Den splatnosti

Vložil Anonymous, 13. Leden 2023 - 2:17 ::

Nemaťte zde, prosím, lidi tvrzením, že pro hrazení příspěvku na správu domu je rozhodující den jeho splatnosti.

Rozhodující je období, za které se platí.

Den splatnosti může začátku tomuto období předcházet, může ležet v průběhu tohoto období, tj. mezi začátkem a koncem tohoto období, a stejně dobře může následovat po skončení tohoto období.

Je to platba jako každá jiná opakující se platba (nájem, předplatné, pojištění, voda, internet, daně, povinné zdravotní pojištění, mzda (přijatá i placená), důchod, …).

 • příspěvky na správu

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 15. Leden 2023 - 14:51
 • Anonymous napsal: „Nemaťte zde, prosím, lidi tvrzením, že pro hrazení příspěvku na správu domu je rozhodující den jeho splatnosti. Rozhodující je období, za které se platí.“

To jsou tady zase kecy.


„Dvě věci naplňují mou mysl vždy novým rostoucím údivem: hvězdné nebe nade mnou a lidská hloupost okolo mne. Obojí je nekonečné.“

       podle Immanuela Kanta (1724 – 1804) upravil Justitianus☀ Příspěvky na správu domu se zpravidla neplatí „za období“, nýbrž průběžně. Jsou účetně vedeny jako příjmy v účetním období. To je celý běžný rok, avšak nejde o platby „za“ toto období. SVJ nemusí – a ani nemůže – rozpoznat zda SVJ použije jeden kokrétní příspěvek na úhradu svých starých dluhů z minulých účetních období, nebo nákladů které vznikly či vzniknou v aktuálním účetním období, nebo na úhradu nákladů budoucích období (o kterých dosud není jisto kdy vzniknou, ani není známo jaká bude jejich výše). Peníze nemají mašličku.

U příspěvků na správu domu je tedy tím „obdobím“ celá doba po kterou plátce příspěvků je vlastníkem jednotky. Jeho povinnost hradit vzniká s nabytím vlastnictví k jednotce a zaniká s účinky ke dni zápisu nového vlastníka do katastru. O výjimkách nemá smysl psát, když tazatel nepopsal konkrétní situaci.

Právním důvodem pro platbu příspěvků je samotné řádně přijaté rozhodnutí SVJ o výši příspěvku a o režimu plateb (jejich četnost, způsob úhrady, doba splnitelnosti, den splatnosti).
 • Povinnost hradit příspěvky nemá žádnou spojitost s tím zda SVJ v daném měsíci poskytlo vlastníkovi jednotky nějaké protiplnění. Zda vynaložilo nějaký náklad na správu, nebo nevynaložilo nic.
 • SVJ může vymáhat příspěvky každý měsíc, i když je nemá za co utratit a nechává je ležet na svém účtu v bance.
 • Platí to i naopak: SVJ může zajišťovat činnost správy domu bez toho, že by na tuto činnost stanovilo pravidelné měsíční příspěvky.

Nelze nijak spárovat platbu příspěvku v určitém měsíci s náklady na zajištění správy domu v tomto měsíci!☀ Záloha na služby se neplatí „za období“, nýbrž průběžně „na období“. Tímto obdobím je zúčtovací období. To je zpravidla rok, nebo ta jeho část, po kterou vlastník jednotky je příjemcem služby. Samotné hrazení záloh nemá žádnou spojitost s tím zda poskytovatel služby v daném měsíci poskytl příjemci služby nějaké protiplnění.

Právním důvodem pro platbu záloh je totiž samotné řádně přijaté rozhodnutí SVJ o výši zálohy a o režimu plateb (jejich četnost, způsob úhrady, doba splnitelnosti, den splatnosti).
 • Například v měsících červen až srpen jste povinen hradit zálohy na službu „vytápění“, i když služba není v těch měsících poskytována.
 • Platí to i naopak: SVJ může poskytovat službu příjemcům služeb každý měsíc bez toho, že by na ni požadovalo hradit jakékoli zálohy.

Nelze nijak spárovat platbu zálohy na službu v určitém měsíci s nákladem na poskytování služby v tomto měsíci!


Justitianus

Vložil § (bez ověření), 15. Leden 2023 - 16:48

Justine,

vyvracíte (poměrně obsáhle a podrobně) něco, co zde (ani jinde) nikdo netvrdil ani netvrdí, totiž že by se snad příspěvky na správu měly spotřebovat v předmětném období.

Vložil Justitianus, 15. Leden 2023 - 18:39
 • Diskutující „§“ napsal: „Justine, vyvracíte (poměrně obsáhle a podrobně) něco, co zde (ani jinde) nikdo netvrdil ani netvrdí …“

Nemáte pravdu. Právě tenhle nesmysl zde tvrdil anonymní autor úvodního příspěvku. Kromě něj tu stejnou pitomost rozebírali další čtyři diskutující v jiné starší diskusi. Zdejší diskuse je totiž pouze pokračováním diskuse Prodej bytu – platby SVJ – vypořádání.

