalujeme a další vzniklé dluhy požadujeme.

Paradoxně ale dle názoru našeho právníka můžeme požadovat pouze náklady na služby nikoliv příspěvek do fondu oprav.

Prosím Vás tedy o Vaše zkušenosti/radu, jak z dlužníka dostat skutečnou výši dluhu (služby i FO).

Předem díky ML

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil SV (bez ověření), 16. Květen 2014 - 8:17

  „Pravidelně zhruba po půl roce ho žalujeme“

  Vašemu advokátovi se zjevně dobře daří, když podává zjevně šikanózní žaloby. Poraďte mu, že postup by bylo možné ještě podstatně vylepšit.

  Vložil Hanča (bez ověření), 14. Květen 2014 - 21:11

  I já bych se optala k tématu – na Předpisu záloh máme uvedeno: Zálohy na provozní výdaje – FO, Pojistné, Správa, Odměna výboru a Celkové zálohy na provozní výdaje. Potud je mi jasné to podstatné – FO=hovadina. Dále uvedeny Zálohy na služby a další. Na konci je však odstavec: Dlouhodobá záloha na opravy, údržbu a technické zhodnocení společných částí domu....... A dotaz tedy zní-je FO hovadina i přesto, že níže je uvedeno, že jde o dlouhodobou zálohu? A tím pádem, když položku FO přestanu hradit, „nic se mi nestane“? Nepochopte mě špatně, jsem si plně vědoma nutnosti hradit platby na údržbu domu, ale již 10 měsíců jsme bez výboru, tím pádem se nic nedělá a je jasné, že to tak ještě dlouho zůstane. Lidé se hádají a právoplatně výbor nezvolíme dokud neschválíme plné moci do nových stanov. začarovaný bludný kruh. Mě a dalším několika myslícím v domě se tedy nechce platit do nesmyslu FO když v dohledné budoucnosti peníze neupotřebíme. (doplním, že nyní máme cca 4,5mil na účtu)

  Vložil Hanča (bez ověření), 14. Květen 2014 - 22:41

  Ještě dodám, že ve stanovách je uvedena povinnost cituji: „hradit stanovené příspěvky na výdaje spojené se správou domu a stanovené příspěvky na opravy, rekonstrukce a modernizace domu,…“ – tím je zajisté myšlen onen FO. Tak ještě doplním dotaz – co když se „proviním“ proti stanovám s odvoláním na zákon? Je toto provinění nějak postižitelné nebo stále platí to, že se opírám o zákon, kde se termín FO ve spojení se SVJ nevyskytuje? Děkuji

  Vložil sbd (bez ověření), 15. Květen 2014 - 8:04

  Dotaz: co když se „proviním“ proti stanovám s odvoláním na zákon?

  Čerpám z žaloby proti vzorovým stanovám.

  NS ČR bude i na první schválené stanovy nahlížet jako na zakladatelské právní jednání, i když společenství vznikalo ze zákona. Ani já sám jsem toto nedomyslel. Oči mi otevřela až níže označená žaloba. Proto je také ke schválení prvních stanov společenství dle NOZ zapotřebí souhlasu všech. Tak tomu bylo ale i dle ZoVB.

  Do 31.12.2013 spo­lečenství vznikalo dle ustanovení §9(3) ZoVB tehdy, pokud v domě existovali již tři vlastníci jednotek. Tito první tři vlastníci jednotek měli schválit první stanovy společenství. Dle ustanovení §11(6) ZoVB bylo ke schválení stanov [§11(4) ZoVB] zapotřebí souhlasu všech těchto tří vlastníků jednotek, citace ustanovení §11(6) ZoVB: „Jsou-li členy společenství pouze tři vlastníci jednotek, je zapotřebí k přijetí usnesení podle odstavců 2 a 4 souhlasu všech vlastníků jednotek.“. Pokud osoba nabude jednotku v domě, pro který bylo společenství s právní subjektivitou formálně ustanoveno (§9(8) ZoVB), je tomuto vlastníku předem známo, jaké je znění stanov takového společenství a je mu známo, jaký vnitřní předpis společenství (stanovy) bude s vlastnictvím jednotky akceptovat. Nabytím jednotky dobrovolně a vědomě stanovy takového společenství akceptuje. Nikdo jej nenutil jednotku (s kterou jsou spojeny stanovy) do výlučného vlastnictví přijmout. Žalobce je ale v odlišném postavení. Žalobce má být „zakladatelem“ takového společenství, protože došlo ke změně v rozhodovací praxi soudů. Žalobce již jednotku vlastní a s vlastnictvím této jednotky nebyly doposud žádné odsouhlasené stanovy spojeny (§9(8) ZoVB). Jednotka žalobce existovala bez odsouhlasených stanov (§9(8) ZoVB) a zákon dodnes existenci jednotky „bez stanov“ připouští. Žalobce má vstoupit do Společenství (formálně jej ustanovit) nedobrovolně, proto je třeba souhlasu žalobce se zněním prvních stanov Společenstv í. Tak tomu bude i v jiných domech do budoucna (kde má dojít k nedobrovolnému vstupu do právnické osoby) a tak tomu muselo být vždy i v minulosti (kdy docházelo k nedobrovolnému vstupu do právnické osoby). Opačný názor by byl dle názoru žalobce v rozporu s Listinou. Jestli byl žalobce povinen k uplatnění „dohody ohledně textu prvních Stanov“ podat formálně tuto žalobu, žalobce tak již učinil.
   --

