Vložil Justitianus, 15. Leden 2023 - 14:51
  • Anonymous napsal: „Nemaťte zde, prosím, lidi tvrzením, že pro hrazení příspěvku na správu domu je rozhodující den jeho splatnosti. Rozhodující je období, za které se platí.“

To jsou tady zase kecy.


„Dvě věci naplňují mou mysl vždy novým rostoucím údivem: hvězdné nebe nade mnou a lidská hloupost okolo mne. Obojí je nekonečné.“

       podle Immanuela Kanta (1724 – 1804) upravil Justitianus



☀ Příspěvky na správu domu se zpravidla neplatí „za období“, nýbrž průběžně. Jsou účetně vedeny jako příjmy v účetním období. To je celý běžný rok, avšak nejde o platby „za“ toto období. SVJ nemusí – a ani nemůže – rozpoznat zda SVJ použije jeden kokrétní příspěvek na úhradu svých starých dluhů z minulých účetních období, nebo nákladů které vznikly či vzniknou v aktuálním účetním období, nebo na úhradu nákladů budoucích období (o kterých dosud není jisto kdy vzniknou, ani není známo jaká bude jejich výše). Peníze nemají mašličku.

U příspěvků na správu domu je tedy tím „obdobím“ celá doba po kterou plátce příspěvků je vlastníkem jednotky. Jeho povinnost hradit vzniká s nabytím vlastnictví k jednotce a zaniká s účinky ke dni zápisu nového vlastníka do katastru. O výjimkách nemá smysl psát, když tazatel nepopsal konkrétní situaci.

Právním důvodem pro platbu příspěvků je samotné řádně přijaté rozhodnutí SVJ o výši příspěvku a o režimu plateb (jejich četnost, způsob úhrady, doba splnitelnosti, den splatnosti).
  • Povinnost hradit příspěvky nemá žádnou spojitost s tím zda SVJ v daném měsíci poskytlo vlastníkovi jednotky nějaké protiplnění. Zda vynaložilo nějaký náklad na správu, nebo nevynaložilo nic.
  • SVJ může vymáhat příspěvky každý měsíc, i když je nemá za co utratit a nechává je ležet na svém účtu v bance.
  • Platí to i naopak: SVJ může zajišťovat činnost správy domu bez toho, že by na tuto činnost stanovilo pravidelné měsíční příspěvky.

Nelze nijak spárovat platbu příspěvku v určitém měsíci s náklady na zajištění správy domu v tomto měsíci!



☀ Záloha na služby se neplatí „za období“, nýbrž průběžně „na období“. Tímto obdobím je zúčtovací období. To je zpravidla rok, nebo ta jeho část, po kterou vlastník jednotky je příjemcem služby. Samotné hrazení záloh nemá žádnou spojitost s tím zda poskytovatel služby v daném měsíci poskytl příjemci služby nějaké protiplnění.

Právním důvodem pro platbu záloh je totiž samotné řádně přijaté rozhodnutí SVJ o výši zálohy a o režimu plateb (jejich četnost, způsob úhrady, doba splnitelnosti, den splatnosti).
  • Například v měsících červen až srpen jste povinen hradit zálohy na službu „vytápění“, i když služba není v těch měsících poskytována.
  • Platí to i naopak: SVJ může poskytovat službu příjemcům služeb každý měsíc bez toho, že by na ni požadovalo hradit jakékoli zálohy.

Nelze nijak spárovat platbu zálohy na službu v určitém měsíci s nákladem na poskytování služby v tomto měsíci!


Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.