Chybějící definice pojmu služba

Vložil Anonymous, 28. Červen 2007 - 22:20 ::

V zákoně chybí definice pojmu služba. Není tedy jasné, co patří do služeb a co se považuje za náklady na správu domu. Rozdíl je v tom značný – např. ke stanovení způsobu rozúčtování služeb je potřeba 75% přítomných hlasů, o způsobu rozúčtování nákladů na správu je třeba dohoda. Rozdílů je více.

Příklad: Které náklady u výtahu patří do služeb a které se platí ze záloh na správu (tzv. fondu oprav)?

Požadováno: Zadefinování pojmu služba a zejména její odlišení od nákladů na správu domu.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Matějka Jaroslav, 24. Březen 2008 - 16:47

  Vážení, souhlasím s p.Klainovou, a dále opětovně konstatuji: Žádný zákon ani vyhlášky či jiný obecně právní předpis nemůže přesně definovat pro domy s jednotkami, co jsou služby.

  Výbor nebo pověřený vlastník musí zpracovat konkrétní rozpracovaný/de­tailní návrh článku stanov „HOSPODAŘENÍ“ pro ten který dům, byť jsou použity „VZOROVÉ STANOVY“, a schůze shromáždění společenství vlastníků je v dané podobě schválit v souladu se zákonem 72/1994 Sb. v platném znění.

  Zde by měla být uvedena povinnost vlastníků pravidelně přispívat na dlouhodobou zálohu (tzv.FO) a krátkodobou zálohu (služby). Pro obě zálohy by mělo být přesně specifikováno jejich použití:

  • u dlouhodobé zálohy na základě plánu oprav schváleného shromážděním a řešení havarijních stavů či průběžné údržby či revizí, což je na odpovědnosti výboru či pověřeného vlastníka, způsob evidence nákladů, případně výnosů, a způsob zúčtování vůči jednotlivým vlastníkům,
  • u krátkodobé zálohy (služeb) by měla být každá zálohová položka přesně vyjmenována a popsány náklady které zahrnuje – jsou jejim obsahem, například:
  1. Náklady za vodné a stočné se rozúčtují dle faktury vodárenské společnosti na jednotlivé jednotky v poměru dle naměřených hodnot poměrových vodoměrů studené a teplé vody v jednotce. Součástí oprávněných nákladů vodného a stočného jsou provozní náklady zařízení na změkčování vody na vstupu do domu. Pravidla rozúčtování vodného a stočného jsou uvedena v příloze č.2 těchto stanov.
  2. Úhrada nákladů dešťovného, bude-li účtováno, se rozúčtuje v poměru dle velikosti spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu a parkovací ploše.
  3. Náklady tepla na otop se dělí na složku základní a spotřební. Základní složka činí 40% nákladů na otop a rozúčtuje se na jednotlivé jednotky v poměru podle velikosti vytápěné plochy jednotky. Spotřební složka činí 60% nákladů na otop a rozúčtuje se na jednotlivé jednotky podle naměřených hodnot poměrových měřičů tepla. Pravidla rozúčtování otopu jsou uvedena v příloze č.3 těchto stanov.
  4. Náklady tepla na ohřev TUV se dělí na složku základní a spotřební. Základní složka činí 30% nákladů na ohřev TUV a rozúčtuje se na jednotlivé jednotky v poměru podle velikosti plochy jednotky. Spotřební složka činí 70% nákladů na ohřev TUV a rozúčtuje se na jednotlivé jednotky podle naměřených hodnot poměrových měřičů – vodoměrů TUV. Pravidla rozúčtování ohřevu TUV jsou uvedena v příloze č.3 těchto stanov.
  5. Náklady za provoz výtahu se rozúčtují:
  • na jednotlivé bytové jednotky v poměru dle počtu osob v jednotkách, přitom platí, že členem domácnosti v jednotce jsou osoby, které tvoří společnou domácnost a jiné osoby, které byt nebo část bytu užívají po dobu, která v součtu činí nejméně 3 měsíce v kalendářním roce, minimálně však 1 osoba;
  • u jednotky v 1.a 2.NP se neúčtují. Do nákladů se zahrnují provozní náklady za elektrickou energii, náklady za komplexní servis výtahu, dozorce výtahu, poplatky za telefon a běžné opravy výtahu včetně vandalismu.
  1. Náklady za elektřinu na osvětlení společných prostor a provoz společných zařízení v domě, mimo elektrické energie výtahu, se rozdělí na jednotky takto:
  • na jednotlivé bytové jednotky v poměru dle počtu osob v jednotkách, přitom platí, že členem domácnosti v jednotce jsou osoby, které tvoří společnou domácnost a jiné osoby, které byt nebo část bytu užívají po dobu, která v součtu činí nejméně 3 měsíce v kalendářním roce, minimálně však 1 osoba. Do nákladů se zahrnují především náklady na elektrickou energii, výměny žárovek, opravy či výměny schodišťových automatů a osvětlovacích těles. Rovněž jsou zahrnuty opravy venkovních zvonků a ovládání domovních dveří.

  Součástí by měly být i stanoveny termíny vyúčtování krátkodobé zálohy a termíny pro uplatnění reklamací.

  Matějka

  Vložil NKlainová, 30. Červen 2007 - 10:59

  Služby by měly být definovány vyčerpávajícím výčtem, ne „do služeb patří zejména…“.

  Nejde pouze o výtahy, ale časté dohady se vedou kolem úklidu.

  Že v tom nemají jasno ani autoři zákona je zřejmé i ze zařazení

  „čištění a prohlídek komínů“.

  Ve vzorových stanovách č. 322/2000 Sb. nebyl úklid zařazen do výčtu služeb.

  Vzorové stanovy č. 371/2004 Sb., čl. III odst. 5 už úklid ve výčtu činností zařazených do služeb mají.

  Ani jedny ze vzorových stanov nemají ve výčtu činností zařazovaných do služeb uvedeny prohlídky a čištění komínů. Mají je zařazeny do správy domu.

  Naproti tomu ve vyhlášce 85/1997 Sb. je čištění komínů zařazeno do služeb.

  Při studiu a porovnávání ustanovení je možné najít více nesrovnalostí. Pravděpodobně proto, aby si mohli autoři mizerných právních předpisů přivydělat pořádáním školení, publikováním výkladů atd.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".