  Vložil NSS (bez ověření), 15. Květen 2014 - 15:15

  Dost masivní útok na vzorové stanovy podle zákona, co byl již zrušen. Sám ale píšete, že se žaloba týká i stanov dle NOZ

  http://www.portalsvj.cz/…e-noz-zdarma#…

  Kolik lidí na tom pracuje ? Pořád se to rozšiřuje (93 stran původně, nyní 96 stran)? A hlavně, proč až nyní, až je zákon zrušen ? V mém případě byl termín podání žalob vyvolán aktivitou protistrany. Tak zkuste zveřejnit ty pasáže, které se týkají přechodu SVJ 2000 na NOZ.

  Právo na rozhodnutí o znění nových stanov dle NOZ dovozují z nepřímé retroaktivity, tedy že se vlastně rozhodnutí o nových stanovách přenáší do doby vzniku společenství ? Tedy do doby, kdy bylo vyžadováno jejich souhlasu ? Byl tam i protinávrh ?

  Vložil tazatel jaryn, 14. Květen 2014 - 15:12

  Naše SVJ 2× během 5 let žalovala vlastníka , toho samého. Jednou mu to nestačilo. Poprvé to bylo za nedoplatek vyúčtování a dali jsme tam i 3 nezaplacené zálohy včetně i toho „fondu oprav“ – vím dobře, že se tomu tak neříká . Podruhé jsem žalovali pouze nedoplatek vyúčtování. Pokaždé jsme vyhráli – byl vydán platební rozkaz , a ten už si nedovolil zaplatit 2×(samozřejmě mu to narůstlo za odměnu právničce a náklady SVJ na řízení).

  Vložil Pub (bez ověření), 14. Květen 2014 - 16:15

  pokud jste nevyhráli jen „kontumačně“ nebo ten Váš ubožák není jen nějaký „měkoň“, tak máte asi všechno špígl nýgl.

  Nemohl bych se u Vás poučit jak vypadá třeba košér vyúčtování pro konečnýcho spotřebytele? Pan Láke tady uváděl, že je 90% SVJ kde to je „v kyblíku“. Takže Vy zřejmě musíte patřit do těch 10% SVJ od kterých se lze něco dobrého naučit… třeba zveřejněte šablonu Vašich vyúčtování případně citujte pasaáž rozsudku kde soudce schválil Váš nárok na povinost plati ve Vašem SVJ „fond oprav“. děkuji

  Vložil tazatel jaryn, 15. Květen 2014 - 18:00

  Pube – naše vyúčtování obsahuje vše co jsme uznali my jako SVJ za vhodné. Je rozdělené do třech částí:

  • v první jsou veškeré celkové náklady a spotřeby domu, v položkách které svj vyúčtovává
  • ve druhé jsou náklady a spotřeby jednotlivého bytu a k tomu zaplacené zálohy na jednotlivé položky , které SVJ vyúčtovává.
  • ve třetí krátké části je informativně uvedená částka ,kterou zaplatil vlastník do tzv. " fondu oprav"

  Je to zhruba popsané. Součástí vyúčtování je příloha vyúčtování Tepla podle poměrových indikátorů.

  Vše vychází z našich stanov, ve kterých máme popsané co a jak se vyúčtováva , na základě platných vyhlášek a kde vyhlášky nejsou tak dle stanov. Tím končím tuhle diskuzi ať se to někomu z vás líbí nebo ne… Ve stanovách máme , i dobu reklamační, na vyplácení a postup jak s neplatiči.

