Článek: V bytových domech bobtná problém, dluhy neplatičů musí platit sousedé

Vložil Anonymous, 8. Červenec 2015 - 6:21 ::

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Werewolf, 7. Září 2015 - 16:31

  Jste tu odborníci, stále se zmiňujete „co jste si schválili, to máte“, „udělejte si pořádné stanovy“. Ptám se tedy, jaké formulace je vhodné zavést do stanov svj(2000), aby se tomu dalo nějak předcházet nebo z neplatičů peníze dostat? Sankce, postihy, nebo jak na to… Děkuji

  Vložil JaVa, 7. Září 2015 - 17:17

  Někde jsem ve stanovách četl i toto:předseda SVJ m.j. zajišťuje vyúčtování záloh na úhradu za služby a vzájemné vypořádání přeplatků a nedoplatků,činí opatření k zajištění úhrady dluhů vlastníků jednotek na správu domu a pozemku a na úhradách za služby.V případě písemné dohody o splátkách dlužníka,musí být tato dohoda sepsána notářem.Poplatek za jeho úkon jde k tíži dlužníka.

  Vložil lake, 9. Červenec 2015 - 6:31

  V České republice je tedy pracně objevováno to, co je v civilizovaném světě už dávno objeveno a zavedeno.

  Připomínám, že podle Občanského soudního řádu (OSŘ) má v České republice absolutní přednost úhrada dluhů vůči státu, pak následují dluhy z bankovních půjček a úvěrů jištěných zástavním právem. Proto často dochází k situaci, že na SVJ nezbude nic.

  Zákon č.72/1994 Sb. se zmínil o pořadí uspokojení pohledávek ve svém § 16 odst. 1, ovšem pohledávky SVJ zařadil před tzv. „ostatní pohledávky“ podle OSŘ. Tedy až za pohledávkami státu a úvěrujících bank. Taková právní úprava byla naprosto nedostatečná a nepřinesla v praxi výsledek. Ostatně NOZ tuto úpravu nepřevzal.

  Patnáct států U.S.A. přijalo mezi lety 1991 a 1994 právní úpravu tzv. „superlien“: http://www.usfn.org/AM/Template.cfm….

  Podstatou této právní úpravy je, že při uspokojení věřitelů ze zpeněžení podstaty dlužníkova majetku mají pohledávky SVJ (condominium) přednost před pohledávkami věřitelské banky.

  Tato přednost je omezena pouze na dluhy plynoucí z nákladů na správu a na služby, které vznikly či staly se splatnými v průběhu posledních šeti měsíců. V některých z oněch patnácti států U.S.A. se do částky takto „chráněné“ počítají i náklady na vymáhání na neplatiči, včetně soudních poplatků a odměny za právní zastoupení condominia.

  Po uspokojení pohledávek státu se přednostně uspokojí nároky Condominia a zbytek připadá na pohledávky úvěrující banky a v dalším pořadí pak na ostatní pohledávky.

  Praktickým důsledkem této právní úpravy je, že úvěrující banka se snaží spolupracovat s condominiem, aby nepřišla o dlouhodobě splácejícího dlužníka. Banka (je-li o vývoji uvědoměna) často sama uhradí kondominiu částku za dlužníka, aby nedošlo k soudnímu řešení. Banka si toto pak vymůže na dlužníkovi sama v rámci dalších splátek jeho hypotéčního úvěru. Z hlediska banky je totiž vždy výhodnější, aby jí dlužník splácel podle smlouvy; jen tak se banka dostane ke svým úrokům.

  lake

  Vložil Petrpredseda, 8. Červenec 2015 - 20:29

  a v družstevním vlastnictví je to snad lepší? zaráží mě, jak neustále cíleně útočí média na SVJ.

  Všeobecně se dá říct, že je prostě problém s neplatiči – ne?

  Vložil Pavel, 8. Červenec 2015 - 23:36

  Petře,

  v bytových družstvech je to samozřejmě úplně něco jiného. V BD člen družstva byt nevlastní.

