A -Zjištěný dluh po koupi bytu v OV

Vložil babosek (bez ověření), 6. Srpen 2012 - 4:03 ::

Dobrý den,chtěla bych poprosit radu.
V únoru 2012 jsem koupila byt přes hypotéku u ČS.V bytě byly,už plastová okna,které se montovaly v červnu 2011,každý z vlastníků si mohl vybrat jak bude byt splácet zda jednorázově nabo na splatky. Okna se začaly platit,až nyní,kdy za mnou přišel důvěrník,jakým stylem budu okna platit,přitom v roce 2011 si původní majitele řekly o splátky (které mi nebyly při koupi bytu oznámeny) jen mi bylo oznámeno ,že se z fondu prav platí zateplení ,balkóny a okna,ale už mi nebylo oznámeno ,že na okna je zvláštní úvěr,který se má začít splácet,až nyní a vlastně se fond oprav zvýší o ten úvěr na okna. V kupní smlouvě je napsáno,že majitel nemá na bytě žádný dluh – podle mého to je dluh na bytě. Mají právo den dluh chtít splácet po mně,když jsem byt ,už z okny koupila a podepisovala si splátkový kalendář původní majitelka a vlastně souhlasila i s oknama při zadání do výroby. Mohla bych poprosit o radu jak postupovat,abych ty okna neplatila já,pokud jsem je ,už zaplatila jednou při koupy bytu.Okna se nyní začaly splácet a navýšily mi fond oprav o splátky i když jsem jim žádný papír nepodepsala jak budu okna platit. mají na to právo?
Myslím si ,že to byl podvod i na banku,kde také podepisovaly že na bytě není žádný dluh. Předem děkuji za radu

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil jespik (bez ověření), 28. Duben 2013 - 1:43

  S důvěrníkem v svj je nejlepší vyrazit dveře a vůbec se s ním nebavit.

  Vložil Jarek (bez ověření), 28. Duben 2013 - 0:10

  Zeptejte se SVJ, za kým je vedena pohledávka v účetnictví SVJ. Jestliže v roce 2011 byla okna vyměněna a tato výměna byla zaplacena z úvěru, pak se domnívám, že by měla v účetnictví SVJ být zaúčtovaná pohledávka, a to vůči tomu, kdo ji má splatit – tedy vůči těm spoluvlastníkům, kteří neuhradili výměnu oken hotově. Dle Českých účetních standardů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č. 401 (Účty a zásady účtování na účtech) a 411 (Zúčtovací vztahy) se pohledávky mají vést v účetnictví SVJ v rámci syntetického účtu (např.si vymyslím 311 – Pohledávky za vlastníky) dále na analytických účtech dle jednotlivých dlužníků. Svůj účtový rozvrh na základě účetních předpisů (zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhlášky č. 504/2002 Sb. a Českých účetních standardů č. 401 – 414) si musí SVJ podle Směrné účtové osnovy (přílohy č. 3 k vyhl. č. 504/2002 Sb.) stanovit samo, příp. ve spolupráci se svou účetní firmou dle svých potřeb tak, aby účetní evidence umožňovala dodržení zákonů. Bohužel, často se pohledávky z poskytnutého úvěru zaúčtují jen na syntetický účet třídy 3, např. 3.. – Pohledávky – úvěr, tzn. bez rozlišení, kdo vlastně dluží a kolik. Domnívám se, že z tohoto nerespektování účetních předpisů pak vznikají Vámi uvedené problémy se splácením úvěrů.

  Vložil lake, 27. Duben 2013 - 11:39

  Má právně správná odpověď je kupodivu velmi rychle „vyminusovaná“. Inu, trefené husy … Připojuji tedy vzkaz k těm členům výborů SVJ, kteří mému příspěvku udělili minusy ve snaze zakrýt své podvodné jednání, spáchané v organizované skupině. Cituji z Trestního zákoníku:

  • „§ 209 Podvod
   (1) Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. (…)
   (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 větší škodu.
   (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, (a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny.“

  Toto je tedy vzkaz (a varování) pro všechny členy výborů, kteří jednají v organizované skupině a kteří si dosud nepřečetli § 209 zákona č. 40/209 Sb., Trestní zákoník: http://business.center.cz/…cast2h5.aspx.

  Tento portál navštěvují tisíce vlastníků jednotek. Nejsou bezbranní, nedají se už obelhat kecy o jakémsi „fondu oprav“, do kterého prý mají všichni naslepo platit. Nenechají se nadále podvádět tak, jako tomu bylo a často je je dosud. Mohou se kdykoliv obrátit na orgány činné v trestním řízení.