  Vložil Pub (bez ověření), 15. Květen 2014 - 23:01

  no skvěle. Vy se domníváte, že můžete stanovami omezit rozsah vyúčtování? To je jen mletí pantem. Navíc Vám ani není rozumět: ve druhém bodě, jsou na každém jednotlivém vyúčtování náklady všech nebo jen toho jednoho bytu, pro které to vyúčtování je… ?-

  Rozsudek neposkytujete. Takže ono to s tím „fondem oprav“ nebude tak horký.

  Na další prožvejkání neposkytujete dost potravy. A všechno jsou to jen Vaše tvrzení bez podkladů. Takže „jedna paní poudala“.

  Tak Jaryne, zase někdy… :)

  Vložil tazatel jaryn, 16. Květen 2014 - 11:08

  ale my stanovami neomezujeme rozsah vyúčtování..... Vyúčtování obsahuje vše co má obsahovat…, žádné podklady sem dávat nebudu

  Vložil NSS (bez ověření), 14. Květen 2014 - 16:08

  Platební rozkaz je naprosté nic, ne, není to nic, je to méně než nic. Cituji tě:

  „Pokaždé jsme vyhráli – byl vydán platební rozkaz , a ten už si nedovolil zaplatit “

  Ty ubožáku – nic jsi nevyhrál. Vaše společenství (asi s pomocí podprůměrného advokáta) se „pustilo“ do nešťastníka, který se očividně nedovedl bránit. Dobře, že jsi schopen odhadnout svoje oběti (nespletl jsi se). Ti, co se spleti, byly mnohdy rozsápáni jako hadi.

  Vložil tazatel jaryn, 16. Květen 2014 - 11:14

  Ale já jsem nic nevyhrál to máš pravdu, mě je to totiž uplně jedno, já jsem volený statutár, který pouze plní stanovy a rozhodnutí shromáždění. Ubožák jseš ty ,jsi hovado, které tady hledá evidentně „rozumy“ jak vymávat se slušnýma vlastníkama. Takových tady je… myslím darebáků jako ty. Neplatič, který je soustavně ústně, písemně upozorňován na to že neplatí je oběť??? Žijeme ve státě kde je normální nedodržovat své závazky.

  Vložil NSS (bez ověření), 16. Květen 2014 - 11:39

  Na základě tohoto mého příspěvku ti nesmí „stoupnout sebevědomí“ jenom proto, že se tobě jeví, že s tebou komunikuji.

  Toto je sice reakce na tvůj příspěvek, ale není primárně určena tobě.

  SVJ 2000 vznikala – ze zákona – za účelem odstranění vady věci – oprav.

  Odstranění vady věci je objektivní kategorie. Nemůže být vyvolána tebou, nebo jiným zmetkem, který se schovává za „rozhodnutí shromáždění“.

  To, co ty a tebou, nebo jiným zmetkem, vláčený dav odsouhlasí, v zásadě vlastníka jednotky vůbec nezavazuje. Hlasováním nemůžeš změnit skutečnost. Ty, a dav, nemůžete kupříkladu „odhlasovat“, že žárovka ve vstupní hale „nesvítí“. Bude, nebo nebude, svítit bez ohledu na „tvoje hlasování“.

  A nyní, poučen, nám můžeš sdělit, co jste, ale zcela konkrétně, hradili za neplatiče.

  On nehradil do fondu oprav ? A proto přestala žárovka ve vstupní hale svítit ?

  Nebo to bylo jinak ? Tak jak je to. Svítí, nebo nesvítí ?

  Vložil lake, 15. Květen 2014 - 6:09

  Platební rozkaz je totéž, jako když na dlužníka pošlete ruské vymahače Igora Krutova a Sašu Zlomonosova.

  Pokud dlužník zaplatí, samotná tato skutečnost neříká vůbec nic o tom, zda částka byla vymáhána oprávněně či neoprávněně. A nikdo se to už nikdy nedozví.

  lake

  Vložil Jarča, 6. Listopad 2015 - 14:14

  Vážený pane Lake,

  velice si vážím Vašich fundovaných rad na tomto portálu. Jsou přínosem pro všechny strany –pro vlastníka BJ, pro SVJ a i právnickou veřejnost. Konzultovala jsem svůj problém s právníkem a informovala jej o Vašem portálu. Váš portál mu nebyl cizí a s Vašimi právními názory se naprosto ztotožnil. V tomto duchu mi vypracoval i výzvu pro SVJ k plnění povinností vůči mně/vlastníku. Ve sporu jsem pak dál pokračovala – a pokračuji – sama.

