§ 1143 a dále -- Shromáždění

Vložil G.X, 17. Leden 2011 - 16:18 ::

Návrh zásadním způsobem zpřísňuje pomínku přijetí usnesení:

§ 1143 (2) Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů. 

Tím se zásadně sníží akceschopnost prezenčního hlasování. /pozn. za nových podmínek ani není nutné měřit usnášeníschopnost/

Důvodová zpráva to vysvětluje „všeříkajícím“ způsobem: "Obecně se vyžaduje, aby shromáždění rozhodovalo většinou hlasů všech vlastníků jednotek. 

Požadavek je zjevně záměrem, zopakovaný duplicitně v § 1150. Autor si tím vytvořil prostor pro zjednodušení podmínek pro přijetí usnesení v korespondenčním hlasování (mechanizmus „přítomných“ vlastníků by bylo nutné nějak definovat pro potřeby dálkového hlasování)

Další poznámka k § 1143: k hlasům SVJ jakožto vlastníka nelze jen nepřihlížet, bylo by nutné ponížit i objem hlasů všech vlastníků, což by bylo nepraktické/nep­řehledné.

K výše uvedeným bodům navrhují

 • nechat základní podmínku pro přijetí usnesení na >50% přítomných, jako v dosavadní právní úpravě
 • Neřešit SVJ jako vlastníka a ponechat mu právo hlasovat

G.X.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil admin, 17. Leden 2011 - 16:36

  K poznámce o usnášeníschop­nosti: Usnášeníschopnost je zmíněná ještě v § 1146:

  (2) Je-li pro to důležitý důvod, může každý vlastník jednotky navrhnout soudu, aby rozhodl o záležitosti, která byla shromáždění řádně předložena k rozhodnutí, ale o které nebylo rozhodnuto pro nezpůsobilost shromáždění usnášet se.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".