§ 253 - Náhradní zasedání členské schůze

Vložil admin, 17. Leden 2011 - 16:40 ::

V souvislosti s hlasováním jsou ještě další změny v části spolků (např. § 251 až 253). Třeba § 253/2 je z hlediska akceschopnosti zajímavý a těžko říct, jak se fakticky týká SVJ. Lze si to vykládat asi různě.

§ 253 Náhradní zasedání členské schůze

(1) Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může statutární orgán nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno.

(2) Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů, ledaže stanovy určí něco jiného.

(3) Rozhoduje-li členská schůze na zasedání dílčích členských schůzí nebo rozhoduje-li namísto ní shromáždění delegátů, postupuje se podle odstavců 1 a 2 obdobně.

Poznámka: O vztažení ustanovení o spolcích na SVJ mluví § 1157.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 17. Leden 2011 - 17:42

  K § 253 odst. 2:
  toto ustanoveníje pro SVJ nepoužitelné, neboť § 1143 je lex specialis a má přednost před obecnými ustanoveními o spolcích.

  Navíc podle § 1143 Občanského kodexu "k přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů všech vlastníků jednotek".
  Takže shromáždění svolané jako náhradní podle § 253 by bez přítomnosti nadpoloviční většiny všech hlasů nemohlo beztak přijmout žádné usnesení.

  lake

  Vložil admin, 17. Leden 2011 - 17:59

  Děkuji za vysvětlení. Věřím, že tomu tak je, nicméně mne mrzí, že kvůli odkazování na část o spolcích to bude asi spoustě lidí bez právnického vzdělání nejasné. Aneb třeba mne to jasné nebylo, protože § 1143 mluví tak nějak o běžném stavu a § 253 pak definuje výjimku pro případ, kdy se nedostaví dostatek lidí. Takže bych to z laického pohledu mohl chápat i opačně, že § 253 doplňuje obecné ustanovení § 248, tedy v případě SVJ § 1143.

  Myslíte, že se to týká i okolních paragrafů?

  • § 251 – Dílčí členské schůze
  • § 252 – Shromáždění delegát

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".