V oné strší diskusi minimálně čtyři diskutující zkoušeli uplatnit nesmyslný názor, že plátcem příspěvku na správu domu je údajně jiná osoba nežli ta, která je v den splatnosti vlastníkem jednotky. Těmito popetenými diskutujícími byli:

 • 444 (bez ověření)
 • Hradil (bez ověření)
 • Účetní (bez ověření)
 • Zulu (bez ověření)

Protože jste dosud nepochopil proč jsem zde napsal to, co jsem zde napsal, doporučuji pročíst onu dřívější diskusi. Snad se Vám tím objasní souvislosti, které Vám dosud zůstávají skryty.

Justitianus

Vložil § (bez ověření), 15. Leden 2023 - 18:55

Justine,

platit a spotřebovat není totéž.

Vámi uvedení přispěvatelé diskutují k tomu, kdo a kdy platí.

Zatímco Vy vyvracíte tezi, kdy se spotřebovává, tezi, kterou zde nikdo nepostavil a kterou není třeba vyvracet. Speciálně pro Vás ještě jednou: Nikdo nikde netvrdil, že příspěvek na správu musí být spotřebován v témže období, což je přesně to, co vyvracíte.

Diskutujete sice věcně správně, ale mimoběžně vzhledem k tématu.

Vložil Justitianus, 15. Leden 2023 - 19:58

Pane „§“, jste naprosto mimo a stále nerozumíte textům v českém jazyce.

Autor úvodního příspěvku tvrdil a tučně vyznačil tuto nesmyslnou a obsahově nesprávnou větu: Rozhodující je období, za které se platí.

To samozřejmě není pravda, protože toto neplatí ani u příspěvků na správu, ani u záloh na služby.

☀ Příspěvky na správu nemají vůbec určeno „období, za které se platí“. Mají určeno pouze datum splatnosti a četnost plateb. O nějaké „platbě za období“ nemůže být ani řeči.
Při změně vlaststníka jednotky v průběhu měsíce nedochází k nějakému „dělení“ příspěvku na správu. Příspěvek je splatný vcelku v den splatnosti. Vůči SVJ je dlužníkem celého příspěvku ten, kdo je vlastníkem jednotky v den splatnosti příspěvku.

☀ Zálohy na služby také nemají určeno „období, za které se platí“. Jsou totiž všechny určeny na budoucí nákaldy celého zúčtovací období, nikoli pouze na ten měsíc ve kerém byla jednotlivá záloha uhrazena.
Při změně vlastníka jednotky v průběhu měsíce nedochází k nějakému „dělení“ zálohy na služby. Záloha je splatná vcelku v den splatnosti. Vůči SVJ je dlužníkem celé zálohy ten, kdo je vlastníkem jednotky v den splatnosti zálohy (nabyvatel však jen pokud obdržel předpis záloh na služby).

Ani v jednom z případů tedy Anonymous nemá pravdu.

Justitianus

Vložil Áňa (bez ověření), 15. Leden 2023 - 20:17

„Příspěvky na správu nemají vůbec určeno „období, za které se platí“.“ (Vložil Justitianus, 15. Leden 2023 – 19:58)

Tak u nás se příspěvky na správu domu za daný měsíc hradí vždy k 20. dni daného měsíce.

Jsem také členkou spolku, kde se členské příspěvky za daný rok hradí vždy do konce prvního čtvrtletí daného roku.

Tvrdit, že není určeno období, za které se platí, není na místě.

Vložil Justitianus, 15. Leden 2023 - 20:45
 • Áňa (bez ověření) napsala: „Tak u nás se příspěvky na správu domu za daný měsíc hradí vždy k 20. dni daného měsíce.“

Pletete si pojmy. Nejde o úhradu za daný měsíc. Jde o jednu z opakujících se plateb splatnou v daném měsíci. To je rozdíl. A celou tu částku je povinen uhradit ten, kdo je vlastníkem jednotky k 20. dni daného měsíce. A o to tu jde.

Dám Vám k tomu domácí úkol: změna vlastníka jednotky v katastru nastala ke dni 11. prosince 2022.

 1. Kdo měl uhradit příspěvek vlastníka na správu domu splatný v prosinci?
 2. Na kom může SVJ úspěšně vymáhat dlužnou částku, jestliže nebylo zaplaceno?

Justitianus

Vložil Áňa (bez ověření), 15. Leden 2023 - 20:49

„změna vlastníka jednotky v katastru nastala ke dni 11. prosince 2022. Kdo měl uhradit příspěvek vlastníka na správu domu … ?“ (Vložil Justitianus, 15. Leden 2023 – 20:45)

To nečiní žádný problém: za období do 11. prosince původní vlastník, za období od 11. prosince nový vlastník.

Už Vám to vysvětlili jiní.

