Atelier na byt

Vložil Michal Papírník, 18. Duben 2024 - 15:15 ::

Dobry den, pri rekolaudaci domu po prestavbe jsme rekolaudovali nasi jednotku z atelieru na byt, je to i v kolaudacnim rozhoduti a zapsane na stavebnim uradu. Vsechno probehlo hladce. Nyni potrebuji udelat zmenu uzivani na bytovou jednotku na katastru. Potrebuji tedy opet overemy souhlas vetsiny vlastniku nabo staci, ze nerozporovali kolaudacni rizeni? Nechal jsem i hlasovat na schuzi svj jestli jsou vsichni pro. Je to tedy i v zapisu ze schuze a odhlasovano. Nestaci tohle k prepisu na katastru nebo musim opravdu mit overeny souhlas od vsech. Pokud budu muset, nema nekdo text souhlasu se zmenou co musi vse obsahovat? Diky…

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 25. Duben 2024 - 7:14
  • „Nechal jsem i hlasovat na schuzi svj jestli jsou vsichni pro. Je to tedy i v zapisu ze schuze a odhlasovano. Nestaci tohle k prepisu na katastru nebo musim opravdu mit overeny souhlas od vsech.“
  Ne. Ani hlasování na schůzi, ani zápis, ani ověřený souhlas od všech vám nijak nepomůže. Lejstro které bude vyžadovat katastrální úřad je „prohlášení vlastníka dotčených jednotek, které je v písemné formě odsouhlaseno vlastníky jednotek s většinou hlasů“. Český úřad zeměměřický a katastrální k tomu má na svém webu vzor listiny.

  Upozorňuji, že tento vzor obsahuje nepravdivá a protizákonná tvrzení ohledně údajného souhlasu shromáždění. Obsahuje stále odkaz na již neexistující právní normu § 1208/f ObčZ – ta byla zrušena zákonem 2020/163 s účinností ode dne 01.07.2020.

  Ouředníci ČÚZK nejsou dodnes schopni ten vzor opravit a dát do souladu s aktuální právní úpravou.

  Jiná záležitost je vypracování nového prohlášení (vlastníka budovy) podle 2012/89/§1220/1 a jeho vložení do sbírky listin katastru a také do sbírky listin rejstříkového soudu. Tyto činnosti zajistí SVJ.

  Justitianus

  5.5.2.2 Změna jednotky vymezené podle BytZ
  5.5.2.2.1.3
  Změněné údaje v prohlášení týkající se změny způsobu využití jednotek se zapíší do katastru způsobem zápisu jiných údajů na základě dohody vlastníků jednotek s většinou hlasů, popřípadě s kvalifikovanou většinou hlasů určenou v prohlášení, mezi nimiž musí být vlastník jednotky, jejíž způsob využití se mění (§ 1169 ObčZ) [listina „Dohoda vlastníků jednotek podle § 1169 zák. č. 89/2012 Sb.“ (kód 101–717)], doložené kolaudačním souhlasem, oznámením o záměru započít s užíváním jednotky se souhlasem stavebního úřadu, kolaudačním rozhodnutím apod. V případě, že dotčená jednotka je zatížena, je nezbytné předložit i písemný souhlas osoby oprávněné z věcného práva, pokud se jejích práv a povinností změna dotkne (§ 1169 odst. 1 ObčZ).
  5.5.2.2.1.4
  Obdobně podle bodu 5.5.2.2.1.2 se postupuje i v případě, že změna prohlášení se dotýká pouze jednoho vlastníka jednotky (jednotek) s tím, že namísto dohody dotčených vlastníků jednotek se změna zapíše vkladem nebo zápisem jiného údaje na základě prohlášení vlastníka dotčených jednotek, které je v písemné formě odsouhlaseno vlastníky jednotek s většinou hlasů, popřípadě s kvalifikovanou většinou hlasů určenou v prohlášení (§ 1169 ObčZ); listina „Prohlášení vlastníka jednotek podle § 1169 zák. č. 89/2012 Sb.“ (kód 140–718).

  5.5.3.2 Změna jednotky vymezené podle ObčZ
  Při zápisu změny údajů týkajících se vymezení jednotek, způsobu využití jednotek, spoluvlastnických podílů na společných částech a obsahu společných částí se postupuje obdobně podle bodu 5.5.2.2. V případě změny způsobu využití jednotek podle ObčZ se nedokládá kolaudační souhlas, oznámení o záměru započít s užíváním jednotky se souhlasem stavebního úřadu, kolaudační rozhodnutím apod.

  Zdroj: Návod pro správu katastru č. j. ČÚZK-006793/2024 ze dne 13.02.2024

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".