  Když člen BD neplatí, tak je z družstva vyloučen (§ 734 ZOK) a soudně vystěhován bez bytové náhrady. Byt zůstává majiteli, kterým je BD. Volný byt je nabídnut nájemníkovi, který řádně platí nájem.

  Jedná se o jednu z mnoha výhod bytového družstva proti SVJ pro lidi, kteří chtějí pouze bydlet.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil nad (bez ověření), 9. Červenec 2015 - 13:18

  Co je skvělého na tom, že když se člověk dostane do kratší platební neschopnosti (každému se to může stát, životní okolnosti) přijde člověk kvůli desítkám tisíc o byt-družstevní podíl, který třeba splácel dvacet let (anuita). Kvůli 20.000 může přijít o byt v milionové hodnotě, pěkný nepoměr a velmi výhodné pro představenstvo družstva, které pak rozděluje o jeho přidělení, zvlášť v případě velkých molochů.

  To je spíš pěkná nevýhoda na rozdíl od bytového vlastnictví.

  Vložil mijaa (bez ověření), 9. Červenec 2015 - 12:57

  V bytových domech to samozřejmě není nic jiného,jen to trvá „možná“ kratší dobu.Stejně musí rozhodnout soud a stejně ty nezaplacené poplatky za neplatiče zaplatí sousedé.Oponovat že to zaplatí majitel,BD,je to samé.Neplatič přijde o byt jak u BD tak u SVj,jen pro sousedy v BD s menšími náklady.

  Vložil Noname (bez ověření), 9. Červenec 2015 - 12:51

  V případě, že je uvalena exekuce na družstevní podíl, je družstvo ve stejné situaci jako SVJ, nic na něj nezbude, protože v rámci dražby na vydražitele družstevního podílu dluhy původního vlastníka druž. podílu nepřecházejí.

  Vložil Pavel, 8. Červenec 2015 - 7:40

  Na konci článku jsou věty:

  „„Ten problém se samozřejmě netýká jen Přerova, ale celé republiky, SVJ je v Česku asi 35 tisíc. Na podzim proto předložím novelu příslušných zákonů,“ řekla senátorka s tím, že by úprava mohla začít platit na jaře 2016.“

  Možná by se paní senátorka mohla podrobněji seznámit s průběhem a délkou legistativního procesu v ČR.

  Považuji za velmi nepravděpodobné, aby návrh senátorky předložený na podzim 2015 měl účinnost od jara 2016.

  Už proto, že návrhy senátorů jsou z principu často odmítány jak vládou, tak poslanci.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Jar (bez ověření), 8. Červenec 2015 - 9:23

  Myslím, že článek je plný nesmyslů a pokud se pod to ještě podepíše správce, je to ukázka neschopnosti správce. O autorovi a senátorce nemluvě. Jsou to prostě klasické vadné zprávy IDnes. Se divím, že tohle majitel deníku snese, když chce dělat pořádek. Diskutovalo se to tady a já trvám na tom, že přerušení dodávky služby tomu, kdo a ní neplatí je naprosto legální a není to trestný čin, takže až přestanou právníci plkat nesmysly a SVJčka přeruší dodávky tepla a vody těm, kdo za ně neplatí, případně budou včas hájit svá práva, tak bude klid. Moje SVJčko ani po pěti letech nepřeruší dodávku tepla Arménovi, který 5 let neplatí.

  Vložil Noname (bez ověření), 9. Červenec 2015 - 12:59

  Vážený pane Jar, velmi by mě zajímalo jak si např. představujete technické provedení takového zákroku a jak byste se zrovna vy stavěl k požadavku SVJ zpřístupnit byt pro provedení poměrně rozsáhlých úprav stavebních částí i zdravotechniky. Většinou v tom případě takového vlastníka bytu přestane nějaký dluh společenství, z něhož na něj připadne jen část, zajímat…

  Vložil adviser, 8. Červenec 2015 - 15:37

  Ani vy jste to moc nevylepšil. Odříznout panelákový byt od dodávky tepla je technicky nemožné. Lepší situace je u přípojek TUV a SV za předpokladu, že najdete způsob (praktický, nikoliv teoretický)jak se dostat do jeho bytu,ve stoupačkách odebrat vodoměry a zaslepit přípojky. Pokud se to povede, není záruka že se nepokusí opětovné připojení na černo. Klidně i s vytopením sousedů.