Vložil Justitianus, 16. Leden 2023 - 13:22

Vy popletko Áňo!

Jak chcete vymáhat na původním vlastníkovi, když přestal být vlastníkem jednotky o devět dnů dříve než nastal den splatnosti prosincové platby??? Prvním dnem prodlení byl 21. prosinec. Teprve v tento den bylo možno zažalovat dlužníka. Vy netušíte kdo je tím dlužníkem! Vy tvrdíte, že plátcem (části) příspěvku na správu domu je údajně jiná osoba nežli ta, která je v den splatnosti vlastníkem jednotky.

Všechny povinnosti vlastníka jednotky přešly na nabyvatele jednotky dnem 11. prosince. Vy tedy chcete žalovat osobu která nic nedlužila, nedluží ani dlužit nebude. Neuvěřitelná blbost, madam. To jako fakt míníte vážně???

Popletko Áňo, přidávám Vás do seznamu místních právních analfabetů, který jsem zdarma vypracoval pro pana „§“.

 • Anonymous
 • Áňa (bez ověření)
 • 444 (bez ověření)
 • Hradil (bez ověření)
 • Účetní (bez ověření)
 • Zulu (bez ověření)


Haló, pane „§“!

Teď už Vám snad došlo, že popletů je víc než jste si prve dokázal připustit. Snad už začínáte chápat proč jsem se tak podrobně věnoval vyvracení Anonymousových nesmyslů. Proč jsem zde tak podrobně a polopaticky vysvětloval tuto jednoduchou větu:

Pro hrazení příspěvku na správu je rozhodující den splatnosti.

.

Ale jak vidět, vždy se najdou blbové, kteří ignorují i to nejpodrobnější vysvětlení.

Justitianus

Vložil Jura I. (bez ověření), 15. Leden 2023 - 15:17

Justíno, o zálohách na služby, o příspěvcích na správu bylo popsáno již tuny papíru a spotřebováno mnoho času o tom, co tyto dva pojmy „asi“ znamenají. Jsem zřejmě blbej, ale dosud mi nikdo nevysvětlil, proč se pro služby používá pojem záloha a pro správu příspěvek, jestliže oba pojmy mají stejný účel, totiž finančně založit SVJ. Zkus mi to prosím vysvětlit TY. Lake totiž už kdysi dávno říkával, že kdo platí zálohy, nepřispívá. Předem díky. Jura I.

Vložil Justitianus, 15. Leden 2023 - 18:56
 • Jura1 píše: „… o zálohách na služby, o příspěvcích na správu bylo popsáno již tuny papíru a spotřebováno mnoho času o tom, co tyto dva pojmy „asi“ znamenají.“

Nehodlám se bavit o nějakém „asi“. Význam obou pojmů je srozumitelný, jednoznačný a určitý. Psal jsem o tom vícekrát, například: Souhlas s Lucretiem a v dalších textech v oné diskusi.

 • Jura1 píše: „… proč se pro služby používá pojem záloha …“

Že by to bylo proto, že jde o zálohy a SVJ o nich účtuje jako o zálohách?

 • Jura1 píše: „… a pro správu příspěvek …“

No asi proto, že je to příspěvek, že ano. Tedy dílčí platba od jednoho z více plátců, skládaná jimi k jedinému společnému účelu.

 • Jura1 píše: „proč se … používá … záloha … příspěvek, jestliže oba pojmy mají stejný účel, totiž finančně založit SVJ. Zkus mi to prosím vysvětlit TY. “

Proč se pro obuv používá pojem „holinky“, a pro měření času „hodinky“, jestliže oba pojmy mají stejný účel, totiž obojí se natahuje. Zkus mi to prosím vysvětlit TY.

Justitianus

Vložil Jura I. (bez ověření), 15. Leden 2023 - 19:01

Tak to jsi mi Justíno zamotal hlavu ještě víc, zvláště pak, když obě platby účtuje účetní v zálohách. Já to zkusím ještě jednou, abych ten důvod snad dokonale pochopil.Vysvětli mi, proč se příspěvky na správu domu nemohou nazývat zálohy – na výdaje spojené se správou domu stejně tak, jako se nazývají zálohy – na výdaje spojené s poskytováním služeb? Záloha na výdaje spojené s poskytováním služeb je také dílčí platba z nějakého celku. Snad ten výklad přežiju. A dík. Jura I.

Vložil Justitianus, 15. Leden 2023 - 20:23
 • Jura I s ptá: „Vysvětli mi, proč se příspěvky na správu domu nemohou nazývat zálohy …“

Nerozumím Je to stejné jako ptát se proč se náklady za služby nemohou nazývat zálohy na služby. Odpověď: Protože jde o jiné platby a účtuje se o nich odlišně.

On Ti někdo zakazuje nazývat zálohy zálohami? V diskusi http://www.portalsvj.cz/…imi-platbami#… je citát ze stanov SVJ. Tam si označení „zálohy na správu“ dali přímo do stanov.

Justitianus

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".