  Žel moje SVJ se chová přesně tak, jak se popisuje u většiny příspěvků o členech výboru, kteří se k vlastníkům chovají jako k nájemníkům – od odmítání předložit dokumentaci o hospodaření pod záminkou, že to zneužiji až po nepodložené vymáhání příspěvku do fondu oprav včetně v něm skrytých dluhů bývalých vlastníků, samozřejmě s výhrůžkami o soudech apod. Ráda bych Vás i přispěvatele informovala o postupu soudu, když na mne letos podalo SVJ platební rozkaz se žalobou pro neplacení-cituji- „příspěvku do fondu oprav“ :

  1/ soud pošle žalované straně (což jsem já) Dodejku typu II. – Doručování do vlastních rukou s vyloučením vložení do schránky (§ 49 odst. 5 os.ř.) – doručovatelka mne v době doručování nezastihla a žádné avízo nenechává, protože tentýž den pošta obálku vrací zpět soudu jako nedoručenou. Adresát tedy netuší, že mu přišel platební rozkaz, na který když nepodá do tam uvedené lhůty Odpor, se stane okamžikem uplynutí lhůty k podání Odporu exekučně vymahatelným bez zkoumání, zda jde o oprávněný nárok nebo ne. Já si poštu čas od času ověřuji přímo na poště dotazem, zda mi něco nepřišlo (naše doručovatelka občas hodí výzvu cizích adresátů mně a opačně).

  2/ Platební rozkaz se žalobou jsem si vyzvedla přímo u soudu podle čísla R zjištěného na poště a ve lhůtě podala u soudu odpor s tím, že vyjádření k žalobě zašlu do tam uvedeného termínu. 3/ Vyjádření k žalobě jsem poslala ve lhůtě a nyní očekávám soudní proces. Dotazem u soudu jaký je stav věci jsem nedávno zjistila, že soud vydává usnesení, kterým žádá žalovanou stranu, tedy mne, o doplnění dokazování vyjádření k žalobě. Snad je to dobrý signál…

  Moc bych uvítala Váš názor, pane Lake, k mému případu. Byla by nějaká možnost Vám poslat žalobu i vyjádření k ní např. v PDF ? Pokud byste uznal, že tyto doklady by mohly být zveřejněny jako VZOR odstrašujících nebo úspěšných příkladů (bez osobních dat), ráda je poskytnu.

  Ještě jednou velké poděkování za Vaše neocenitelné rady. S úctou Jarča

  Vložil tazatel jaryn, 15. Květen 2014 - 17:47

  Platební rozkaz vydává soud – soudce, pokud žijeme v právním státě . Ten platební rozkaz je vydán na základě něčeho.....

  Vložil & (bez ověření), 15. Květen 2014 - 20:15

  Platební rozkaz nevydává soudce.

  Vložil NSS (bez ověření), 15. Květen 2014 - 18:01

  V případě plat. roz. tento vidí pouze tzv. vyšší soudní úředník, merito nezkoumá. Platební rozkaz je vydán na základě toho, co budeš lživě tvrdit soudu. Tvoje lež je ten právní stát, který naříkáš.

  Vložil X (bez ověření), 14. Květen 2014 - 15:50

  Vydání platebního rozkazu není žádné vítězství.

  Sám jsem platební rozkaz dostal již dvakrát. Pokaždé jsem podal odpor. V jednom případě SVJ žalobu stáhlo. Ve druhém se zatím nic podstatného již několik let neděje.

  Tak to tu, Jaryne, pořád neopakuj. Vyhráli jste kontumačně, soupeř se nedostavil. Z vaší zkušenosti lze vyvodit jen tolik, že za zkoušku to stojí. Ne každý je chytrý jako Franta Šiška.

  Vložil SV (bez ověření), 14. Květen 2014 - 12:50

  Z Vašeho dotazu se podává, že jste družstvo, což byste měla jasně uvést, abyste nedostávala nesprávné odpovědi.

  Vložil Neználek' (bez ověření), 14. Květen 2014 - 12:40

  právník má pravdu: „příspěvek do fondu oprav“ opravdu požadovat nemůžete.

  prostudujte si znění §15/1 ZoVB ten nezná „fond oprav“. Ale zná „příspěvky na správu“…

  Neználek'

  Vložil sbd (bez ověření), 15. Květen 2014 - 4:15

  Samozřejmě, že „příspěvek“ existuje. A potom existuje i „příspěvek“ kamkoliv, i do fondu oprav. Máte to uvedeno ve Vašich vzorových stanových. Jiné jste si bezpochyby neschválili, nikdo je u soud nenapadl. Možná Vám pomůže citace z první (a také poslední) žaloby v ČR rozporující tzv. vzorové stanovy (uvidíte jen malé torzo, má to celkem 96 stran).