  Vložil Jar (bez ověření), 8. Červenec 2015 - 22:02

  Nejde o panelák, jde o 5 let starý dům, jedna trubka z chodby do bytu, vratka ven,kalorimetr, pane Pavle, nějaký konkrétní paragraf, proč se musí někomu , kdo může znát Stanovy, jsou v rejstříku, jsou tam jasně stanoveny dodací a platební podmínky, má předpis záloh, souhlasím, že by měl kopii jednou podepsanou vrátit, tak na základě čeho je SVJ povinno do nekonečna dodávat teplo zdarma? Zkusíte to nějak rozvinout? Dále, neplatič užívá stání v garáži ( prostory společné jen některým), 5 let neplatí a služby spojené s užíváním, dostal nový čip a užívá a užívá a my platíme a platíme, kde je ten právní háček, že musí užívat, i když neplatí?

  Jar

  Vložil noname (bez ověření), 9. Červenec 2015 - 13:04

  V tomto případě pane Jar je spíše třeba odvolat stávající statutár, sám se zapojit a začít to řešit dle svých představ, ne o tom jen psát (kecat)…

  Vložil Jar (bez ověření), 14. Červenec 2015 - 13:13

  Jste legrační, každý s názorem, že za odběr služeb se platí se stane statutárem? Platíte za svého souseda elektřinu? Jaké kecat? Já o tom nekecám, z mých peněz se platí neplatičovy náklady na bydlení, to není kecání, statutární orgán bere peníze z hromádky zvaná dlouhodobá záloha platí z ní náklady na bydlení mého souseda, představte si, že když se zeptám, kolik že už to bylo, dozvím se, že je to citlivý osobní údaj, výbor si nechá připravit od právníků stanovisko, zda mi to může sdělit, dozví se , že ano, požádá ještě o svolení Úřad na ochranu osobních údajů, dozví se, že ano, tak se laskavě pod dohledem předsedy mohu podívat na žalobu. Jen žaloba na vydání el. plat. rozkazu stála 30 000, ptám se, proč nežaloval právník dluh i s příslušenstvím, dozvím se, že to teda předseda neví, a že budou rádi, když jim dlužník zaplatí aspoň něco. No chápu, že je to netrápí, když nejde o jejich peníze. O moje jde, to bude asi ten rozdíl. proč mi přijde normální službu nedodávat.

  Vložil Pavel, 8. Červenec 2015 - 9:58

  Jar,

  problém s odstavením dlužníka od služby je jednak technický, v panelových domech kde je svislý rozvod veden jednotlivými byty to prakticky nelze provést.

  Druhý důvod, právní, bych také nepodceňoval. České předpisy jsou dělané na ochranu lumpů. Pokud předpis porušíte, porušíte tím právo lumpa okrádat své okolí. Potom budete potrestán Vy, nikoliv ten lump. To je realita.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Jar (bez ověření), 14. Červenec 2015 - 13:16

  Pane Pavle, můžete být konkrétní ve věci potrestání toho (SVJ jako dodavatele), kdo odpojí letitému neplatiči přívod tepla, za které někdo několik let odběratel neplatí? Čistě mě zajímá, zda znáte takový případ, kdy se odpojený dlužník brání soudně atd . a jak se k věci staví soudy.

  Jar

  Vložil tazatel jaryn, 8. Červenec 2015 - 20:31

  Odstavit vlastníka od služeb jako je teplo, TUV a voda je velmi technicky složité až nemožné. Ale my 2 x uháněli neplatiče u soudu za neplacení záloh a pak i za neplacení vyúčtování a pokaždé byl vydán soudem soudní příkaz na zaplacení..... Nebyli to řádově statisíce ale částky cca kolem 20 – 30 000,– Kč… České předpisy jsou dělané na ochranu lumpů. – to můžu podepsat …

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".