  V tom případě si chystejte tepláky: podvod spáchaný v organizované skupině se trestá vždy odnětím svobody minimálně na dvě léta. Pouze peněžitý trest je vyloučen.

  Mějte se pěkně.

  lake

  Vložil lake, 27. Duben 2013 - 11:35

  Jde sice o starší příspěvek, ale oba diskutující, kteří se snažili odpovídat, odpověděli naprosto špatně.

  V tomto případě jde jednoznačně o splátku dluhu bývalého vlastníka. Závazek k úhradě vznikl před prodejem jednotky tazatelce tím, že bývalý vlastník si objednal nová okna a tím se zároveň zavázal k jejich úhradě. Tazatelka samozřejmě nemá s dluhem jiné osoby nic společného. Dluh předchozího vlastníka nepřechází na nabyvatele. Psalo se o tom zde, včetně citátů z rozsudků Nejvyššího soudu: http://www.portalsvj.cz/…ho-vlastnika.

  I kdyby dosud nedošlo k vyúčtování výměny oken, nemá to na věc žádný vliv. Bezdůvodně se obohatil ten, komu byla nová okna namontována. V té době byl majitelem jednotky předchozí vlastník a pouze jemu tedy mohlo vzniknout bezdůvodné obohacení. SVJ musí tedy částku z bezdůvodného obohacení vymáhat na bývalém vlastníkovi. Že to SVJ nečiní je problém SVJ. Že bezdůvodně obohacený vlastník později svou jednotku prodal je pro věc bezvýznamné.

  Výbor SVJ se dopustil podvodu, jestliže namísto vymáhání splátek/obohacení na tom, kdo si okna objednal, se snaží tahat peníze z nabyvatele jednotky. Pro ty, vůči nimž je uplatňován tento protiprávní trik, mám radu: Neplatit neoprávněně předepsanou částku a obrátit se na orgány činné v trestním řízení. Jednoznačně jde o podvod.

  lake

  Vložil RxH, 6. Srpen 2012 - 9:25

  Podle mě to dluh není. Protože dluh je pohledávka, která je po splatnosti. Ve smlouvě určitě máte, že předmět převodu není zatížen … a nebude zatížen od podpisu smlouvy do provedení vkladu na KÚ. Navíc píšete „začlo se splácet až nyní“. Takže splněno.

  Určitě máte ve smlouvě klauzuli, že stavem předmět prodeje jste se seznámila. To také zahrnuje prověřit si osobně stav účetnictví, rozpočtů a plánů daného SVJ v budově. Bohužel, řada lidí vidí byt a neptá se dále, co SVJ? A určitě máte v kupní smlouvě dohodnuté vypořádání za vyúčtování služeb za rok 2011 a 2012 do února. Myslím, že je to standardní prověření stavu nemovitosti před koupí.

  Cena na které jste se dohodli ve smlouvě, zohledňuje stav nemovitosti. Já spíše vidím jedinou cestu, domluvit se s prodávajícím na dodatku smlouvy a kompenzaci. Pokud budete podávat žalobu na prodávajícího, musíte mít nezpochybnitelný důkaz, že jste byla přivedena v omyl, tj. důkazní břemeno je na Vás jako žalující straně.

  Podle mne SVJ právem po vás požaduje splacení těchto oken.

  Zeptejte se vašeho právníka, který vám vyhotovoval smlouvy, jak na to. Pozorně si několikrát přečtěte smlouvu. Možná najdete nějakou kličku.

  Vložil Petr, 6. Srpen 2012 - 12:48

  Na téma podíl na úvěru SVJ se zde již debatovalo. http://www.portalsvj.cz/…i-koupi-bytu

  Myslím, že by pomohlo, pokud by měl nový majitel bytu odhad. Pokud je v něm přesný stav (nová okna), tak by šlo snad argumentovat vůči prodávajícímu, že jsou v ceně bytu.

  S úvěrem nemám zkušenost (nevím co bývá ve smlouvě o úvěru uvedeno), ale za úvěr se (snad) něčím ručí. Zde asi byty (nebo jen těmi okny či všemi společnými plochami) ? Proč není tato zástava v katastru uvedena, aby se o ní zájemce o byt dozvěděl ?

  Kdo má šanci se o úvěru na okna dozvědět ? Jen finanční instituce, aby neposkytovaly domu další úvěry na výtah a zateplení, které by mohly překročit hodnotu majetku ?

  Potom dochází k těmto problémům, že nový majitel zaplatí nová okna skutečně dvakrát.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".