Vložil lake, 3. Květen 2010 - 2:50

Pavel napsal: "Názory a důvody proč pohledávky a závazky zůstávají na jednotce a ne na bývalém majiteli jsou uvedeny v literatuře ..."

Pane Pavle, možná máte na mysli § 20 odst. 3 ZoVB: Práva a závazky dosavadního vlastníka budovy, popřípadě vlastníků jednotek v domě, týkající se společných částí domu a pozemku, zejména zástavní práva a věcná břemena, přecházejí na nové vlastníky jednotek nabytím vlastnictví k těmto jednotkám.
Platby za teplo, teplou vodu, vodné a stočné pro byt (tvoří největší částku z ročního vyúčtování služeb) se zcela jistě netýkají "společných částí domu a pozemku", to by byl opravdu hoooodně extensivní výklad.

Pohledávka vzniklá konsumací těchto služeb spojených s užíváním bytu je vždy pohledávkou za bývalým vlastníkem, který byl jako člen SVJ povinen platit za jím spotřebované služby, vyčíslené na základě rozúčtování podle celostátně platného předpisu nebo podle § 9a odst. 3 ZoVB. Soudím, že tento dluh nelze nijak spojovat s bytovou jednotkou (nebo dokonce se společnými částmi domu), pokud nebylo zavčasu (tedy před prodejem jednotky) zřízeno zástavní právo např. podle § 13 odst. 2 ZoVB, viz § 20 odst. 3.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.