Vložil lake, 16. Březen 2010 - 10:52

Paní PeDuPles,

je třeba skutečně si přečíst zákon o cenách. Vaše argumentace § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 265/1991 Sb. je irelevantní. Stejně tak názor ombudsmana. Co si myslí parlament, senát či president jednak nevíte, jednak úmysl či názor zákonodárce (je-li jaký) nelze použít jako zákonnou normu.

Paragraf 3 odst. 1 ZoC je bezvýznamný. Cenový výměr MF č. 01/2010 byl totiž vydán výhradně k provedení § 10 ZoC a v něm je výslovně zmíněn § 3 odst. 2, dále § 5 a § 6 ZoC (§ 8 byl zrušen). Váš argument vychází tedy pouze z § 3 odst. 1 ZoC a lze jej lehce vyvrátit:
§ 3
(1) Regulací cen se rozumí stanovení cen, mezí, ve kterých mohou být sjednávány, usměrňování výše cen nebo i stanovení postupu při sjednávání, uplatňování a vyúčtování cen nemovitostí, jejich částí a služeb spojených s jejich užíváním cenovými orgány.

Za prvé: Klíčový je zde výraz "nebo i". Co je obsaženo v § 3, neplatí (nemusí platit) pro OBA rozdílné způsoby regulace konkretizované v § 5 a § 6 ZoC. Obsah § 3 nelze tedy bezdůvodně vztahovat k § 6, nýbrž platí pouze na regulaci podle § 5, kde je v zákoně výslovně tato možnost podrobně zahrnuta. Vaše formulace "nejede přes to vlak" je tedy velmi nepřípadná.

Za druhé: V § 3 odst. 1 se hovoří o službách spojených s užíváním nemovitostí, nikoliv o dodávce vody veřejným vodovodem. Tomu tedy přísluší část cenového výměru podle § 5 ZoC (úředně stanovené ceny, čemuž odpovídá položka 5 cenového výměru "Služby spojené s užíváním nájemního bytu"), nikoliv § 6 ZoC (věcně usměrňované ceny, čemuž odpovídá položka "Pitná voda" cenového výměru). Uvnitř SVJ není žádný veřejný vodovod. Pokud se domníváte něco jiného, doporučuji projít § 2 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb.. Předpokládám, že se shodujeme v tom, že část cenového výměru MF vydaná k provedení § 5 ZoC se netýká SVJ, nýbrž pouze nájemních bytů.

Nyní k regulaci cen podle § 6 ZoC. Je třeba si jej skutečně přečíst a porozumět rozdílům mezi obsahem § 5 a § 6:
§ 6 Věcné usměrňování cen
(1) Věcné usměrňování cen spočívá ve stanovení podmínek cenovými orgány pro sjednání cen. Tyto podmínky jsou
a) maximální rozsah možného zvýšení ceny zboží ve vymezeném období, nebo
b) maximální podíl, v němž je možné promítnout do ceny zvýšení cen určených vstupů ve vymezeném období, nebo
c) závazný postup při tvorbě ceny nebo při kalkulaci ceny, včetně zahrnování přiměřeného zisku do ceny.

Konec citátu, výčet je taxativní. Je zřejmé, že zákonné zmocnění podle § 6 zákona se týká výhradně tvorby a kalkulace ceny. Nezahrnuje tedy vnitřní rozhodování v SVJ, ani způsoby měření vody a rozúčtování uvnitř SVJ, ani náhradní stanovení podílů na celkové spotřebě. Už vůbec sem nelze zařadit ministerstvem vnucené změny kvóra pro odhlasování těchto vnitřních záležitostí uvnitř SVJ.

Kdyby § 6 obsahoval podobnou klausuli jako § 5, bylo by vše jinak. Jenomže neobsahuje ji. Pozdravujte ode mne tedy znovu Vašeho právníka. Zákon o cenách hovoří jasně: cenový výměr MF není závazný pro rozúčtování vody uvnitř SVJ.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.