  -Cit. žal. 09/2013–

  Nejvíce absurdní je poslední věta v Čl.XVII(3), dle které se nevyčerpaný zůstatek „příspěvků“ převádí do následujícího roku. Tento případ ale nemůže nikdy nastat. Pokud by totiž Společenství přebývaly „příspěvky “, znamenalo by to, že Společenstv í neuhradilo splatnou fakturu. Stejně tak je zmatečná věta o tom, že se „nevyčerpané příspěvky“ převádí do následujícího roku. „Příspěvky“ se dle Stanov nestanovují na rok dopředu nebo na kalendářní rok, aby se mohly převádět „do dalšího roku“. „ Příspěvky “ nejsou zálohy, aby s nimi bylo spojeno zúčtovací období. „Příspěvek“ složený vlastníkem jednotky by se mohl na bankovním účtu Společenství nacházet velice krátkou dobu, a to maximálně od data vystavení faktury do data její splatnosti (v praxi pouze několik dní).

  „Příspěvky“ není možné převést „do dalšího roku“, ale výhradně na bankovní účet dodavatele, a to neprodleně, aby byl dodržen termín splatnosti faktury. Pokud shrneme do jednoho odstavce to, co je uvedeno o „příspěvku“ ve Stanovách Společenství, není možné naprostou neurčitost a zmatečnost pojednání o „příspěvku“ přehlédnout, shrnutí ze Stanov:

  „Příspěvky jsou určeny na náklady správy. Čl.III(4)písm.a)

  Příspěvky se určí předem, než se vyberou. Výši příspěvků sděluje výbor. Čl.VIII(9)písm.g)

  Členové hradí stanovené příspěvky. Čl.XIV(2)písm.b)

  Členové skládají prostředky na úhradu příspěvků. Čl.XVI(1)

  Nevyčerpané příspěvky se převádí do dalšího roku. Čl.XVII(3)

  Ve Stanovách není určeno, jakým způsobem se bude výše příspěvku stanovovat, jinými slovy, „příspěvek“ není ve Stanových vůbec explicitně definován.

  Není možné vytvořit racionální pravidla stanovení výše jakéhosi „příspěvku “, který v sobě zahrnuje tyto vlastnosti:

  1. není zálohou a není ani spoluvlastnickým podílem na již vzniklém nákladu,
  1. na jehož úhradu (toho „příspěvku“) se mají skládat ještě jiné prostředky,
  1. nemusí se ani vyčerpat (ten „příspěvek“ ) a neví se ani, kdy tak může

  nastat,

  1. eventuáln ě se převádí do dalšího roku (ten „příspěvek“), asi jako

  propadnuvší záloha bez účelu určení, i toto není ovšem postaveno najisto.

  -Cit. žal. 09/2013–

  Již jen z tohoto malého torza určitě pochopíš, jaký „právní zmetek“ jsi si schválil, respektive do společenství řídícím se tímto zmetkem vstoupil.

  -- Následující je naprosto klíčové pro to,proč se slovo „příspěvek“ vyskytuje ve vzorových stanovách a proč jeho existenci uvažuje i NOZ:

  Při návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení shromáždění společenství soud zkoumá to, zda je shromážděním přijaté usnesení v rozporu se stanovami společenství. Jakákoliv výše „příspěvku“ by nebyla nikdy v rozporu se Stanovami, protože Stanovy „příspěvek“ explicitně nedefinují a stanovení jeho výše vůbec neupravují. Pro soud by neexistovalo žádné kritérium, na základě kterého by mohl rozhodnout, že výše „příspěvku “ je v rozporu se Stanovami, protože sami vlastníci jednotek v domě se smlouvou (Stanovy) dohodli, že výše „příspěvku“ se bude určovat nepřezkoumatelným způsobem.

  Vložil E_man, 6. Prosinec 2019 - 15:11

  No jo, ale co když si shromáždění odsouhlasilo příspěvek do FO, ale v předpisu plateb (Ev.listu) uvádí dlouhodobé zálohy na opravy a zálohy na služby?

  Co vlastně platím? Help please.

  Vložil matess (bez ověření), 14. Květen 2014 - 13:03

  A příspěvek na správu soudně požadovat lze? Není to pouze slovíčkaření?

