Čí je příjem z pronájmu

Vložil lake, 23. Květen 2014 - 10:28 ::

Tak prý příjem z pronájmu společné části domu nemůže být příjmem SVJ. To je novina! Vždyť § 9a ZoVB výslovně umožňoval, aby SVJ(2000) uzavíralo smlouvy „… k nájmu v případech nájmu společných částí domu …“. Takových smluv jsou dnes tisíce. Kdopak nám najednou tvrdí, že to nejde, a pročpak?

Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. přišlo s tvrzením, že příjem z pronájmu není příjmem SVJ. To už tu jednou bylo: už před lety bylo totéž obsaženo v popleteném (a již zrušeném) sdělení MF č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ.

Tvrzení o pronájmech je v rozporu se zákonem č. 586/1992 o daních z příjmů a s dosavadní konstantní judikaturou – a hlavně je v této části absolutně neplatné pro nedostatek zákonného oprávnění.

Zákon č. 89/2012 Sb. udělil vládě pouze zmocnění „stanovit podrobnosti“. Nic jiného nebyla vláda oprávněna učinit. Viz příslušné ustanovení NOZ:

89/2012 Sb. § 1222
Prováděcí právní předpis stanoví, jakým způsobem se vypočte podlahová plocha bytu v jednotce, o kterých částech nemovité věci se má za to, že jsou společné, a podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku.

Vláda tedy neobdržela zákonné zmocnění k tomu, aby uložila novou, v zákonu neuvedenou povinnost právnické osobě či vlastníkům jednotek. Stanovit podrobnosti je něco jiného než stanovit povinnost (zákonný zákaz zcela nad rámec zákona). Povinnosti mohou být v tomto státě uloženy pouze zákonem, viz Listina základních práv a svobod.

Kdyby zákonodárci chtěli uložit nějaký zákaz ohledně pronájmů, mohli jej vložit přímo do NOZ, nebo do zákona o daních z příjmů. Ale neudělali to. Vládní ouředníci překročili svá oprávnění. Takových školáckých právních chyb je v poslední době čím dál víc. A právníci mlčí. Tomu říkám prasečí právo.

Je tedy jen otázkou času, kdy tato část NV č. 366/2013 Sb. bude napadena u Ústavního soudu a zrušena pro rozpor s ústavním pořádkem ČR.

lake

P.S.: Ústavní soud nedávno zrušil – ze shodného důvodu – vyhlášku MZ ohledně délky lázeňských pobytů. Zdůvodnění, které ÚS použil, by se dalo aplikovat i na tento případ: ÚS se ztotožnil se základní námitkou senátorů, podle níž by problematiku měl upravovat zákon či jeho příloha, a nikoliv pouhý podzákonný předpis. Ministerský či vládní ouředník zkrátka není oprávněn hrát si na zákonodárce. 

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Gumidos (bez ověření), 30. Květen 2014 - 11:47

  Autor lake pravděpodobně nepochopil smysl popisovaného ustanovení. Výbor SVJ může pochopitelně uzavřít smlouvu o pronájmu společné části domu, ale nelze přece rozumně předpokládat, že realizovaný příjem bude příjmem SVJ a nikoliv jednotlivých vlastníků. Je nejen proti vládnímu nařízení, ale i proti zdravému rozumu, aby příjem z majetku, který SVJ nepochybně nepatří, patřil SVJ jako osobě odlišné od vlastníka. Důvod tohoto logického kroku spatřuji v tom, že o uzavření smluv a jejich podmínkách se rozhoduje hlasováním. Tedy tzv. většinovým systémem. Neumím si představit, že jako spoluvlastník majetku bych mohl být přehlasován v tom, jakým způsobem bude příjem z pronájmu tohoto majetku rozdělen či spotřebován. To je přece úplný nesmysl. Jiná situace je v případě, že dojde ke 100% shodě vlastníků o tom, že příjem bude např. převeden do fonfu údržby. Případně shromáždění je oprávněno stanovit, že příspěvek do tzv. fondu oprav se navýší o podíl na příjmu z pronájmu.

  Vložil lake, 30. Květen 2014 - 13:26

  Pane Gumidos, nerozumím Vašemu příspěvku. Co si Vy „nedovedete představit“, je bezvýznamné. Nikdo (ani já) zde přece nepsal o tom, že byste byl přehlasován ve věci nakládání s plody a užitky z Vašeho majetku. Tak proč o tom zde překvapivě píšete? S kým chcete polemizovat – a o čem vlastně?

  Vaše úvahy o tom co „lze rozumně předpokládat“ nemají žádný obsah, takže o tom laskavě raději nepište. Rozumně předpokládat lze cokoliv, co není v rozporu s celostátně platným právním předpisem a s dobrými mravy. Vaše práva Vám nikdo neupírá. Následují fakta:

  • Podle konstantní soudní judikatury pronajímatelem může být osoba odlišná od vlastníka, má-li právo s předmětem pronájmu disponovat z jiných právních důvodů než je právo vlastnické.
  • Podle ZoVB bylo možné, aby aby pronajímatelem a příjemcem nájemného byla jiná osoba než vlastník nemovité věci, výslovně to mohlo být SVJ.
  • Podle NOZ je možné, aby pronajímatelem a příjemcem nájemného byla jiná osoba než vlastník nemovité věci, například SVJ.
  • Podle zákona o daních z příjmů je možné, aby pronajímatelem a příjemcem nájemného byla jiná osoba než vlastník nemovité věci, například SVJ.
  • Podle Ústavy ČR je možné, aby pronajímatelem a příjemcem nájemného byla jiná osoba než vlastník nemovité věci, například SVJ.

  Co si Vy myslíte soukromě o logice je celkem bezvýznamné. Nemluvíte za 53000 SVJ a 1.5 milionu vlastníků, že? Mnozí to vidí úplně jinak: je běžné, že zahraniční vlastníci, kteří nakoupili byty či nebytové prostory v ČR je ponechávají v péči různých realitních kanceláří. Tato kancelář pronajímá nemovitost svým jménem a nikdo se nad tím nepozastavuje. Proč to dělají – to laskavě nechte na nich. Vám do toho nic není a na Váš názor o logice se Vás ptát nejspíše nebudou.

  Vaše prázdná slova o „logice“ a „rozumných předpokladech“ ukazují, že nemáte žádné právní argumenty, jinak byste je nepochybně uvedl.

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".