  Vložil SV (bez ověření), 14. Květen 2014 - 13:07

  Slovíčkaření to není. Využijete-li taxislužbu, na účtence nemůže být uvedeno oprava pračky.

  Vložil ML (bez ověření), 14. Květen 2014 - 12:58

  Děkuji za odkaz, prostuduji.

  Poznamenávám, že jsme SVJ

  Vložil Pub (bez ověření), 14. Květen 2014 - 13:22

  máte na dlužníka již 14 žalob ?? Vyplatí se to ?

  Pokud jde o dluhy na službách (eletrika, voda): doporučuji situaci předcházet: reistalací stupaček do společných prostorů a instalací mincovních automatů (nemusí být jen mincovní!) na odběrná místa.

  Až Váš vlastník spokojeně zemře a Vy budete po dalších 14 letech dalších a dalších soudních poplatků a po platbách „právníkům“ nejen na mizině ale i před smrtí, napište sem zda Vám to stálo za to, nebo zda by se investice 300.000 do mincovních automatů nevyplatila…

  Vložil NSS (bez ověření), 15. Květen 2014 - 2:42

  Nejedná se o „dobrý nápad“. Zasáhl by jste tím do samé podstaty jeho vlastnictví. Koupil si byt. Není možné zkolaudovat byt „bez koupelny“. Teď jde o to, zda se jedná o „pravého neplatiče“ (neví si rady, nemá peníze). Nebo zda se jedná o „nepravého neplatiče“ (má peníze a umí se bránit). Jestli že vede se společenstvím spory ohledně záloh nebo vyúčtování, lehce se předběžným opatřením domůže dodávky služeb, nota bene.

  Vložil Pub (bez ověření), 16. Květen 2014 - 0:14

  Co to je „podstata vlastnictví“ ?

  • to je když odebíráte vodu (což je služba) na dluh a na konci roku za ni nezaplatíte?

  NSS nehledejte zde ani pravé ani levé neplatiče. Mincovní automat Vás zbaví obou. Jestli automat nechcete, je to Váš psychický problém. Třeba neplatiče nemáte nebo je většina Vašich spoluvlastníka infikována „morálkou“. Až se ale dostanete do situace kdy očkování zvané „morálka“ vyprchá, přestanete pindat nesmysly o tom že řádně zaplatit za dodávku služby je ohrožením Vaší „podstaty vlastnictví“. Znám ale skupinu obyvatlstva pro které to je ohrožením „podstaty jejich vlastnictví“. Říká se jim lůza.

  NSS, vodu nevlastníte. Pouze ji užíváte. Můžete někomu zaplatit za její úpravu do pitného stavu případně za její dopravu až k Vašemu pohárku. Ale nemůže narušit Vaše právo jen to, že máte zaplatit za její odběr.


  Laskavě si uvědomte že Vám NIKDO NEODPÍRÁ odběr služeb. NIKDO. Jen musíte zaplatit předem. Slyšel jste snad o případu, že by existovalo předběžné opatření ukládající ČEZu Vám dodávat elektřinu bez placení.

  Nebo jak to máte s Telefonikou? Myslíte že existuje předběžné opatření ukládající Vám zapnout telefon poté co jste do 30 dnů nevyrovnal jí vyčíslený Váš dluh. Ne. Mrkněte na zák. 127/2005

  Vložil NSS (bez ověření), 16. Květen 2014 - 10:25

  Holé vlastnictví je podmožinou podstaty vlastnictví. Podstata vlastnictví v sobě zahrnuje i přirozená práva vyvěrající z holého vlastnictví.

  Podstatu vlastnictví jako první zmínil NS ČR.

  Jistě ti je známo, že rozhodnutí NS ČR je velmi obtížné zvrátit. Toto ti objasnil sám ÚS ČR, připomeneš si jeho rozhodnutí (z pohledu ÚS je NS soudem obecným)

  "Jestliže obecný soud bez legitimních důvodů rozhoduje odlišně od ustálené judikatury, ohrožuje tím jistotu občana, že bude předvídatelným rozhodnutím soudu jako nejdůležitějšího ochranného instrumentu zachováno jeho právo.“.

  Vložil mirok (bez ověření), 14. Květen 2014 - 12:14

  Zřejmě nezbývá než žaloba – soud – exekuce.Ale dluhy do „FO“ vám soud asi neuzná. Proto až budete něco z „FO“ platit, pak alikvotní částku požadujte po tomto vlastníkovi.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".